Trucks

Anna Wrige Berling
2023-03-02
Bezpečnosť
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Prečo je dnešná mestská premávka náročnejšia pre vodičov nákladných vozidiel

Vodiči nákladných vozidiel čelia na našich rušných mestských cestách čoraz väčšiemu počtu bezpečnostných výziev. Prečo je to tak a ako sa rieši bezpečnosť nákladných vozidiel v našich rozrastajúcich sa mestách?
 

Niet pochýb o tom, že naše mestá rastú exponenciálnym tempom. Podľa OSN v roku 2018 žilo 55 % svetovej populácie v mestských oblastiach, pričom sa očakáva, že tento podiel sa do roku 2050 zvýši na 68 %. V mnohých mestách sa cestná infraštruktúra nevyvíjala rovnakým tempom, čo spôsobuje zvýšené zápchy a sťažené podmienky jazdy pre vodičov nákladných vozidiel a čoraz rozmanitejšiu zmes užívateľov ciest na celom svete.
 

Hoci sa v súčasnosti o vplyve elektrických kolobežiek na dopravné nehody vie málo, ich nedávne rozšírenie pridalo ďalší rozmer k stúpajúcemu počtu chodcov a cyklistov na cestách. Medzi týmito typmi zraniteľných účastníkov cestnej premávky je často nedostatočné povedomie o mŕtvych uhloch nákladných vozidiel.
 

Smartfóny môžu byť veľkým rozptýlením pre všetkých účastníkov cestnej premávky a situáciu ešte viac zhoršovať. Podľa amerického Národného úradu pre bezpečnosť cestnej premávky sa stala roztržitá jazda významnou príčinou nehôd vozidiel v USA, pričom veľká časť rozptýlenia na cestách sa pripisuje chatovaniu za volantom. Taktiež možno bežne vidieť chodcov – a dokonca aj cyklistov – počúvať hudbu alebo používať telefón s obmedzeným povedomím o svojom okolí. Štúdie ukazujú, že takmer jedna pätina (17 %) všetkých chodcov prechádzajúcich cez cestu nevenuje pozornosť premávke, pretože používajú smartfón (Správa o bezpečnosti spoločnosti Volvo Trucks z roku 2017).
 

Nárast elektronického obchodu a jeho vplyv na kamiónové dodávky

Nárast elektronického obchodu predstavuje pre vodičov nákladných vozidiel ďalšie bezpečnostné výzvy. Patrí medzi ne potreba plniť rýchlejšie dodacie lehoty, ale aj nedostatok vhodných parkovacích miest, aby bolo možné bezpečne dokončiť dodávky v čoraz väčšom rozsahu mestských lokalít. Ročný prieskum uskutočnený Americkým dopravným výskumným inštitútom zdôrazňuje, ako rozmach elektronického obchodu zintenzívnil problém parkovania nákladných vozidiel v mestách.
 

„Vodiči nákladných vozidiel v mestách denne čelia náročným jazdným podmienkam: V mnohých prípadoch ide o krátke termíny na vykonanie práce, cestné infraštruktúry náročné na bezpečné manévrovanie s vozidlom a nutnosť ostražitosti voči mnohým rizikám kolízií na preplnených mestských cestách,“ hovorí Anna Wrigeová Berlingová, riaditeľka spoločnosti Volvo Trucks pre bezpečnosť dopravy a produktov.
 

Bezpečnosť nákladných vozidiel v mestách získava pozornosť, akú si zaslúži

So zvyšujúcou sa urbanizáciou a rôznorodejšou zmesou účastníkov cestnej premávky, ktorí sa tlačia o priestor, sa bezpečnosť na cestách stala prioritou mnohých tvorcov mestských predpisov. Ohrození sú najmä mladí účastníci cestnej premávky – podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je celosvetovo najčastejšou príčinou smrti osôb vo veku 5 – 29 rokov dopravná nehoda – čo tiež zvyšuje potrebu lepšej bezpečnosti na cestách v mestách.
 

Jedným z najväčších problémov pre vodičov nákladných vozidiel je viditeľnosť, najmä pokiaľ ide o zraniteľných účastníkov cestnej premávky. V Londýne sa nákladné vozidlá podieľajú na smrteľných kolíziách s touto skupinou neúmerne. Zatiaľ čo nákladné vozidlá tvoria len štyri percentá celkovej vzdialenosti najazdenej v hlavnom meste, medzi rokmi 2015 a 2017 boli veľké nákladné vozidlá účastníkmi 63 percent smrteľných nehôd s cyklistami a 25 percent s chodcami (Doprava pre Londýn). Z tohto dôvodu má teraz Londýn štandard priameho výhľadu vychádzajúci z toho, koľko vodič vidí priamo cez okná svojej kabíny. Nákladné vozidlá musia spĺňať požadovaný štandard, inak nemôžu vstúpiť do centra mesta.
 

V Európe vstupuje v roku 2024 do platnosti Všeobecné bezpečnostné nariadenie EÚ. Okrem iných požiadaviek musia mať všetky nákladné vozidlá v Európe technológiu aktívnej bezpečnosti, ktorá bude vodičov informovať, ak sa v rizikovej oblasti pred vozidlom, za vozidlom alebo vedľa vozidla nachádza zraniteľný účastník cestnej premávky. Požiadavky na štandard priameho výhľadu budú nasledovať v roku 2029. S cieľom spĺňať štandard priameho výhľadu sa zmení dizajn kabíny, ktorý sa používa na všetkých trhoch.
 

Navyše doplnkové 360-stupňové kamerové systémy – štyri kamery na každej strane nákladného vozidla, ktoré umožňujú úplný pohľad na priestor okolo vozidla – sú už lacnejšie a dostupnejšie aj v krajinách s nízkymi príjmami. V krajinách s vyššími príjmami už majú svoje miesto na mnohých mestských nákladných vozidlách.

„Vodiči nákladných vozidiel v mestách čelia náročným jazdným podmienkam: krátke termíny, náročná cestná infraštruktúra a potreba ostražitosti voči mnohým rizikám kolízií na našich preplnených mestských cestách.“

Smerom k nule a holistickejšiemu prístupu k bezpečnosti na mestských cestách

Dlhodobým cieľom EÚ je dosiahnuť do roku 2050 na európskych cestách nulový počet úmrtí a vážnych zranení. Je známy ako tzv. nulová vízia, Vision Zero.
 

Organizácia spojených národov má tiež ambiciózny cieľ – snažiť sa o zníženie počtu úmrtí a zranení v cestnej premávke o 50 % do roku 2030.
 

Matts-Åke Belin, vedúci globálnej dekády činnosti WHO pre bezpečnosť na cestách, hovorí: „Následky nehôd nákladných vozidiel sú pre ich hmotnosť a veľkosť takmer vždy závažné. Bezpečnosť nákladných vozidiel je preto dôležitou súčasťou tohto globálneho cieľa.“
 

WHO tiež podporuje viac využívania pešej a cyklo dopravy, aby sa znížil vplyv na životné prostredie a zvýšili sa prínosy pre zdravie. Belin hovorí, že ak chceme niečo také dosiahnuť, musí sa bezpečnosť lepšie integrovať do navrhovania miest a organizácie mobility.
 

„V minulosti bola bezpečnosť doplnkovou požiadavkou a nehody sa zvyčajne pripisovali ľudskej chybe. Teraz chápeme, že musíme počítať s ľudskými chybami a k bezpečnosti na cestách zaujať systematickejší prístup. Súčasťou toho je myslieť pri navrhovaní ciest na bezpečnosť a pri podpore vodičov nákladných vozidiel a iných účastníkov cestnej premávky využívať inovatívne technológie, ktoré máme k dispozícii.

Ako sa nákladné vozidlá menia smerom k bezpečnejšej jazde mestom

Bezpečnostné pásy, automatické prevodovky a najnovšie aj automatizované núdzové brzdenie, podpora udržiavania jazdy v jazdnom pruhu a technológia na predchádzanie kolíziám, ako aj kamery namierené na mŕtvy uhol dnes umožňujú bezpečnejší zážitok z jazdy nákladným vozidlom v meste. Situácia sa zlepšila – v posledných desaťročiach sa podľa štatistík v USA a počet smrteľných nehôd ťažkých vozidiel výrazne znížil, a to aj napriek tomu, že celkový počet týchto vozidiel vzrástol.
 

Čoskoro môžu vodiči očakávať aj ďalší krok – legislatívu, ktorá zabezpečuje presadzovanie najnovších pokrokov v systémoch aktívnej bezpečnosti nákladných vozidiel.
 

„Je úplne jasné, že pokiaľ ide o bezpečnosť, tak jazda nákladným vozidlom v našich mestách je čoraz náročnejšia. No s programom nulovej vízie (Vision Zero) na vrchole agendy uvidia vodiči nákladných vozidiel komplexnejšiu a povinnú podporu bezpečnosti, a to nielen prostredníctvom vylepšeného priameho a nepriameho výhľadu, ale aj prostredníctvom inteligentných varovných systémov, ktoré upozornia vodiča, ak sa objaví riziko kolízie. Bezpečnosť na cestách však nie je len o legislatíve. Ide o kolaboratívne myslenie, pri ktorom musia úrady, účastníci cestnej premávky a hráči z odvetvia spolupracovať s cieľom znižovať počet smrteľných nehôd a približovať sa k nule,“ hovorí Anna Wrigeová Berlingová.

Prečítajte si viac o bezpečnostných cieľoch pre EÚ a OSN alebo sa oboznámte so všetkým, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich všeobecných bezpečnostných nariadeniach (GSR). Okrem toho tu nájdete viac informácií o bezpečnostných cieľoch spoločnosti Volvo Trucks a aktuálnych funkciách.