Trucks

TOP 8 tipov na preventívnu údržbu nákladných vozidiel s cieľom predchádzať poruchám

Bert Johansson
2023-05-29
Prevádzkyschopnosť Svet vodiča
Author
Bert Johansson
Operational Development Manager

Zabezpečenie plynulej prevádzky vášho nákladného vozidla je kľúčom k tomu, aby ste sa pri podnikaní vyhli prestojom. Ponúkame prehľad 8 najbeznejších príčin porúch a tipy, ako im môžete zabrániť.

Môžeme povedať, že kvôli prirodzenému opotrebovaniu dielov je takmer nemožné vyhnúť sa všetkým druhom prestojov nákladných vozidiel. Existuje však aj viacero možností preventívnej údržby, ktoré znížia riziko porúch. 

„Všeobecným základným odporúčaním na zvýšenie prevádzkyschopnosti je vykonávanie pravidelných kontrol. Každodenné kontroly znamenajú, že vodiči odhalia akýkoľvek problém skôr, ako sa stane väčším alebo dokonca závažným. Mnohým problémom sa dá predísť aj absolvovaním plánovaného servisu nákladných vozidiel,“ hovorí Bert Johansson, manažér prevádzkového rozvoja v spoločnosti Volvo Trucks.

Samozrejme, niektoré poruchy sú bežnejšie ako iné.
 

Tu je zoznam 8 najbežnejších porúch a tipy, ako sa im vyvarovať.

1. UDRŽIAVAJTE AKUMULÁTOR V DOBROM STAVE 
Najčastejším dôvodom poruchy nákladného vozidla je porucha akumulátora. Moderné nákladné vozidlo je veľmi závislé od funkcií a systémov, ktoré potrebujú energiu z akumulátora. Pri nadmernom používaní môžu spôsobiť jeho vybitie. V záujme predchádzania poruchám sú rozhodujúce dobre nabité a čisté akumulátory spolu s dobre udržiavanou akumulátorovou skriňou a elektrickým napájaním. Aby ste zabránili poruche, udržiavajte akumulátory nabité a čisté. Antikoróznym sprejom vyčistite elektrické pripojenia v akumulátorovej skrini, aby nepodliehali korózii. 

2. PREDCHÁDZAJTE ZABLOKOVANIU ALEBO OPOTREBOVANIU BŔZD
Brzdy sú vystavené veľkému opotrebovaniu a zablokované alebo zaseknuté brzdy sú veľmi častým problémom, ktorý si vyžaduje asistenčnú službu. Príčiny tohto druhu poruchy môžu byť prasknuté kotúče, opotrebované kotúčové podložky a/alebo zaseknuté strmene. Všetkému sa dá predísť pravidelnou preventívnou údržbou. Uistite sa, že dodržiavate plánované servisné intervaly.

3UISTITE SA, ČI MÁ MOTOR ŠTARTÉRA ČISTÉ ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA
Treťou najčastejšou príčinou je problémy s motorom štartéra, čo môže spôsobiť poruchu motora. Veľmi často je to následkom  uvoľnenia alebo zlého elektrického pripojenia, ktoré sú v tomto prípade spôsobené koróziou. Aby ste tomu zabránili, skontrolujte pripojenia motora štartéra a v prípade potreby ich vyčistite a namažte antikoróznym sprejom.  

4. DENNE KONTROLUJTE PNEUMATIKY
Na štvrtom mieste nájdeme rôzne typy poškodenia pneumatík: napríklad ich roztrhnutie. Každodennou kontrolou pneumatík sa môžete vyhnúť mnohým problémom. Hľadajte nezvyčajné opotrebovanie a poškodenie dezénu a bočných stien pneumatík.

5. POZOR NA ÚNIKY OLEJA
Úniky oleja môžu tiež často spôsobiť zbytočné prestoje, pričom najčastejšie pochádzajú z hadíc a potrubí. Netesnosti možno nájsť v systémoch posilňovača riadenia aj motorového oleja a vo všeobecnosti sa objavujú pri bežnom používaní a degradácii. Keď si budete dávať pozor na prípadné úniky oleja pod vozidlom, môžete sa vyhnúť poruche skôr, ako k nej dôjde.

6. VYHNITE SA PROBLÉMOM SÚVISIACIM SO SPOJKOU
Na šiestom mieste v príčinách porúch sú problémy súvisiace so spojkou. Môžu byť spôsobené niekoľkými príčinami, ako sú opotrebované lamely spojky alebo netesné pneumatické hadice. Je možné ich zistiť počas servisu, takže ak sa im chcete vyhnúť, uistite sa, že absolvujete plánované servisné prehliadky. Ak sa prevodovka v manuálnom režime používa nesprávne, odporúča sa školenie vodiča s cieľom osvojiť si správne používanie prevodovky aj spojky.

7. VČAS VYMEŇTE FILTRE
Ak sa filtre (napríklad palivové filtre a odlučovače vody) nevymieňajú podľa servisného plánu, hrozí ich zanesenie, čo môže viesť k veľmi drahým prestojom. Pre údržbu motora a zachovanie jeho očakávanej životnosti je dôležité, aby sa filtre motorového oleja vymieňali v servisných intervaloch. Uistite sa, že pravidelne komunikujete so servisnou dielňou a ak je to potrebné, aktualizujte si servisný interval a naplánujte si návštevy dielne včas, aby vyhovovali vašej prevádzke.

8. SKONTROLUJTE VZDUCHOVÉ PRUŽINY, ČI NIE SÚ PRASKNUTÉ ALEBO POŠKODENÉ
Takmer všetky nákladné vozidlá sú dnes vybavené vzduchovým odpružením pomocou gumových mechov. Pri ich starnutí môžu takzvané „ozónové trhliny“ spôsobiť poškodenie mechu, čo potom môže viesť k náhlemu úniku vzduchu a následnej poruche. Aby ste tomu zabránili, musíte sa uistiť, že vaše vzduchové pružiny sú v dobrom stave – to znamená, že by ste ich mali udržiavať čo najčistejšie. Je možné to vykonať počas pravidelnej preventívnej údržby. 

Kľúčom k zníženiu nákladov na prestoje je poznať a optimalizovať plánovanú údržbu, aby ste mali menej neplánovaných prestávok a porúch.

Znížte zbytočné náklady jednoduchými opatreniami

Niektoré tu uvedené tipy na preventívnu údržbu sa môžu zdať evidentné alebo jednoduché. Poruchy však môžu mať vážne následky pre podnikanie v oblasti nákladných vozidiel a viesť k značným nákladom. Priemerné náklady na poruchu pri týchto typoch problémov sa môžu v závislosti od lokality a okolností pohybovať od 2 000 do 5 000 EUR*. Bez ohľadu na to, ako dobre sú nákladné vozidlá vyrobené, vždy budú potrebovať údržbu a opravu. Všetky bežné príčiny porúch, ktoré sú tu uvedené, sú založené na skutočných príkladoch*.

Ako hovorí Bert Johansson: „Je rozdiel medzi plánovanými a neplánovanými prestojmi, a to aj z hľadiska nákladov. Kľúčom k zníženiu nákladov na prestoje je poznať a optimalizovať plánovanú údržbu, aby ste mali menej neplánovaných prestávok a porúch.“
 

Ako získať viac informácií o preventívnej údržbe

Ak potrebujete ďalšie rady a aktualizovaný servisný plán, obráťte sa na svoj domovský servis Volvo Trucks.

* Fakty a štatistiky z cestnej asistenčnej služby Volvo (2023). 

Related Insights