Trucks

Pôsobivý nový film od spoločnosti Volvo Trucks zobrazuje charakter značky a oznamuje o zahájení pretekov Volvo Ocean Race

V novom krátkom filme s názvom "The Surge" (Príval), vlajková loď Volvo FH16 stúpa z hĺbín mora pri západnom pobreží Švédska. Oslavujúc silný modelový rad Volvo FH a demonštrovanie záväzku značky splniť všetky výzvy, film štartuje začiatok kultového preteku Volvo Ocean Race a prezentáciu svetovej premiéry nákladných vozidiel Volvo LNG s nízkymi emisiami. Nové Volvo FH LNG bude prvýkrát vystavené na pavilóne Volvo Ocean Race v Alicante.
Volvo Ocean Race film

Tento rok sa účasť spoločnosti Volvo Trucks na súťaži Volvo Ocean Race opäť potvrdila vytvorením pôsobivého krátkeho filmu. V tomto dramatickom diele uvidíme uznávaný model FH16 na jedinečnom švédskom súostroví západného pobrežia - domov spoločnosti Volvo Trucks.

LINK na film

V mnohých ohľadoch tento film odzrkadľuje povesť značky Volvo Truck a túžbu vyriešiť všetky výzvy a zabezpečiť, aby zostala na poprednom mieste udržateľných dopravných riešení, konektivity a autonómnej dopravy.

Vozidlo Volvo LNG sa nedávno dostalo do popredia v oblasti ťažkých nákladných vozidiel vyhovujúcich požiadavkám Euro 6, ktoré jazdia na skvapalnený zemný plyn alebo bioplyn. Nové vozidlá majú rovnaký výkon, ovládateľnosť a spotrebu paliva ako  naftové modely. Prinášajú však emisie CO2, ktoré sú o 20 - 100% nižšie v porovnaní s naftou. Lars Mårtensson, riaditeľ pre životné prostredie a inovácie spoločnosti Volvo Trucks pokračuje -

"S týmito novými nákladnými vozidlami môžeme ponúknuť alternatívne riešenie s nízkym dopadom na klímu, ktoré spĺňa aj vysoké nároky na výkon, spotrebu paliva a prevádzku. Je to kombinácia požadovaná našimi zákazníkmi v oblasti regionálnej a diaľkovej dopravy."

Vo filme je sila značky a škandinávske dedičstvo spoločnosti nepochybne zrejmé. Charles Engelaar, riaditeľ marketingovej komunikácie spoločnosť Volvo Trucks Europe ponúka niekoľko poznatkov -

"With this film we want to make the world aware that Volvo Trucks with their Scandinavian roots is ready to find solutions to the problems that society faces - congestion, pollution and road safety, for example. The film shows who we really are. We have a track record of almost 90 years of innovation and a history of helping our customers run successful businesses. At the same time, our products and services have contributed to a more prosperous society."

"S týmto filmom chceme, aby si svet uvedomil, že spoločnosť Volvo Trucks so svojimi škandinávskymi koreňmi je pripravená nájsť riešenia problémov, ktorým spoločnosť každodenne čelí - napr. preťaženie ciest, znečistenie ovzdušia a bezpečnosť cestnej premávky. Film ukazuje, kým naozaj sme. Máme skúsenosti s takmer 90 ročnými inováciami a históriu spolupráce so zákazníkmi na riadení úspešného podnikania. Naše produkty a služby prispievajú k prosperujúcej spoločnosti. "

Viac informácií o nových modeloch Volvo Trucks LNG nájdete na http://www.volvotrucks.com/.