Trucks

Značka Volvo Trucks víta nové požiadavky na deklarovanie spotreby paliva a emisií CO2 pre nákladné vozidlá

Od 1. januára 2019 musia byť všetky nové nákladné vozidlá vyrobené v EÚ vybavené vyhlásením o spotrebe paliva a emisií CO2. Cieľom je uľahčiť zákazníkom výber energeticky úspornejších vozidiel s nižším dopadom na životné prostredie, čím by sa znížili aj celkové emisie produkované nákladnou dopravou. Volvo Trucks považuje nové požiadavky na deklarovanie spotreby paliva a produkcie emisií CO2 za prínosné spolu s nástrojmi na úsporu energie, s ktorými už výrobcovia nákladných vozidiel pracujú.
Lars Martensson

Vyhlásenia poskytnú našim zákazníkom ľahko pochopiteľné a porovnateľné informácie o spotrebe paliva a produkcii emisií CO2 a pomôžu mu rozhodnúť sa pri výbere nákladného vozidla," hovorí Lars Mårtensson, riaditeľ oddelenia pre životné prostredie 
a inovácie vo Volvo Trucks.

„ Najdôležitejšia je však skutočnosť, že sa ešte viac zameriavame na využiteľnosť energie a jej dopad na životné prostredie a klímu. Je to kľúčová záležitosť pre automobilový priemysel, odbor dopravy ale aj spoločnosť ako celok."

Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), nákladná doprava vyprodukuje okolo 6 percent celkových emisií sklenníkových plynov a je veľmi závislá od fosílnych palív.

„Preto dúfame, že nové požiadavky na deklarovanie spotreby paliva a produkcie emisií CO2 budú dopĺňať aj ekonomické stimuly, ktoré podporia dopravné spoločnosti v obmene starých vozidiel novšími, energeticky úspornejšími vozidlami s nižšou produkciou CO2," hovorí Lars Mårtensson.

V súčasnosti neexistujú žiadne zvýhodnenia na dani alebo iné stimuly súvisiace s novými požiadavkami na deklarovanie spotreby paliva a produkcie emisií. Vrámci scenára Európskej stratágie na znižovanie emisií v doprave, sa predpokladá, že emisie CO2 v nákladnej doprave sa do roku 2030 znížia v priemere o 1,5 percenta.

Spotreba paliva sa znížila

Samozrejme, úspora energie nie je v žiadnom prípade novou témou ani pre výrobcov nákladných vozidiel, ani pre dopravné spoločnosti. Pre priemernú európsku dopravnú spoločnosť tvorí palivo jednu tretinu jej variabilných nákladov. Preto sú všetky opatrenia, ktoré pomôžu znížiť spotrebu paliva, zaujímavé z hospodárskeho hľadiska. Energetická úspora je dôležitou konkurenčnou výhodou.

„Úspora energie bola pre Volvo Trucks vždy kľúčovou záležitosťou," pokračuje Lars Mårtensson. „ Od začiatku deväťdesiatych rokov sa nám podarilo znížiť spotrebu paliva na nových u nás vyrobených vozidlách o jednu pätinu* a každoročne pokračujeme v jej znižovaní. Zlepšenie energetickej účinnosti je jednou z dôležitých vecí, ktorá prispieva 
k minimalizovaniu negatívneho vplyvu vozidiel na klimatické zmeny."

Vyhlásenia sú východiskovým bodom

Zákazníci značky Volvo Trucks venujú veľa úsilia na zvýšenie úspory energie. Mnoho dopravných spoločností si prešlo dlhú cestu pri snahe o zníženie spotreby ich flotíl, iné to zase nebrali ako prioritu. Práve tejto druhej skupine môžu vyhlásenia napomôcť pri výbere vozidla, tvrdí Lars Mårtensson.

„Toto vyhlásenie je dobrým východiskovým bodom, ktoré dokáže nasmerovať zákazníka pri prvej voľbe, ale nezohľadňuje všetky aspekty. Aby vozidlo dosiahlo čo najnižšiu spotrebu paliva a najmenší vplyv na klimatické zmeny, musí byť každý prvok výbavy a služby optimalizovaný pre jeho použitie. Výrazný vplyv majú aj školenia vodičov v ekonomickej jazde a využívanie nástrojov na efektívne plánovanie dopráv. Našim cieľom je vždy vytvoriť komplexné riešenie, ktoré poskytne zákazníkom čo najvyššiu efektivitu v ich podnikaní v doprave. Z toho profituje aj životné prostredie," uzatvára Lars Mårtensson.

Dôležité fakty

Od 1. januára 2019 vstúpi v EÚ do platnosti právny predpis, podľa ktorého každé nové vozidlo musí mať vyhlásenie, ktoré deklaruje spotrebu paliva a produkciu emisií CO2. Postupne sa zavádza pre všetky typy nákladnych vozidiel.

Hodnoty uvádzané vo vyhlásení sú vypracované pre každé vozidlo individuálne so zohľadnením jeho špecifikácie a použitia.

Ako základ pre deklarované hodnoty sa používa certifikovaný a štandardizovaný proces EÚ na simuláciu jazdných cyklov.

*Pri porovnaní Volvo F12 z roku 1991 a Volvo FH13 od roku 2016