Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks chce vidieť menej nákladných vozidel počas dopravných špičiek

V roku 2019 začne spoločnosť Volvo Trucks v Európe predávať elektrické nákladné vozidlá. Prvé vozidlá však začnú u vybraných referenčných zákazníkov jazdiť už tento rok. Elektrické nákladné vozidlá výrazne znižujú hluk a emisie výfukových plynov a otvárajú nové logistické príležitosti. Preprava sa môže uskutočňovať v noci, takže počas denných dopravných špičiek bude na ceste menej nákladných vozidiel. „ Elektromobilita je v úplnom súlade s dlhodobým záväzkom spoločnosti Volvo Trucks v oblasti udržateľného rozvoja miest a nulových emisií,“ uvádza Claes Nilsson, prezident spoločnosti Volvo Trucks.
Volvo Trucks will start selling electric trucks in Europe

Ak na prepravu tovaru v mestách použijeme elektricky poháňané a tichšie vozidlá, splníme súčasne niekoľko cieľov. Bez rušivého hluku a výfukových plynov bude možné jazdiť aj vo vyhradených oblastiach mestských centier. Prepravu bude možné realizovať v dobe menšej dopravnej záťaže, napríklad neskoro večer alebo v noci. Vďaka tomu sa zníži záťaž denných špičiek a dopravaná sieť sa bude môcť využívať oveľa efektívnejšie ako v súčasnosti," pokračuje Claes Nilsson.

Nedávny projekt Distribúcia v meste mimo špičku, ktorú realizovalo švédske mesto Štokholm a Kráľovský technologický inštitút (KTH), skúmal efektivitu prepravy tovaru v centre Štokholmu v nočných hodinách. Keďže sa nákladné vozidlá vyhýbali jazdeniu počas premávky v dopravnej špičke, podarilo sa rozvážku vykonať za jednu tretinu doby, ktorú by potrebovali bežne. 

Pokiaľ sa má zlepšiť kvalita života v mestskom prostredí, je potrebné začať využívať udržateľnejšie riešenia dopravy. Vďaka dobre rozvinutej logistike a efektívnejšiemu využívaniu ciest počas večerov a v noci je taktiež možné niekoľko menších vozidiel nahradiť väčšími vozidlami, a týmto spôsobom prispieť k zníženiu emisií a k menšej hustote premávky. Distribučné nákladné vozidlo má viac ako 10-násobnú ložnú kapacitu ako bežné skriňové vozidlo. Ak bude možné vykonávať väčšiu časť prepráv počas doby, kedy je na cestách menej ľudí, výrazne to tiež zníži riziko vzniku nehôd.

„Naša technológia a znalosti v oblasti elektromobility sú založené na overených komerčných riešeniach z oblasti elektrických autobusov značky Volvo a skúsenostiach 
s hybridnými nákladnými vozidlami, ktoré spoločnosť Volvo predstavila už v roku 2010. Samotné vozidlá sú však len jedným aspektom veľkoplošnej elektrifikácie dopravy. Dlhodobá udržateľnosť prepravy je zložitou otázkou, ktorá si vyžaduje komplexný prístup so širokou škálou opatrení. Spolupracujeme so zákazníkmi, s mestami, s dodávateľmi dobíjacej infraštruktúry a so všetkými dôležitými investormi s cieľom vytvoriť sieť, ktorá je nevyhnutná na prevádzku elektrických nákladných vozidiel," vysvetľuje Jonas Odermalm, vedúci produktovej stratégie pre stredne ťažké vozidlá 
v spoločnosti Volvo Trucks.

„Podľa nášho názoru by prvým krokom mala byť kompletná elektrifikácia mestskej distribúcie. Nezabúdame ani na ďalšie odvetvia dopravy. Toto je len začiatok," uzatvára Claes Nilsson.

Základné informácie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie a OSN bude v roku 2030 žiť 60 percent populácie planéty (približne 5 miliárd ľudí) v mestách. To predstavuje nárast o viac
ako 1 miliardu v porovnaní so súčasnosťou. Toto rýchle tempo urbanizácie bude klásť obrovské požiadavky na dopravné systémy, z ktorých mnohé nespĺňajú už súčasné potreby. V rámci EÚ sa predpokladá, že dopravné zápchy a s tým spojené dopravné problémy predstavujú náklady okolo 100 miliárd eur ročne.


Popis k obrázkom

Delivery in urban areas
Vďaka elektrickým nákladným vozidlám bude možné viac prepráv realizovať v nočných hodinách - obmedzia sa tým zápchy v dopravnej špičke.

Claes Nilsson - President Volvo Trucks
„Spoločnosť Volvo Trucks začne v Európe predávať elektrické nákladné vozidlá v roku 2019," vysvetľuje Claes Nilsson, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

Jonas Odermalm - Head of pruct strategy medium duty trucks
„Naša technológia je založená na riešení, ktoré sa už využíva v elektrických autobusoch značky Volvo," hovorí Jonas Odermalm, vedúci produktovej stratégie pre stredne ťažké vozidlá v spoločnosti Volvo Trucks.

Gallery