Trucks

Ako ochrániť cyklistov a chodcov v premávke

Počet dopravných nehôd, ktorých súčasťou sú ťažké nákladné vozidla, klesá. Výskumy spoločnosti Volvo Trucks ukazujú, že rovnaké zníženie sa neprejavilo pri nehodách týkajúcich sa cyklistov a chodcov. Na zníženie týchto nehôd je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Nové technológie v kombinácii s aktualizovanou legislatívou, lepšia infraštruktúra, vyššia informovanosť o bezpečnosti a lepšia viditeľnosť môžu viesť k bezpečnejšej premávke v mestách.
T2018_0097_low

Populácia v mestách po celom svete neustále narastá, každý týždeň sa do mestských oblastí presunú tri milióny ľudí.  

"Mestá spájajú ľudí, ale priveľké množstvo vozidiel a ľudí na jednom mieste prináša veľký počet dopravných zranení a smrteľných nehôd hlavne pre chodcov a cyklistov. Riešenie tejto oblasti musí mať širší základ a to prostredníctvom moderných technológií a vzájomnej spolupráce," hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre dopravu a bezpečnosť produktov v spoločnosti Volvo Trucks.  

Bezpečnosť je jednou zo základných hodnôt spoločnosti Volvo Trucks už 90 rokov a bezpečnosť v doprave vníma ako veľmi dôležitú. Zainteresovať v tejto oblasti začala výskumom bezpečnosti, pokračovala vývojom bezpečnostných technológii pre vozidlá, ako napr.

systém podpory jazdy v jazdnom pruhu a výstraha pred nárazom s núdzovým brzdením, školenie vodičov v oblasti bezpečnosti a navrhovanie bezpečnejších vozidiel. Programy na zvýšenie povedomia o bezpečnosti cestnej premávky, ako napríklad ‘Zastav sa. Poobzeraj sa. Zamávaj.' a ‘Vidieť a byť videný', sú zamerané na deti a cyklistov a sú ďalšou dôležitou súčasťou práce.

"Keďže vodiči, cyklisti a chodci zdieľajú cesty, je pre nich kľúčové pochopiť ich potreby a obmedzenia. Ako výrobca nákladných vozidiel môžeme urobiť veľa, aby sme sa uistili, že nikto nie je zranený pri nehode niektorým z našich vozidiel a zvýšiť všeobecnú úroveň informovanosti o bezpečnosti cestnej premávky. Naša vízia je dosiahnuť nulovú nehodovosť," dodáva Carl Johan Almqvist.

Teraz sa mnohé mestá rozhodnú riešiť túto výzvu aj v širšom poňatí. Desiatky veľkých miest na celom svete zaujali dôležitý postoj k zraneniam spôsobených dopravou. Napríklad, v Londýne má mestský dopravný orgán Transport for London za cieľ dosiahnuť nulové vážne zranenia a smrteľné úrazy na svojich cestách a ambíciu, že 80% všetkých londýnskych presunov sa uskutoční pešo, na bicykloch alebo verejnou dopravou do roku 2041.

Na dosiahnutie svojej vízie zavádza Londýn veľký počet opatrení na zlepšenie bezpečnosti na cestách, od obmedzenia rýchlostných limitov a lepšie uplatnenie v praxi, ako aj prepracovanie ulíc a najnebezpečnejších križovatiek mesta. Inštitút Transport for London zaradil zníženie nebezpečenstva cestnej premávky medzi svoje priority a úzko spolupracuje so zraniteľnými skupinami účastníkov cestnej premávky a výrobcami vozidiel, vrátane spoločnosti Volvo Trucks, s cieľom nájsť to najlepšie riešenie.

"Potrebujeme spätnú väzbu od spoločností pre nákladnú dopravu, aby sme zlepšili bezpečnosť ich vozového parku," hovorí Will Norman, komisár pre peších a cyklistov v spoločnosti Transport for London.  

Jednou z hlavných iniciatív inštitútu Transport for London je vybudovať prvú Direct Vision Standard (DVS) na svete pre ťažké nákladné vozidlá v meste. Podľa návrhu budú všetky nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton musieť preukázať čo najlepšiu viditeľnosť z kabíny alebo iné ekvivalentné bezpečnostné opatrenia na to, aby v Londýne pôsobili od roku 2020.

„Bolo preukázané, že priama viditeľnosť z kabíny nákladného vozidla má podstatný vplyv na znižovanie nebezpečenstva pre chodcov a cyklistov. Mŕtve uhly sú kľúčovým faktorom kolízií," hovorí Will Norman.

Zabezpečenie výbornej viditeľnosti z vozidla je dôležitou súčasťou filozofie o bezpečnosti v spoločnosti Volvo Trucks. Je to obzvlášť dôležité pri navrhovaní vozidiel pre mestské prostredie, príkladom je aj kabína Volvo FE s nízkym vstupom a rozšírenými presklenými plochami na dverách kabíny. Dodatočné okná ponúkajú vodičovi priamu viditeľnosť pozdĺž vozidla.

„Toto vozidlo má najbližšie k Direct Vision Standard, pretože ako vodič ste takmer na úrovni očí s cyklistami a chodcami na ceste," hovorí Claes Avedal, manažér pre bezpečnosť vo Volvo Trucks.

Nákladné vozidlá jazdiace v mestách sú taktiež bezpečnejšie vďaka lepšej technológii na monitorovanie zraniteľných účastníkov cestnej premávky okolo vozidla. V projekte Xcycle, financovanom EÚ, spolupracuje spoločnosť Volvo Trucks s výskumnými ústavmi a spoločnosťami v technickej oblasti a jedna z technológií zahŕňa detekčný systém pre cyklistov. 

„Takmer 40% nehôd medzi nákladnými vozidlami a cyklistami je na strane spolujazdca, čo predstavujem najkritickejší bod. V projekte Xcycle chceme zistiť, ako môžeme tieto typy nehôd znížiť kombináciou detekčných systémov vo vozidle a inteligentného dopravného systému v meste pomocou wifi.

Obaja vodič aj cyklista by dostali upozornenie o nebezpečnej situácii na ceste," hovorí manažér projektu Xcycle, Jerome Vigneron v spoločnosti Volvo Trucks. Výsledky projektu budú prezentované v novembri tohto roku.

"Tento projekt je pre nás príležitosťou prispieť k nášmu cieľu nulových nehôd," dodáva Jerome Vigneron.

V budúcnosti sa očakávajú ďalšie požiadavky na bezpečnosť. Do roku 2023 bude komisia EÚ zaviazaná implementovať technologické normy na identifikovanie zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Rovnako bude treba dodržiavať normy pre maximálnu viditeľnosť z nákladného vozidla.

„Je veľmi pozitívne, že sa implementujú vyššie nároky na bezpečnosť v doprave. Všetci sme na jednej lodi - všetci účastníci cestnej premávky musia byť zapojení do zlepšovania bezpečnosti na cestách v našich mestách," hovorí Carl Johan Almqvist.

 

Terminológia:

Zraniteľný účastníci cestnej premávky je pojem pre skupinu tých, ktorí majú vysokú mieru poranenia alebo nehodovosti - najmä chodcov, cyklistov a motocyklistov.  

Fakty: 4 spôsoby, ako ochrániť chodcov a cyklistov v mestách

1. Lepší dizajn ulíc

Zníženie rýchlosti vozidla a oddelenie motorových vozidiel a zraniteľných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom vyvýšených chodníkov a chránených cyklistických chodníkov môže mať veľký vplyv na bezpečnosť. Pri navrhovaní križovatiek bude potrebné venovať osobitnú pozornosť k zníženiu nehodovosti na križovatkách medzi cyklistami a odbáčajúcimi vozidlami.

2. Povedomie o bezpečnosti cestnej premávky

Zvyšovanie povedomia o rizikách medzi všetkými účastníkmi cestnej premávky prostredníctvom lepšieho preškolenia o bezpečnosti pre vodičov a zvyšovanie povedomia o riziku pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky prostredníctvom programov spoločnosti Volvo Trucks ‘Zastav sa. Poobzeraj sa. Zamávaj.' a ‘Vidieť a byť videný'. Používajú sa vo viac ako 20 krajinách.  

3. Nové technológie

Technológia na identifikovanie zraniteľných účastníkov cestnej premávky je už vyvíjaná pre scenáre, ako napr. vozidlo, ktoré sa vysúva do dráhy blížiaceho sa cyklistu. Vozidlá vybavené bočnými ochrannými krytmi môžu pri zrážke minimalizovať zranenia pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

4. Lepšia viditeľnosť

Zlepšenie priamej a nepriamej viditeľnosti vo vozidlách prostredníctvom väčších okien, lepších zrkadiel a kamier môže mať veľký vplyv na bezpečnosť. Logistické spoločnosti môžu prispieť k bezpečnosti výberom správneho vozidla pre danú prepravu, aby sa predchádzalo veľkému počtu vozidiel na cestách, ale aj v mestách.  

Link na obrázky vo vysokom rozlíšení