Trucks

Nákladné vozidlá a osobné automobily sa navzájom upozorňujú o premávke – prelomová spolupráca spoločností Volvo Trucks a Volvo Cars

Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje cloudovú službu Connected Safety (Prepojená bezpečnosť), vďaka ktorej sa dokážu nákladné vozidlá Volvo a osobné automobily Volvo navzájom upozorňovať na nebezpečné situácie v cestnej premávke. Vďaka tejto priekopníckej spolupráci budú môcť osobné automobily a nákladné vozidlá dvoch nezávislých výrobcov vozidiel zdieľať informácie o dopravnom nebezpečenstve v reálnom čase.
Carl Johan Almqvist

Verziu systému Connected Safety pre osobné automobily predstavila spoločnosť Volvo Cars už v roku 2016. Vďaka tomu, že spoločnosť Volvo Trucks teraz prichádza so svojou verziou tejto služby, na nebezpečné situácie v cestnej premávke sa môžu navzájom upozorňovať nákladné vozidlá i osobné automobily. Je to možné vďaka tomu, že obidve spoločnosti zdieľajú dáta týkajúce sa bezpečnosti medzi svojimi cloudmi.

„Rozšírená spolupráca medzi rôznymi subjektmi na trhu predstavuje jeden z najdôležitejších kľúčových prvkov pre zvýšenie bezpečnosti na cestách. Ak bude viac vozidiel schopných vymieňať si informácie o dopravnej situácii v reálnom čase, zníži sa riziko nehodovosti. Prostredníctvom systému Connected Safety otvárame dvere do budúcnosti s nádejou, že sa k nám pripoja aj ďalší výrobcovia vozidiel," zdôrazňuje Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov Volvo Trucks.

Systém Connected Safety je navrhnutý tak, aby odosielal upozornenia okolitým vozidlám, ktoré sú ku službe pripojené vtedy, keď niektorý vodič aktivuje výstražné svetlá.

„Vozidlo odstavené na okraji vozovky počas zlej viditeľnosti riskuje, že do neho zozadu narazí iné vozidlo, čo môže mať vážne následky. Upozornenie vyslané v dostatočnom časovom predstihu ponúkne všetkým vodičom osobných automobilov a nákladných vozidiel nachádzajúcim sa v jeho blízkosti rovnakú príležitosť včas spomaliť, prispôsobiť jazdu dopravnej situácii a kolízii sa vyhnúť," vysvetľuje Carl Johan Almqvist. 

V dlhodobejšom horizonte môže byť táto cloudová služba rozšírená a ďalšie bezpečnostné funkcie.

„Keďže technológie prechádzajú ďalšími vylepšeniami a do systému sa zapája stále viac vozidiel, informácie v reálnom čase sa stávajú dôležitým doplnkom rôznych inteligentných bezpečnostných systémov a systému podpory vodiča, ktorými sú naše nákladné vozidlá vybavené už dnes. Connected Safety predstavuje začiatok novej fázy nášho neutíchajúceho úsilia o zvyšovanie bezpečnosti riadenia a predchádzania nehodám," hovorí Emanuele Piga, riaditeľ oddelenia vývoja nových služieb a riešení pre zákazníkov v spoločnosti Volvo Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks bude spočiatku zavádzať systém Connected Safety v nových nákladných vozidlách vo Švédsku a Nórsku, kde majú vozidlá spoločností Volvo Trucks a Volvo Cars výrazné zastúpenie v počte registrácií nových vozidiel.

Fakty o systéme Connected Safety spoločnosti Volvo Trucks

  • Ako funguje služba Connected Safety: Keď vodič zapne výstražné svetlá, nákladné vozidlo vyšle signál prostredníctvom mobilného telefónu vodiča, ktorý je pripojený kinternetu, do cloudovej služby spoločnosti Volvo Trucks. Odtiaľ sa informácia odovzdá príslušnej službe spoločnosti Volvo Cars. Výstražné upozornenie je následne vyslané všetkým pripojeným osobným automobilom anákladným vozidlám blížiacim sa k miestu vozidla, ktoré aktivovalo výstražné svetlá.
  • Systém bude dostupný vo Švédsku a Nórsku v priebehu roka 2018. Technológia Connected Safety sa dá kombinovať smodelovými radmi Volvo FH16, Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX vybavenými integrovaným informačným systémom Volvo Trucks.
  • Spoločnosť Volvo Cars ponúka systém Connected Safety so všetkými novými modelmi automobilov Volvo XC60, Volvo XC90, Volvo XC40, Volvo S90 aVolvo V90.
  • Ďalšie bezpečnostné systémy prevencie nehôd pre nákladné vozidlá Volvo: Adaptívny tempomat: aktívny tempomat, ktorý vodičovi pomáha udržať si vopred stanovený odstup od vozidla vpredu. Varovanie pred nárazom snúdzovým brzdením: navrhnuté tak, aby upozornilo vodiča na riziko zrážky svozidlom vpredu, a v prípade potreby aktivuje brzdy. Výstraha pre vodiča: upozorní vodiča, aby si doprial prestávku, ak systém zaznamená známky nepozornosti.

Priame prepojenie na obrázky vo vysokom rozlíšení

Gallery