Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje nové monitorovacie služby pre maximalizovanie prevádzkyschopnosti

Spoločnosť Volvo Trucks používa nové postupy na sledovanie a analýzu dôležitých súčastí v reálnom čase, aby sa mohla postarať o potenciálne poruchy skôr, než narušia podnikanie zákazníka. Nová služba sledovania stavu pneumatík bolo spustené vo Švédsku, ako aj obrovský pilotný test pre pokročilé monitorovanie nákladných vozidiel v Európe. Využívaním funkcie strojového učenia sa presnosť predvídania porúch a predchádzanie neplánovaným prestojom ešte zlepší.
New tire management service

„Nové technológie na monitorovanie a analýzu údajov nákladných vozidiel v reálnom čase otvárajú vzrušujúce príležitosti ešte presnejšieho predvídania porúch v budúcnosti. Všetko je to súčasťou našej neustálej snahy o udržanie nákladných vozidiel našich zákazníkov na cestách,” hovorí Markus Efraimsson, viceprezident spoločnosti Volvo Trucks pre oblasť prevádzkyschopnosti.

Nová služba sledovania pneumatík meria tlak a teplotu pneumatík v reálnom čase. Výsledky je možné monitorovať prostredníctvom aplikácie, čo pomáha vodičovi aj majiteľovi rozoznávať pomaly sa prejavujúce prepichnutie pneumatiky a predchádzať možnému defektu, ktorý spôsobuje neplánované zastavenie s vysokými nákladmi. Nová služba prispieva aj k zníženie spotreby paliva a predĺženiu prevádzkovej životnosti jednotlivých pneumatík vďaka zaisteniu správnej hodnoty tlaku a teploty. Služba manažmentu stavu pneumatík sa postupne predstaví aj na európskom trhu.

Spoločnosť Volvo Trucks taktiež vykonáva pre vybraných zákazníkov uzatvorenou Volvo zlatou zmluvou pilotné monitorovanie niekoľkých ďalších súčastí vozidla. Sledovaním a analyzovaním údajov získaných z tisícok nákladných vozidiel v reálnom čase sa predišlo veľkému množstvu potenciálnych porúch, čo viedlo k zlepšeniu prevádzkyschopnosti a produktivity.

Cieľom je predvídať poruchu súčasti vozidla pred jej výskytom a poskytnúť zákazníkom optimálne plánovanie servisu. Keď monitorovacie centrum spoločnosti Volvo Trucks rozpozná potenciálny problém, je vyrozumená miestny Volvo servis, ktorý má zákazníka na starosti, aby bolo možné prijať preventívne opatrenia. 

„Na prevádzkyschopnosť sa pozeráme z perspektívy zákazníka. Zameriavame sa skutočne na to, aby sme zaistili, že zákazník nebude mať žiadne neplánované zastavenie,” dodáva Markus Efraimsson.

Ďalším krokom je postupné predstavenie strojového učenia. Táto forma umelej inteligencie umožňuje zbierať a analyzovať obrovské množstvo údajov z nákladného vozidla za účelom ďalšieho výskumu a vývoja. Spoločnosti Volvo Trucks umožňuje získať stále nové informácie o stave a výkone nákladných vozidiel, ktoré sú v počte niekoľkých stoviek tisíc pripojené k sieti pri ich každodennej prevádzke.

Používaním pokročilého počítačového modelovania a analýzy je našou ambíciou byť schopní rozpoznávať skryté vzorce na predpovedanie porúch v dostatočnom predstihu, vďaka čomu je pravdepodobnejšie, že požadovaný servis alebo oprava sa budú môcť vykonať počas naplánovanej návštevy servisu, čím sa zaistí maximálna prevádzkyschopnosť nákladného vozidla.

Prepojenie na video

Prepojenie na obrázky vo vysokom rozlíšení