Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks sa usiluje o urýchlenie vývoja dopravy, šetrnejšej k životnému prostrediu

Dňa 18.februára, Európska únia prijala rozhodnutie o regulácii emisií CO2 z ťažkých nákladných vozidiel. Na urýchlenie vývoja spoločnosť Volvo Trucks naďalej výrazne investuje do riešení, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Na stimuláciu dopytu po vozidlách s nízkymi emisiami CO2 sú však potrebné ďalšie opatrenia.
Spotreba paliva v diaľkovej doprave by sa mohla znížiť o takmer tretinu. Toto dokázalo koncepčné vozidlo Volvo Trucks 2017.

“Zníženie emisií z ťažkých nákladných vozidiel je neuveriteľne dôležitou úlohou a je to nevyhnutné pre naše iniciatívy v oblasti trvalo udržateľnej dopravy. V spoločnosti Volvo Trucks máme dobré predpoklady, aby sme túto výzvu zvládli. Je prirodzené, že EÚ teraz zavádza obmedzenia emisií CO2. S cieľom urýchliť tento prechod, by sme radi videli silnejšie finančné stimuly pre zákazníkov, ktorí sa chopili iniciatívy a zvolili si viac vozidiel šetrných k životnému prostrediu,” povedal Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

Elektrické nákladné vozidlá môžu prispieť k zníženiu emisií CO2. Spoločnosť Volvo Trucks predstavila v roku 2018 prvé modely nákladných vozidiel s elektrickým pohonom a tento rok začne ich sériovú výrobu. 

“Sme v období, v ktorom bude technológia čoskoro pripravená na širšie aplikácie v ťažkej nákladnej doprave. Pokiaľ bude dopyt stimulovaný a rošíri sa sieť infraštruktúry pre nabíjanie, objem predaných vozidiel sa zvýši rýchlejšie,” povedal Lars Mårtensson, riaditeľ pre životné prostredie a inovácie v spoločnosti Volvo Trucks.

Ďalšími riešeniami sú vozidlá na zemný plyn a bioplyn. Nákladné vozidlo Volvo FH LNG na zemný plyn produkuje emisie CO2 o 20 percent nižšie v porovnaní s motorovou naftou. Pri bioplyne môžu byť emisie znížené až o 100 percent.

Spoločnosť Volvo Trucks aj naďalej pokračuje vo vývoji vozidiel poháňaných naftou, ktoré dnes tvoria absolútnu väčšinu predaja. Od začiatku deväťdesiatych rokov sa spotreba paliva a emisií CO2 u klasického nákladného vozidla na diaľkovú dopravu znížila o približne 20 percent*, a existuje priestor na ďalšie zlepšenie s účinnejšou hnacou líniou, nižším valivým odporom a lepšou aerodynamikou. Každé nákladné vozidlo musí byť optimalizované pre konkrétnu prepravnú úlohu. 

Zatiaľ čo emisné limity stanovené EÚ priniesli výrobcom vozidiel jasný časový harmonogram, cieľom zlepšenia palivovej účinnosti a znižovania vplyvu na životné prostredie je už dlhší čas najdôležitejšou prioritou priemyslu, a to čiastočne aj preto, lebo spotreba paliva predstavuje približne jednu tretinu nákladov dopravnej spoločnosti. 

“Našou ambíciou bolo vždy ponúknuť našim zákazníkom optimálne, energeticky úsporné komplexné riešenie pre prepravné úlohy,” povedal Lars Mårtensson.

Medzi Volvo Trucks zákazníkmi a mnohými zákazníkmi v oblasti dopravných služieb, existuje veľký záujem o to, aby bola preprava ohľaduplnejšia k životnému prostrediu. Rozšírenie investičných dotácií alebo daňových úľav pre tých, ktorí sa rozhodnú investovať do klimaticky účinných technológií, bude znamenať veľký rozdiel. 

“Nové technológie, ktoré prispievajú k zníženiu emisií CO2, musia byť schopné čo najskôr vstúpiť na trh. Rýchle sledovanie procesu preskúmania a certifikácie orgánmi by urýchlilo zavedenie nových inovácií v oblasti dopravy.”

Nariadenie EÚ pokrýva emisie z terajších vozidiel, ale spoločnosť Volvo Trucks zaujíma širší prístup k tejto otázke. 

“Ak všetky oblasti dopravného systému spolupracujú na rovnakom cieli, môžeme výrazne znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Lepšia logistika, zvýšený prístup k biopalivám, efektívne školenie vodičov, aerodynamické prívesy, zlepšené cestné normy a rozšírené možnosti využitia vysokokapacitných vozidiel sú len niektoré zo spôsobov, ktorými môžu prispieť aj iné strany,” povedal Lars Mårtensson. 

Fakty

  • Nové nariadenie EÚ o emisiách CO2 z ťažkých nákladných vozidiel sa vzťahuje na vozidlá vyrobené a zaregistrované v roku 2019.
  • Priemerné emisie sa majú znížiť o ďalších 15 percent začiatkom roka 2025 a o ďalších 30 percent od roku 2030 (porovnanie s hodnotami z roku 2019).
  • Úrovne znižovania sa vzťahujú na priemerné emisie z nákladných vozidiel vyrobených príslušnými výrobcami v porovnaní s priemerom v priemysle za rok 2019.
  • Cestná premávka ťažkých nákladných vozidiel predstavuje takmer 5 percent celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Andrea Ondrejíková, Marketing & PR, Volvo Trucks
Email: andrea.ondrejikova@volvo.com
Telefón: +421 2 32662424

LINK na film: https://youtu.be/oPW15HkbKWU

EU CO2 informačné grafy PDF
Tlačová správa vo formáte PDF

 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 15 krajinách po celom svete. V roku 2018 bolo na celom svete dodaných viac ako 127 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného zo svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje komplexné finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.