Trucks

Prvá úloha koncepcie Vera: Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje autonómnu prepravu medzi logistickým centrom a prístavom

Elektrické, pripojené a autonómne vozidlo Vera od spoločnosti Volvo Trucks bude tvoriť súčasť integrovaného riešenia na prepravu tovaru z logistického centra do prístavného terminálu vo švédskom Göteborgu. Táto úloha je výsledkom novej spolupráce medzi spoločnosťami Volvo Trucks a prepravnou a trajektovou spoločnosťou DFDS.
Vera v prístave s kontajnerom
Vera, autonómne a elektrické vozidlo spoločnosti Volvo Trucks, sa pripravuje na prvú úlohu: prepravu tovaru v prepojenom a opakovanom toku z logistického centra spoločnosti DFDS do prístavného terminálu. Nová spolupráca je prvým krokom k uvedeniu konceptu Vera do reálneho dopravného systému a k rozvoju jej potenciálu pre ďalšie podobné úlohy.

Účelom spolupráce je implementácia koncepcie Vera do reálnej prevádzky, ktorá umožní prepojenie systému pre nepretržitý tok tovaru z logistického centra spoločnosti DFDS až po prístavný terminál, odkiaľ sa tovar distribuuje do celého sveta.

V roku 2018 predstavila spoločnosť Volvo Trucks svoje prvé elektrické, prepojené a autonómne riešenie určené pre opakované úlohy v logistických centrách, továrňach a prístavoch. Vera je vhodná na krátke vzdialenosti, na prepravu veľkých objemov tovaru s vysokou presnosťou.

„Teraz máme možnosť implementovať koncepciu Vera v ideálnom prostredí a ďalej rozvíjať jej potenciál pre ďalšie podobné operácie,“ hovorí Mikael Karlsson, viceprezident autonómnych riešení v spoločnosti Volvo Trucks.

Cieľom je vytvorenie prepojeného systému pozostávajúceho z niekoľkých vozidiel Vera monitorovaných riadiacou vežou. Umožnil by sa plynulý a neustály tok prepráv reagujúci na požiadavky pre vyššiu efektivitu, flexibilitu a udržateľnosť. Spolupráca so spoločnosťou DFDS predstavuje prvý krok k implementácii koncepcie Vera v reálnom dopravnom systéme na vopred definovaných verejných komunikáciách v priemyselnej oblasti.  

„Chceme byť na čele prepojenej, autonómnej dopravy. Táto spolupráca nám pomôže vyvinúť efektívne, flexibilné a udržateľné dlhodobé riešenie pre prijímanie autonómnych vozidiel prichádzajúcich k našim bránam, z čoho budú mať prospech ako naši zákazníci a životné prostredie, tak aj naše podnikanie,“ hovorí Torben Carlsen, generálny riaditeľ spoločnosti DFDS.

Autonómne prepravné riešenie bude naďalej rozvíjané z hľadiska technológie, riadenia prevádzky a prispôsobenia infraštruktúry, pokiaľ bude plne funkčné. Okrem toho sa príjmu nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, aby boli splnené požiadavky na bezpečnosť autonómnej dopravy.

Akonáhle získa spoločnosť Volvo Trucks viac skúseností, má koncepcia Vera potenciál na využitie v podobných aplikáciách ako doplnok k súčasným dopravným riešeniam.

„Autonómna preprava s nízkou hladinou hluku a nulovými emisiami výfukových plynov zohrajú v budúcnosti logistiky dôležitú úlohu a prinesú výhody pre podnikanie aj spoločnosť ako takú. Túto spoluprácu vnímame ako dôležitý začiatok a chceme v tejto oblasti dosiahnuť pokrok. Vera môže mať obmedzenie v rýchlosti, my ho však nemáme. Testovanie sa už začalo a máme v úmysle toto riešenie implementovať v najbližších rokoch,“ dodáva Mikael Karlsson.

Fakty:

 • Úlohou je premiestniť kontajnery z logistického centra spoločnosti DFDS vo švédskom  Göteborgu do prístavného terminálu v zmysle potrebnej kapacity.
• Autonómny systém je monitorovaný obsluhou v riadiacej veži, ktorá je tiež zodpovedná za prepravu.
• Riešenie je vhodné pre opakujúce sa toky s maximálnou rýchlosťou 40 km/h.
• Súčasťou implementácie celkového dopravného systému sú úpravy infraštruktúry, vrátane automatizovaných brán na termináloch.
• Hlavnými partnermi sú spoločnosti Volvo Trucks a DFDS, ale na implementácii koncepcie Vera sa podieľa niekoľko ďalších subjektov.
• Spoločnosť DFDS poskytuje prepravné a trajektové služby v Európe a Turecku, pričom dosahuje ročné výnosy okolo 17 miliárd DKK. Jej 8 000 zamestnancov pracuje na lodiach a v kanceláriách v 20 krajinách sveta. Spoločnosť DFDS sídli v Kodani a je kótovaná na burze NASDAQ Copenhagen.
• Iniciatíva je realizovaná s podporou Švédskej inovačnej agentúry Vinnova, Švédskej dopravnej správy a Švédskej energetickej agentúry prostredníctvom programu FFI pre Strategický výskum a inovácie vozidiel.

 

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.