Trucks

Oslavujeme 60 rokov záchrany ľudských životov prostredníctvom bezpečnostných pásov – ale môžeme urobiť ešte viac

Tento rok oslavujeme už 60 rokov od chvíle, keď si vodiči vozidiel Volvo v roku 1959 pretiahli cez rameno inovatívny trojbodový bezpečnostný pás od Nilsa Bohlina. Až dodnes je bezpečnostný pás stále považovaný za celosvetovo najdôležitejšiu inováciu v histórii dopravnej bezpečnosti a odhaduje sa, že napomohol zachrániť viac ako milión životov. Aj keď sú tieto skutočnosti všeobecne známe, príliš veľa vodičov nákladných vozidiel toto jednoduché zariadenie stále ignoruje. „Je to evidentné mrhanie ľudským životom,“ prehlasuje Anna Wrige Berlingová, novo menovaná riaditeľka pre bezpečnosť dopravy a produktov zo spoločnosti Volvo Trucks. „Záznamy preukazujú, že keby všetci vodiči používali bezpečnostné pásy, bolo by oveľa menej obetí nehôd.“
Oslavujeme 60 rokov záchrany ľudských životov prostredníctvom bezpečnostných pásov – ale môžeme urobiť ešte viac
Niektorí vodiči nákladných vozidiel sa mylne domnievajú, že v nákladnom vozidle je bezpečnostný pás zbytočný, kvôli veľkosti ich vozidla. Fakty sú ale jasné: Používanie pásu je dôležité aj v nákladných vozidlách.

Dnešný trojbodový bezpečnostný pás vynašiel v roku 1959 Nils Bohlin, konštruktér automobilky Volvo. I keď bol vynález patentovaný, spoločnosť sa rozhodla ponechať tento patent k voľnému použitiu, aby ho mohli bezplatne používať všetci ostatní výrobcovia vozidiel. Toto pomerne neobvyklé rozhodnutie učinilo Volvo v záujme všeobecnej bezpečnosti, aby sa v rámci dopravy zvýšila bezpečnosť všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či riadia vozidlo značky Volvo. Ukázalo sa, že toto rozhodnutie prinieslo prospech ľuďom z celého sveta.

„Neexistuje žiaden iný bezpečnostný systém, ktorý by sa len priblížil bezpečnostnému pásu, pokiaľ ide o záchranu ľudských životov – trojbodový bezpečnostný pás zachránil pri dopravných nehodách viac ľudí ako ktorékoľvek iné bezpečnostné zariadenie,“ hovorí Anna Wrige Berlingová.

Inovácia zachraňujúca život – ale nie vždy využívaná

V mnohých častiach sveta je žiaľ používanie bezpečnostných pásov medzi vodičmi ťažkých nákladných vozidiel stále hlboko pod 100 %.

„Správa o bezpečnosti ‚Safety Report 2017‘ spoločnosti Volvo Trucks ukázala, že polovica vodičov nákladných vozidiel usmrtených pri dopravných nehodách mohla prežiť – pokiaľ by použili bezpečnostný pás,“ vysvetľuje Anna Wrige Berlingová.

Takže prečo niektorí vodiči pás nepoužívajú? Mylne sa domnievajú, že v nákladnom vozidle je bezpečnostný pás zbytočný, kvôli veľkosti ich vozidla.

„Fakty sú jednoznačné: Používanie pásu je dôležité aj v nákladných vozidlách. Napríklad pri prevrátení vozidla môže pás zachrániť vodiča pred zaklinením medzi vozidlom a vozovkou,“ pokračuje Anna Wrige Berlingová.

Vízia nulovej nehodovosti

Spoločnosť Volvo Trucks presadzuje víziu nulovej nehodovosti a verí, že výrobcovia nákladných vozidiel, dopravné orgány, projektanti infraštruktúry a ďalší odborníci a vodiči na celom svete musia spolupracovať na vytváraní bezpečnejšieho dopravného prostredia.

„O naše poznatky ohľadom dopravnej bezpečnosti sa radi delíme s ostatnými a ponúkame svoje odborné skúsenosti univerzitám, výskumným laboratóriám i partnerským organizáciám. Chceme sa zúčastňovať všetkých diskusií na tému dopravnej bezpečnosti. Pomáha nám to ešte lepšie spoznávať možné problémy, odhaľovať potenciálne riešenie a zisťovať, ako navrhovať nákladné vozidlá budúcnosti,“ uzatvára Anna Wrige Berlingová.

Anna Wrige Berlingová prichádza do novej pozície s detailnými znalosťami problematiky dopravnej bezpečnosti. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré získala riešením problémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti v rámci Volvo Group a ich konštrukčných a výskumných organizácií zameraných na pokročilý vývoj produktov.

V rokoch 2008-2013 viedla Anna výskumný tím dopravných nehôd ‚Accident Research Team‘ (ART) spoločnosti Volvo Trucks, ktorý od roku 1969 vyšetruje dopravné nehody priamo na mieste a zhromažďuje dáta dopravnej bezpečnosti k ďalšiemu vývoju produktov. Reprezentovala Volvo na verejných fórach dopravnej bezpečnosti a zastávala významnú rolu v odovzdávaní informácií dopravnému priemyslu o ponukách Volvo v oblasti bezpečnosti.

V poslednej dobe sa Anna venovala ‚riadeniu dopravných situácií‘ v rámci oddelenia autonómneho riadenia spoločnosti Volvo Trucks. Inžinierske štúdium v odbore aplikovaná fyzika absolvovala na Chalmers University of Technology vo švédskom Göteborgu.

Link na fotografie vo vysokom rozlíšení  

Link na YouTube na video z prevrátenia vozidla