Trucks

Volvo FH s motorom Turbo Compound - efektívnosť vozidiel potvrdená v praxi

STD Donivo a.s. pôsobí na dopravnom trhu už viac ako 20 rokov a za ten čas z malej rodinnej firmy vyrástla najväčšia dopravná spoločnosť na Slovensku s viac ako 900 zamestnancami. Flotilu tvorí 550 nákladných vozidiel viacerých značiek, ktoré prepravujú tovar z rôznych priemyselných odvetví. A čo je za kľúčom úspechu spoločnosti? Porozprávali sme sa s Ing. Valterom Sestrienkom, členom predstavenstva v spoločnosti STD Donivo.
Volvo FH

Spolu s Vašim tímom ste vybudovali úspešnú spoločnosť. Čo je pre vás najdôležitejšie?
Za každým úspechom je tvrdá tímová práca, efektívne pracovné nástroje a samozrejme starostlivosť o súčasného aj budúceho klienta. Ak sa všetci od vodiča cez špeditérov až po vedenie spoločnosti postaráme o to, aby bol zákazník maximálne spokojný, tak sa z neho stane opakovaný zákazník, prípadne dlhoročný stabilný zákazník. A to je myslím si podstatné a dôležité pre obe strany.

Podnikáte v oblasti dopravy. Čo je pre vás rozhodujúce pri kúpe nových vozidiel?
Náš vozový park je veľmi veľký. Zákazníkom poskytujeme komplexné služby a sú na nás kladené vysoké požiadavky a profesionalita. To isté očakávame aj my od našich obchodných partnerov. Dôležité sú pre nás aj náklady spojené s vlastníctvom vozidla. Určite si viete predstaviť, že pri takomto počte vozidiel sú náklady na palivo veľmi sledovanou položkou pri hodnotení celkovej hospodárnosti.

Koncom jari ste mali možnosť otestovať si ťahač Volvo FH s novým motorom Turbo Compound a technológiou I-Save. Ako sa vozidlo osvedčilo v samotnej prevádzke?
Výsledky z testovania vozidla Volvo s novým motorom Turbo Compound boli príjemným prekvapením. Vodiča sme pred testovaním nezaškolili a čakali sme na finálny výsledok. Spotreba paliva sa výrazne znížila a zlepšil sa aj celkový flotilový priemer aj napriek tomu, že najväčšiu časť našich prepráv tvoria ťažké náklady. Veríme, že zaškolenie vodiča upraví spotrebu ešte smerom nadol. To nás presvedčilo, aby sme objednali nové vozidlá Volvo FH s touto novou technológiu.

V čom vidíte výhody technického riešenia pre každodennú prácu? 
Ako som uviedol, značná čast našich prepráv je s vyššou hmotnosťou prepravovaného tovaru. Na Slovensku vozíme prevažne oceľové zvitky z US Steel Košice. Motor s technológiou Turbo Compound – skrátene ho voláme TC – ťahá celú súpravu v nízkych otáčkach motora. A aj keď vozidlá jazdia v kopcovitom teréne, dokážu menej podraďovať a výrazne tak šetria palivo.

Ako vnímajú vodiči nový motor za volantom? 
Naši vodiči sú motivovaní k tomu, aby jazdili čo najhospodárnejšie. Tí, ktorým bolo pridelené Volvo s motorom Turbo Compound, sa môžu spoľahnúť na vyšší krútiaci moment v kombinácii s nižším množstvom spotrebovaného paliva a to sa už ani veľmi nemusia snažiť... :-)
Teraz trocha vážnejšie. Okrem nižšej spotreby, ktorú nám hlásili vodiči hneď po prvých dňoch, prišli aj ďalsie odozvy. Ťahace idú o poznanie tichšie, v nižších otáčkach motora a prevodovka radí efektívnejšie ako na starších vozidlách Volvo. To boli dojmy vodičov z prvých 20-tich ťahačov, ktoré začali jazdiť uprostred leta. Ďalšie vozidlá preberieme koncom tohto roka.

Aké sú vaše očakávania od vozidiel značky Volvo Trucks pri napĺňaní cieľov vo vašom podnikaní?
Jedno očakávanie v podobe čo najnižších nákladov na PHM je už zdá sa splnené... Momentálne sa tieto ťahače javia ako najekonomickejšie vozidlá v našej flotile. Len pre zaujímavosť, spotreba paliva je v priemere o 3 litre nižšia ako na vozidlách Volvo, ktoré boli uvedené do prevádzky v roku 2017.  Samozrejme, pre efektívne prevádzkové naklady je dôležitá nízka poruchovosť, a keď sa niečo stane, čo najrýchlejšia oprava. My dopravcovia sme pod veľkým časovým tlakom.

Keď ste už načrtli tému servisovania vozidiel, aké riešenie vám ponúkla spoločnosť Volvo Trucks?
Filozofia našej dopravnej spoločnosti je ponechať servisovanie na pleciach každej značky. To je dôvod, prečo máme všetky vozidlá pod plnou servisnou zmluvou. Vozidlá Volvo Trucks sú kryté zmluvou Volvo Gold, čiže Zlatou zmluvou Volvo. Formou fixných mesačných paušálov máme poriešenú pravidelnú údržbu aj prípadné poruchy doma i v zahraničí.

Niečo špeciálne, čo v rámci týchto služieb stojí za zmienku?
Ak sa stane porucha v zahraničí a vozidlo je nutné odtiahnuť, tak vďaka zmluve Volvo Gold sa nemusíme naozaj ničoho obávať, pretože pokrýva aj odťah vozidla bez finančného limitu. V rámci Slovenska oceňujem flexibilný prístup nášho „domovského“ Volvo servisu v Petrovanoch.

To ste mi nahrali na nasledujúcu otázku: Je to o dobre nastavených procesoch alebo skôr o ochote zamestnancov spoločnosti Volvo Trucks?
Ťažko mi  hodnotiť interné postupy, ale z doterajších skúseností môžem povedať, že ich majú nastavené celkom dobre. So zástupcami značky Volvo Trucks máme veľmi dobré vzťahy a všetko, čo riešime, je založené na maximálne otvorenej komunikácii.

Čo je pre vašu spoločnosť dôležité?
Podnikanie v doprave je mimoriadne náročné. Neustály marketingový prieskum nám pomáha ponúkať našim zákazníkom spoľahlivé a rýchle riešenia. Rovnako oceňujem odhodlanie a skúsenosti našich zamestnancov, čo z nás tvorí silný tím. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme boli k našim zákazníkom ešte bližšie.

Aby sme trošku odľahčili „business“ témy - máte hobby, ktorému sa venujete vo voľnom čase?
Mojím obľúbeným relaxom je golf. Kedže času je stále menej, som rád, že aj moja manželka Janka si obľúbila túto krásnu hru...

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.