Trucks

50 rokov skúmania skutočných dopravných nehôd pre vyššiu bezpečnosť na cestách

Tento rok si pripomíname 50.výročie, keď tím pre výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks začal systematicky zhromažďovať, analyzovať a pracovať na základe podrobných informácií o skutočných dopravných nehodách. Získané znalosti poskytujú jedinečnú hodnotu pri vývoji bezpečnostných systémov a budúceho dizajnu vozidiel s cieľom zvýšiť bezpečnosť nákladných vozidiel a cestnej dopravy.
Tím pre výskum dopravných nehôd
Každý rok vyhasne na cestách 1.35 millióna ľudských životov. “Pracujeme na vyššej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, či už na palube našich vozidiel alebo mimo nich. Našou víziou sú nulové nehody. Neexistuje žiadna iná alternatíva,” hovorí Anna Theander, vedúca tímu pre výskum dopravných nehôd (vpravo), ktorá stojí vedľa Anna Wrige Berling, riaditeľky pre bezpečnosť dopravy a produktov v spoločnosti Volvo Trucks (vľavo).

Práca tímu pre výskum nehôd (ART) sa zameriava na zlepšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti nákladných vozidiel Volvo. Výskum v oblasti pasívnej bezpečnosti je navrhnutý tak, aby minimalizoval následky akejkoľvek nehody, a aktívna bezpečnosť znamená predchádzanie nehodám alebo ich zmierňovanie. Porozumenie tomu, ako vznikajú dopravné nehody, môže dôkladné vyšetrenie skutočných príčin pomôcť predchádzať ich opakovaniu a chrániť ľudské životy.

„Každý rok vyhasne na cestách na celom svete 1,35 milióna ľudských životov. Toto berieme veľmi vážne, “vysvetľuje Anna Wrige Berling, riaditeľka pre bezpečnosť dopravy a produktov v spoločnosti Volvo Trucks. „Vyšetrovanie tímu pre výskum dopravných nehôd prináša hodnotné výsledky, ktoré nám veľmi pomáhajú vytvoriť vodičom nákladné vozidlá s bezpečnejším pracovným prostredím a zvýšiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Práca navyše podporuje našu víziu o bezpečnosti, ktorej výsledkom by mala byť nulová nehodovosť s účasťou nákladných vozidiel Volvo. “

Skutočné nehody, plánované nárazové testy
“Bezpečnosť je pre Volvo jednou zo základných hodnôt už od samotného založenia spoločnosti,” komentuje Anna Theander, vedúca tímu pre výskum dopravných nehôd. “A v roku 1969 bol vytvorený tím pre výskum dopravných nehôd, ktorý vyšetruje reálne havárie. Cieľom bolo a stále je zvýšiť bezpečnosť premávky a informácie využiť na zlepšenie dizajnu nových vozidiel.”

Dnes je tím pre výskum dopravných nehôd súčasťou siete odborníkov a expertov v oblasti bezpečnosti. Vytvárajú a zdieľajú jedinečné poznatky o príčinách dopravných nehôd v reálnom živote - zvyšujú povedomie o výsledkoch z laboratórnych nárazových testov. Tím navyše využíva analýzu údajov z národných a vnútroštátnych štatistík premávky, aby získal čo najhlbšie vedomosti.

“Hĺbkové znalosti, ktoré ART získava, slúžia ako cenný vstup a usmernenie pre tímy vývoja produktov,” vysvetľuje Anna Wrige Berling. “Hoci ART sám nevyvíja bezpečnostné systémy, pochopenie zložitých scenárov dopravných nehôd našimi odborníkmi v oblasti bezpečnosti, dáva tímu vývoja produktov ďalšiu kompetenciu a dôveru pri vytváraní riešení a to nad rámec toho, čo sa pôvodne požadovalo za potrebné.”

Učenie z histórie pre pomoc v budúcnosti
"Tím pre výskum dopravných nehôd sa už 50 rokov učí z minulosti vďaka skúmaniu priamo na mieste nehody, aby našim vývojárom poskytoval dôležité informácie ohľadom bezpečnosti," uvádza Anna Theander. "A pri pohľade do budúcnosti budú poznatky, ktoré vlastní ART, naďalej prispievať k úsiliu spoločnosti Volvo Trucks o proaktívne zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky, či už tradičnej dopravy s človekom za volantom alebo nových autonómnych vozidiel.”

LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení
LINK na tlačovú správu v PDF

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.