Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks pomáha zákazníkom zlepšovať ich finančný tok pomocou novej flexibilnej servisnej zmluvy

Spoločnosť Volvo Trucks prezentuje zmluvu Volvo Flexi-Gold – novú servisnú zmluvu založenú na využívaní vozidla, pri ktorej sú mesačné poplatky zosúladené so skutočným počtom najazdených kilometrov. To znamená, že dopravcovia majú väčšiu flexibilitu prispôsobiť svoje operácie trhovým podmienkam a dopytu.
Volvo FH jazdiace po diaľnici
Zmluva poskytuje zákazníkom až 40-percentnú flexibilitu v objeme najazdených kilometrov, čo znamená vyšší alebo nižší nájazd o 20 %.

Konektivita vydláždila cestu pre nové, flexibilné riešenia servisných zmlúv a platobných foriem v praxi. Spoločnosť Volvo Trucks uvádza novú servisnú zmluvu Volvo Flexi-Gold s rovnakým pokrytím, ako má Volvo Zlatá zmluva, ale s mesačnými poplatkami rozdelenými na pevné a variabilné zložky prispôsobené skutočnému počtu najazdených kilometrov.

„Mnoho dopravných spoločností má so svojimi klientmi krátkodobé dohody, alebo pôsobí na nepredvídateľných a kolísajúcich trhoch. Vyjadrujú preto potrebu väčšej flexibility, pokiaľ ide o servisné zmluvy. Teraz máme k dispozícii technológiu, ktorá nám umožňuje ponúkať takéto dynamické a moderné riešenia,“ hovorí Thomas Niemeijer, Manažér pre rozvoj podnikania, oddelenie servisných zmlúv spoločnosti Volvo Trucks.

Servisná zmluva Volvo Flexi-Gold prináša pokrok v telematike, pretože umožňuje vozidlám odosielať do Volvo Trucks informácie o najazdených kilometroch v reálnom čase. Zmluva poskytuje zákazníkom až 40-percentnú flexibilitu v objeme najazdených kilometrov, čo znamená vyšší alebo nižší nájazd o 20 %. Každá faktúra je založená na skutočnom počte najazdených kilometrov za daný mesiac, pričom na konci roka (v rámci flexibilného rozsahu) nie je potrebná žiadna ďalšia fakturácia ani doklady za prekročenie najazdených kilometrov. To je vhodné pre zákazníkov, ktorí sa pripôsobujú sezónnej prevádzke a kolísajúcemu dopytu. 

„Je to jednoduché. Ak jazdíte menej, platíte menej a naopak. Zmluva Volvo Flexi-Gold ponúka rovnaké krytie a dostupnosť ako Volvo Zlatá zmluva za rovnakú cenu, ale s oveľa väčšou flexibilitou voči meniacim sa obchodným potrebám.“ dodáva Thomas Niemeijer.

Volvo Zlatá zmluva je najkomplexnejšou servisnou zmluvou spoločnosti Volvo Trucks a zahŕňa preventívnu údržbu a prepojené plánovanie servisu, ako aj všetky opravy nákladných vozidiel.

„Rýchly rozvoj prepojených služieb dáva dopravcom úplne nové možnosti, ako predĺžiť dobu prevádzky vozidla a optimalizovať jeho využitie. Flexibilita platobného modelu dodáva našej ponuke ďalšiu dimenziu,“ hovorí Anna Müller, viceprezidentka pre servis a maloobchod v spoločnosti Volvo Trucks Europe.

Servisná zmluva Volvo Flexi-Gold je v ponuke na vybraných európskych trhoch a v blízkej budúcnosti sa rozšíri aj na ostatné trhy.

Fakty: Zmluva Volvo Flexi-Gold

  • Servisná zmluva podľa reálneho využitia. Údržbové aktivity aj mesačný poplatok zodpovedajú skutočnému počtu najazdených kilometrov. 
  • Ponúka 40-percentnú flexibilitu vzhľadom na odhadovaný ročný počet najazdených kilometrov.
  • Zmluva Volvo Flexi-Gold má rovnaké pokrytie a dostupnosť ako Volvo Zlatá zmluva.
  • Obzvlášť vhodné riešenie pre firmy so sezónnymi zmenami a rôznym pracovným zaťažením v jednotlivých rokoch.
  • Na konci roka nie je potrebná žiadna ďalšia fakturácia ani doklady za prekročenie najazdených kilometrov.

Odkaz na obrázky vo vysokom rozlíšení
Odkaz na tlačovú správu vo formáte PDF

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.