Trucks

Spúšťa sa najväčšia svetová servisná súťaž – VISTA je obľúbená u technikov na celom svete

Dňa 30.septembra sa otvára registrácia do najväčšej a neustále rastúcej celosvetovej servisnej súťaže pod názvom VISTA, the Volvo International Service Training Awards. V tomto ročníku sa očakáva účasť až 20,000 technikov zo servisnej siete Volvo Trucks a Volvo Buses na celom svete. Tímovou prácou a neustálym vzdelávaním sa prostredníctvom súťaže VISTA snažíme prilákať a udržať si kvalifikovaných technikov.
Spúšťa sa najväčšia svetová servisná súťaž
V poslednej súťaži sa do semifinále kvalifikovalo celkom 240 tímov. 40 najlepších tímov sa stretlo vo svetovom finále.

Aj keď je VISTA iba súťaž, jej hlavnými cieľmi je podporiť tímovú prácu, rozvíjať tímového ducha a hrdosť a zároveň inšpirovať k samovzdelávaniu a rozvoju spôsobilostí. Pre servisných pracovníkov je to spôsob, ako si rozšíriť znalosti, a ešte zvýšiť kvalitu práce, čo v konečnom dôsledku prinesie kvalitnejšie servisné služby a vyššiu spokojnosť zákazníkov. 

Mimoriadne kvalifikovaní a motivovaní technici v servisoch Volvo Trucks sú schopní diagnostikovať poruchy a opraviť problémy nákladných vozidiel, a to včas a podľa najvyšších kvalitatívnych noriem. Práve vďaka týmto schopnostiam pomáhajú zákazníkom minimalizovať prestoje ich nákladných vozidiel. 

“Špičková servisná sieť je pre podnikanie našich zákazníkov v oblasti nákladnej dopravy kľúčová,” hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks. “VISTA poukazuje na dôležitosť našich mechanikov a rovnako táto súťaž slúži k zlepšovaniu našich schopností, aby sme dokázali zabezpečovať mimoriadnu kvalitu služieb, poskytovaných tými najlepšími servisnými tímami na svete.”

VISTA každoročne rastie a očakáva sa, že vďaka približne 5 000 tímom sa registruje až 20 000 účastníkov z celosvetovej servisnej siete Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks prostredníctvom tejto súťaže reaguje na celosvetový problém, ktorým je nábor kvalifikovaných servisných pracovníkov a ich udržanie.

“Svetové majstrovstvá VISTA je pre tímy príležitosťou, ako ukázať celému svetu svoje vedomosti a schopnosti a postaviť sa pred najlepších za účasti desiatok tisíc divákov. VISTA nie je len súťaž - je to oslava tímovej práce, rôznorodosti a talentu, a práve tým je to jedinečné,” vysvetľuje Anna Rogbrant, vedúca projektu VISTA.

O súťaži  VISTA

VISTA je skratkou pre Volvo International Service Training Awards, súťaž vznikla v roku 1957, pôvodne ako súťaž otvorená len pre technických pracovníkov Volvo vo Švédsku. O 20 rokov neskôr, teda okolo roku 1977, už pokrývala všetky kontinenty a dokázala prilákať autorizovaných predajcov Volvo z celého sveta. Dnes sa VISTA koná každý druhý rok a je to celosvetovo najväčšia súťaž organizovaná pre servisných pracovníkov.

Do súťaže VISTA sa môžu prihlásiť všetci predajci Volvo Trucks a Volvo Buses z celého sveta, vrátane servisných technikov. Zúčastnené tímy musia v rámci kvalifikácie splniť dve časti zahrňujúce teoretické otázky a technické úlohy. 

V rámci minulého ročnika (2017-18) sa kvalifikovalo celkom 240 tímov do semifinále, ktoré sa konalo vo švédskom Goteborgu. Najlepších 40 tímov sa v júni 2018 stretlo v brazílskej Curitibe na svetovom finále VISTA World Championships. Prvé miesto si nakoniec vybojoval tím "Viies Ratas” z Estónska.

LINK do databanky obrázkov.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.