Trucks

Volvo Trucks v Severnej Amerike predstavuje ťažké nákladné vozidlá s elektrickým pohonom

Na exkluzívnom podujatí na pôde dílera TEC Equipment v meste Fontana, Kalifornia, spoločnosť Volvo Trucks prináša prvý kontakt s elektrickými nákladnými vozidlami triedy 8 na severoamerickom trhu. V Európe spoločnosť Volvo Trucks nedávno zahájila predaj elektrických nákladných vozidiel pre mestskú dopravu a prezentovala elektrické nákladné vozidlá pre stavebný segment a regionálnu dopravu. Využitím existujúcej technológie elektromobility v rámci skupiny Volvo Group dokázala spoločnosť Volvo Trucks v Severnej Amerike tieto technológie integrovať do existujúceho severoamerického modelu VNR.
Volvo FH

Pilotná prezentácia bola súčasťou projektu Volvo Low Impact Green Heavy Transport Solutions (LIGHTS), čo je spolupráca medzi 15 verejnými a súkromnými partnermi, aby sa preukázala životaschopnosť elektrických nákladných vozidiel v hustej premávke a v mestských oblastiach. Skupina Volvo Group prispela sumou 36.7 milióna amerických dolárov na celkový projekt vo výške 90 miliónov amerických dolárov, a zástupcovia spoločnosti Coast Air Quality Management District spravujú grant a dohliadajú na projekt Volvo LIGHTS. 

“Projekt Volvo LIGHTS je dôkazom toho, že pre spustenie celého projektu nestačí len nákladné vozidlo. Je to dodávka kompletného ekosystému pre nulové emisie, prepravu ťažkých nákladov a prevzatie zodpovednosti za tento ekosystém,” povedal Peter Voorhoeve, prezident spoločnosti Volvo Trucks North America. “Môžete to dosiahnuť len napĺňaním spoločného cieľa, plne integrovanou spoluprácou medzi všetkými zúčastnenými stranami a súhlasom, že spolu sa stanete priekopníkmi.”

Projektové elektrické vozidlá Volvo VNR budú zaradené do reálnej komerčnej prevádzky vďaka dvom popredným kalifornským dopravným spoločnostiam, Dependable Supply Chain Services a NFI. V Severnej Amerike sa Volvo VNR s elektrickým pohonom stane ideálnym nákladným vozidlom pre krátke a dlhé prepravné aplikácie, ako je ťažká nákladná doprava v mestách a ďalších oblastiach, kde budú mať elektrické vozidlá najlepšie uplatnenie.  

Spoločnosť Volvo Trucks North America začne koncom roka 2020 prvú fázu sériovej výroby a komerčnej ponuky elektrického vozidla Volvo VNR.

Obrázky na stiahnutie: tu

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 2 3266 2424, Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.