Trucks

Informácie pre zákazníkov ohľadom poskytovania služieb v dnešnej situácii

Vzhľadom na dnešnú situáciu by sme vás radi informovali o tom, ako bude naša spoločnosť v najbližšej dobe zastrešovať predaj vozidiel, predaj náhradných dielov a servisovanie vozidiel. Vedenie spoločnosti muselo reagovať veľmi zodpovedne a prijať také opatrenia, aby chránilo zdravie a bezpečnosť nielen svojich zamestnancov, ale aj obchodných partnerov.
Servisné služby Volvo Trucks
Snažíme sa zaistiť plynulú a bezpečnú obsluhu našich zákazníkov i napriek dnešnej situácii.

Posielame vám niekoľko dôležitých základných informácií pre bezproblémový výkon práce na všetkých pracoviskách.

Truck Centrá na celom Slovensku

- Až do odvolania nie je možné prijímať akékoľvek návštevy, s výnimkou zákazníkov s nahlásenými vozidlami do servisu, preberanie vozidiel a zákazníkov vyzdvihujúcich si vopred objednané ND.

Vstup do priestorov servisu

- Vstup do budovy Truck Centier je povolený len s rúškom / respirátorom
- Vstup bude obmedzený na max. 2 osoby naraz za dodržiavania predpísaného odstupu minimálne 3 m
- Miestnosť pre vodičov a sprchy budú uzatvorené
- Odporúčame dodržiavať hygienické pravidlá – v servisných priestoroch sú dostupné dezinfekčné prípravky na ruky

Servis vozidiel

- Služby spojené so servisovaním vozidiel poskytujeme momentálne v štandardných otváracích hodinách, ktoré ale môžu byť v jednotlivých prevádzkach operatívne upravené, o čom Vás budeme priebežne informovať
- Servis vozidiel je potrebné nahlásiť vopred, a to telefonicky alebo e-mailom
- V dohodnutom termíne pristavte vozidlo do servisu, odovzdajte kľúče prijímacím technikom a z bezpečných dôvodov je potrebné zdržiavať sa mimo budovy, resp. v priestore určenom na čakanie
- Prijímací technik vás bude informovať o čase vyzdvihnutia vášho vozidla
- Vstup zákazníkov do servisnej dielne je v tomto období zakázaný

Predaj náhradných dielov (ND)

- Objednávku ND si vopred dohodnite s personálom servisu, a to telefonicky alebo e-mailom
- Tovar bude pre vás pripravený k odberu v dohodnutom termíne

Predaj nákladných vozidiel

- V dňoch 16. – 28.3. bude náš obchodný tím pracovať z domu a požiadavky svojich zákazníkov vybaví „na diaľku“, a to mailom alebo telefonicky. Návšteva zákazníka bude vopred dohodnutá.

Odovzdávanie nákladných vozidiel

- Odovzdanie vozidiel bude vopred dohodnuté so zákazníkom telefonicky alebo mailom. Pripravia sa potrebné dokumenty, aby celý proces prebehol čo najefektívnejšie.

Takto zaistíme plynulú prevádzku a bezpečnú obsluhu našich zákazníkov.

Prijatými vyššie uvedenými opatreniami sme pripravení zabezpečiť služby, ktoré vám pomôžu udržať chod vašej spoločnosti. Máme potvrdené, že prevažná väčšina prevádzok je zachovaná, firmy pracujú a potrebujú mať zaistené dodávky materiálu a tovaru pre svoju činnosť.

Ďakujeme za pochopenie a sme radi, že aj naša práca môže prispieť k zlepšeniu celej dnešnej situácie.

S pozdravom,
Leonard Toček
Generálny riaditeľ
Volvo Group Slovakia

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.