Trucks

Volvo Group a Daimler Truck AG budú stáť na čele vývoja udržateľnej dopravy

Volvo Group a Daimler Truck AG ako poprední zástupcovia odvetvia výroby úžitkových a nákladných vozidiel zdieľajú víziu "Green Deal", ktorá zahŕňa udržateľnú dopravu a uhlíkovo neutrálnu Európu do roku 2050. Obidve spoločnosti nedávno podpísali nezáväznú predbežnú dohodu o založení nového podniku so spoločnou majetkovou účasťou.
Spolupráca Volvo Group a Daimler Truck AG
Volvo Group a Daimler Truck AG budú stáť na čele vývoja udržateľnej dopravy

„Odvetvie dopravy a logistiky udržiava svet v pohybe, pričom nároky na dopravu budú rásť aj naďalej. Dopravu so skutočne nulovými emisiami CO2 možno realizovať prostredníctvom elektrických pohonov, ktoré využívajú energiu buď z batérií, alebo priamo vo vozidle, kde premenia vodík na elektrinu. Pre ťažké nákladné vozidlá a vozidlá diaľkovej dopravy sú jednou z dôležitých odpovedí a technológií palivové články, kde si Daimler v uplynulých dvoch dekádach už vybudoval výrazné odborné znalosti prostredníctvom jednotky palivových článkov Mercedes-Benz. Táto spoločná iniciatíva s Volvo Group je milníkom snahy zameranej na to, ako nákladné vozidlá a autobusy poháňané palivovými článkami dostať na naše cesty,“ hovorí Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG a člen predstavenstva spoločnosti Daimler AG.

„Elektrifikácia cestnej dopravy je kľúčovou súčasťou naplnenia vízie ”Green Deal”, teda uhlíkovo neutrálnej Európy a v konečnom dôsledku aj uhlíkovo neutrálneho sveta. Využitie vodíka ako nosiča zelenej elektriny pre pohon elektrických nákladných vozidiel pre diaľkovú dopravu je iba jedným dôležitým dielikom skladačky, ktorý dopĺňa batériové elektromobily a obnoviteľné palivá. Spojenie skúseností  spoločností Volvo Group a Daimler v tejto oblasti za účelom urýchlenia vývoja je dobrou správou pre našich zákazníkov aj spoločnosť ako takú. Vytvorením tohto joint-venture jednoznačne ukazujeme našu dôveru v potenciál vodíkových palivových článkov pre úžitkové a nákladné vozidlá. Ak sa má však táto vízia premeniť na skutočnosť, musia tento vývoj aktívne podporiť aj ďalšie spoločnosti a inštitúcie, v neposlednom rade pre vybudovanie potrebnej palivovej infraštruktúry,“ hovorí Martin Lundstedt, prezident a generálny riaditeľ Volvo Group.

Volvo Group a Daimler Truck AG budú v spoločnom podniku držať rovnako veľký podiel (50 a 50 percent), pričom joint-venture bude fungovať ako nezávislý a autonómny subjekt. Spoločnosti Volvo Group a Daimler Truck AG si budú v ďalších oblastiach podnikania i naďalej konkurovať. Spojenie síl sa odrazí v poklese nákladov na vývoj pre obidve spoločnosti a urýchli uvádzanie systémov palivových článkov do produktov slúžiacich pre ťažkú nákladnú dopravu a náročné aplikácie diaľkovej dopravy. V kontexte so súčasným ekonomickým poklesom je spolupráca ešte dôležitejšia, aby sme v primeranom časovom rozpätí dokázali naplniť ciele tzv. ”Green Dealu”.

Spoločným cieľom obidvoch spoločností je v druhej polovici tejto dekády ponúkať sériovo vyrábané ťažké nákladné vozidlá s palivovými článkami pre nasadenie v diaľkovej doprave. Súčasťou aktivít nového joint-venture budú aj ďalšie oblasti využitia v automobilovom odvetví i mimo neho. 

Daimler Trucks za účelom spustenia joint-venture prináša všetky aktivity v oblasti palivových článkov, dnes realizované v novej firemnej jednotke Daimler Truck s týmto zameraním. Toto spojenie aktivít zahŕňa prevod prevádzkových činností firmy „Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH“, ktorá sa môže pochváliť rozsiahlymi skúsenosťami vo vývoji palivových článkov a systémov skladovania vodíka pre najrôznejšie aplikácie vo vozidlách, do firmy Daimler Truck AG.

Spomínané joint-venture bude mať prevádzku v nemeckom Naberne (dnes sídlo firmy Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) s výrobnými závodmi v Nemecku a Kanade.

Uzatvorená predbežná dohoda je zatiaľ nezáväzná. Finálna dohoda by mala byť vypracovaná v treťom štvrťroku a uzatvorená do konca roka 2020. Všetky prípadné transakcie podliehajú prieskumu a schváleniu príslušnými orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže.FAKTY - Palivové články a vodík v úlohe paliva

Vodíkový palivový článok premieňa chemickú energiu ukrytú v palive (v tomto prípade vodíka) a kyslík (zo vzduchu) na elektrinu. Elektrina poháňa elektromotory, ktoré zaisťujú pohyb elektromobilu.

Potrebný vodík možno vyrábať dvoma hlavnými spôsobmi. Tzv. "zelený vodík" sa dá vyrábať lokálne na čerpacej stanici s využitím elektriny premieňajúcu vodu na vodík. Tzv. "modrý vodík" sa bude vyrábať zo zemného plynu s využitím technológie zachytávania uhlíka tak, aby získané palivo bolo uhlíkovo neutrálne.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.