Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks v roku 2021 uvedie na trh kompletný rad elektrických nákladných vozidiel

Spoločnosť Volvo Trucks začne v roku 2021 na európskom trhu ponúkať kompletný rad ťažkých nákladných vozidiel s elektrickým pohonom. Budúci rok si tak dopravné spoločnosti môžu v prípade záujmu objednať plne elektrické vozidlá. Veľké úsilí spoločnosti Volvo Trucks o elektrifikáciu predstavuje významný krok vpred na ceste k preprave bez fosílnych palív.
Volvo Trucks uvedie na trh kompletný rad elektrických nákladných vozidiel v roku 2021

Spoločnosť Volvo Trucks teraz uskutočňuje testy elektrických ťažkých nákladných vozidiel Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX, ktoré budú v Európe využívané v regionálnej preprave a na stavbách v meste. Tieto nákladné vozidlá budú mať celkovú hmotnosť súpravy až 44 t. V závislosti od konfigurácie batérií bude dojazd vozidiel až 300 km. Predaj sa spustí budúci rok a sériová výroba bude zahájená v roku 2022. To znamená, že od roku 2021 bude spoločnosť Volvo Trucks predávať v Európe kompletný rad batériových elektrických nákladných vozidiel určených pre distribúciu, zvoz odpadu, regionálnu prepravu a obsluhu stavieb v mestách

„Rýchlym nárastom počtu elektrických ťažkých nákladných vozidiel chceme prispieť k tomu, aby naši zákazníci a kupujúci prepravných služieb dokázali dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Vo vlastnom obore podnikania sme odhodlaní smerovať v budúcnosti k udržateľnosti,“ hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

Spoločnosť Volvo Trucks zahájila v roku 2019 výrobu vozidiel Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Ide o elektrické nákladné vozidlá určené pre rozvoz v mestách a zvoz odpadu, a to prevažne v Európe. V Severnej Amerike začne predaj nákladného vozidla pre regionálnu prepravu Volvo VNR Electric od 3. decembra 2020.

Postupný prechod k alternatívam bez fosílnych palív
Elektrické vozidlá pre náročnú ťažkú diaľkovú prepravu prídu v priebehu tohto desaťročia. Pôjde o batériové elektrické nákladné vozidlá a elektrické nákladné vozidlá s palivovými článkami, ktoré budú mať väčší dojazd. Spoločnosť Volvo Trucks si kladie za cieľ zahájiť predaj elektrických nákladných vozidiel s pohonom na vodíkové palivové články v druhej polovici tohto desaťročia. Víziou spoločnosti Volvo Trucks je, aby sa celý ich produktový rad do roku 2040 zbavil závislosti od fosílnych palív.

„Aby sme znížili klimatický dopad dopravy, musíme uskutočniť rýchly prechod od fosílnych palív k alternatívam, napríklad k elektrickému pohonu. Podmienky realizácie celého prechodu, rovnako aj jeho rýchlosť, sa u rôznych prepravcov na rôznych trhoch výrazne líšia v závislosti od mnohých premenných. K nim patrí finančná ponuka, prístup k infraštruktúre dobíjania a typ prepravy,“ vysvetľuje Roger Alm.

Z tohto dôvodu bude väčšina prepravných spoločností prechádzať na elektrický pohon vozidiel postupne. V skutočnosti mnoho z nich bude počas prechodného obdobia prevádzkovať zmiešaný vozový park nákladných vozidiel s pohonom na rôzne palivá.

„Náš podvozok je skonštruovaný nezávisle od použitej hnacej línie. Zákazníci si môžu zakúpiť niekoľko nákladných vozidiel Volvo z rovnakého modelu, iba s tým rozdielom, že niektoré budú elektrické a iné s pohonom na zemný plyn alebo naftu. Čo sa týka vlastností produktov, napríklad pracovisko vodiča, spoľahlivosť a bezpečnosť, spĺňajú všetky naše vozidlá rovnako vysoké štandardy. Vodiči sa v každom vozidle budú cítiť ako doma a vždy ich dokážu bezpečne a efektívne ovládať bez ohľadu na používaný typ pohonu,“ hovorí Roger Alm.

Z pohľadu spoločnosti Volvo Trucks spočíva prechod k udržateľnejšej doprave pre prevádzkovateľov nákladnej prepravy hlavne v čo najplynulejšom procese a postupnom prispôsobovaní sa. Ponúkané riešenia musia byť jednoduché a musia prepravcom umožňovať dosiahnutie potrebnej miery ziskovosti a produktivity.

„Našou hlavnou úlohou je uľahčenie prechodu na elektrifikované vozidlá. K tomu nám slúži komplexné riešenie, ktorého súčasťou je plánovanie trás, správna špecifikácia vozidiel, dobíjacie zariadenia, financovanie a služby. Dôležitejšie ako kedykoľvek predtým bude dlhodobá istota, ktorú my a naša globálna sieť predajcov a servisných centier poskytujeme zákazníkom,“ hovorí Roger Alm.


Link na obrázky vo vysokom rozlíšení

Link na film

Link na ďalšie informácie o elektromobilite spoločnosti Volvo Trucks

 

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.