Trucks

Prechod na elektrické nákladné vozidlá si vyžaduje inteligentný štart

Deti, ktoré sa rodia v tomto období, zažijú počas svojho života úplne iný svet mobility v porovnaní s tým, aký máme dnes. Väčšina osobných vozidiel, autobusov, nákladných vozidiel - a spôsoby dopravy, na ktoré ani len nepomyslíme – budú tichšie a elektrické, s nulovými emisiami výfukových plynov.
Prechod na elektrické nákladné vozidlá si vyžaduje inteligentný štart

Toto nie je vízia; je to absolútna nevyhnutnosť. Svetoví vedci sa jednoznačne zhodujú: Ak máme mať nádej na zabránenie najkatastrofálnejším dopadom globálneho otepľovania, musíme teraz začať s obrovskou transformáciou potrebnou na dekarbonizáciu nášho spôsobu života.

Cestná nákladná doprava dnes predstavuje asi sedem percent svetových emisií CO2 a približne polovica z toho pochádza z ťažkej nákladnej dopravy. Ako jeden z najväčších svetových výrobcov nákladných vozidiel vieme, že tento problém sa týka aj nás. Sme však plne odhodlaní stať sa súčasťou jeho riešenia.

Najväčšia výzva v našej 93-ročnej histórii
Teraz sa pripravujeme na to, aby sme čelili najväčšej výzve, ktorej čelíme od chvíle, keď naše prvé nákladné vozidlo opustilo továreň vo švédskom Göteborgu v roku 1928. Naším bezprostredným cieľom je, že do roku 2030, o niečo viac ako 8 rokov, najmenej 50% všetkých predaných nákladných vozidiel bude elektrických. A najneskôr do roku 2040 dekarbonizujeme celú našu ponuku nákladných vozidiel.


To je obrovská výzva, ak zoberieme do úvahy súčasnú nákladnú dopravu. Na rozdiel od osobných vozidiel je kamiónová doprava podnikaním, ktoré musí pre dopravnú spoločnosť vytvárať zisk. Aby to bolo možné, musia naše nákladné vozidlá prepravovať ťažké náklady na dlhé trasy - po celý rok. S cieľom dosahovať zisk sa preto musí kombinovať maximálna nosnosť s maximálnym dojazdom.

Je preto zrejmé, že elektrifikácia ťažkých nákladných vozidiel je oveľa väčšou výzvou ako elektrifikácia osobných vozidiel, ktoré sú oveľa ľahšími vozidlami a v priemere 95% času stoja. Napriek tomu sme plne odhodlaní tieto prekážky prekonať.

Dopravné spoločnosti presadzujú dopravu bez fosílnych palív
V súčasnosti je v prevádzke viac ako jeden milión nákladných vozidiel Volvo a my sme v každodennom kontakte s dopravnými spoločnosťami vo všetkých kútoch sveta. To nám ponúka jedinečný pohľad na to, čo bude potrebné na úspešné dosiahnutie takej masívnej dekarbonizácie na celom svete.

A my to vidíme takto: Mnoho dopravných spoločností a nákupcov prepravy aktívne presadzuje prepravu bez fosílnych palív. Je však potrebné prekonať veľké prekážky.

Výroba elektrických ťažkých nákladných vozidiel od roku 2019
Aby sa to stalo skutočnosťou, musíme ako výrobca nákladných vozidiel dosiahnuť spravodlivý podiel a zabezpečiť, aby boli naše elektrické nákladné vozidlá dostupné vo všetkých krajinách po celom svete. Prví majitelia nedávno privítali skutočnosť, že vďaka ich pilotným testom sa dostali do povedomia a pomohli urýchliť vývoj a testovanie ťažkých elektrických nákladných vozidiel.

Menej známa je však skutočnosť, že spoločnosť Volvo Trucks je oveľa ďalej ako len pri testovaní a pilotovaní; s výrobou plne elektrických nákladných vozidiel sme začali už v roku 2019 a teraz ponúkame najširšiu škálu ťažkých elektrických nákladných vozidiel na svete.

Ďalším málo známym faktom je, že veľká časť nákladných vozidiel najazdí menej ako 300 km denne. Napríklad v Európe predstavuje preprava na krátke vzdialenosti do 300 km takmer 50% z celkového prepraveného tovaru. To znamená, že preprava tovaru sa v mnohých prípadoch môže zabezpečiť pomocou batériových elektrických nákladných vozidiel, ktoré sú dnes už v predaji.

Môžete sa teda opýtať, čo bráni dopravným spoločnostiam v elektrickej energii? Sú to hlavne dva parametre: 1. Potreba zlepšiť celkové náklady na vlastníctvo a 2. Potreba vybudovať adekvátnu nabíjaciu infraštruktúru.

Stimuly potrebné na naštartovanie elektrickej nákladnej dopravy
Batériové elektrické vozidlá sú v súčasnosti nákladnejšie ako naftové, hlavne kvôli batériám. A aj keď náklady na batérie klesajú rýchlejšie, ako väčšina analytikov predtým očakávala, sú stále veľmi drahé a môžu tvoriť jednu tretinu celkových nákladov na elektrické nákladné vozidlo.

V tejto počiatočnej fáze elektronickej mobility nákladnej dopravy musia vlády, úrady a ďalší tvorcovia politickej scény urýchliť svoje kroky pre naštartovanie využívania elektrických nákladných vozidiel - a zabezpečiť, aby bol prechod čo najjednoduchší a najrentabilnejší, ako je to možné.

Špeciálne by mali poskytnúť účinné stimuly a katalyzátory, ktoré:

·         Znížia ekonomické prekážky pre počiatočný nákup elektrických nákladných vozidiel

·         Znížia, prípadne dokonca vylúčia, cestné a energetické dane pre tieto nákladné vozidlá

·         Inteligentne podporia investície do súkromnej infraštruktúry nabíjacích staníc na strategických miestach.

Nabíjacie stanice sú kľúčový úspechom
Vo všetkých častiach sveta je nevyhnutné vybudovať nabíjaciu infraštruktúru pre nákladné vozidlá. Vysokovýkonné batériové elektrické vozidlá jednoducho nemôžu využívať rovnakú infraštruktúru ako osobné vozidlá - kvôli požiadavkám na ich priestor, parkovanie a prístup.

Kľúčové sú rozsiahle verejné investície do nabíjacích staníc, ktoré sa musia robiť správnym spôsobom:

1.      Podpora verejných a súkromných nabíjacích miest.

2.      Podporujeme nabíjacie stanice nielen v domácom sklade nákladného vozidla, ale aj na miestach, kde už nákladné vozidlá zastavujú, ako sú logistické centrá, prístavné terminály a odpočívadlá.

3.      Je lepšie vytvoriť životaschopný ekosystém na niekoľkých miestach, než sa pokúšať vložiť nabíjačku do všetkých kútov krajiny.

4.      Inteligentné budovanie strategicky umiestnených nabíjacích staníc.  

Výzva na akciu pre skutočných lídrov
V spoločnosti Volvo Trucks sme odhodlaní a hrdí, že aj my sa zaslúžime o to, aby sme vývoj smerovali k spoločnosti založenej na preprave bez fosílnych palív. Ak však chcete v tejto gigantickej transformácii uspieť a získať všetky výhody pre životné prostredie, ktoré ponúka, musia súkromné spoločnosti a angažovaní politici spolupracovať pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia dopravným spoločnostiam v používaní elektrickej energie už dnes.

Pevne veríme, že body načrtnuté vyššie poskytujú jasný plán pre vizionárov, ako úspešne zahájiť cestu elektrickou energiou do svetlejšej budúcnosti, z ktorej budú mať úžitok všetky generácie - vrátane našich detí.

 

Leonard Toček
Generálny riaditeľ
Volvo Group Slovakia

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.