Trucks

Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP plánujú byť priekopníkmi v európskej vysokovýkonnej nabíjacej sieti pre ťažké nákladné vozidlá

Göteborg, Švédsko / Mníchov, Nemecko / Štuttgart, Nemecko – Traja poprední výrobcovia úžitkových vozidiel Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP podpísali nezáväznú dohodu o inštalácii a prevádzkovaní vysokovýkonnej verejnej nabíjacej siete pre batériové elektrické ťažké nákladné vozidlá v celej Európe. Spoločným cieľom je iniciovať a urýchliť budovanie nabíjacej infraštruktúry s cieľom zvýšiť dôveru zákazníkov a podporiť transformáciu EÚ na klimaticky neutrálnu dopravu.
Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP podpísali nezáväznú dohodu o inštalácii a prevádzkovaní vysokovýkonnej verejnej nabíjacej siete pre batériové elektrické ťažké nákladné vozidlá v celej Európe.

Dohoda vytvára základ budúcej partnerskej spolupráce (Joint Venture = JV) - v rovnakom vlastníctve troch strán, ktorá sa začne v roku 2022. Strany plánujú do piatich rokov od zriadenia JV spoločne investovať 500 miliónov EUR do inštalácie a prevádzky najmenej 1 700  vysokovýkonných nabíjacích staníc zelenej energie v blízkosti diaľnic, ako aj v logistických a cieľových bodoch. Počet nabíjacích staníc sa má časom výrazne zvýšiť vďaka hľadaniu ďalších partnerov, ako aj verejných finančných prostriedkov. Budúca partnerská spolupráca by mala pôsobiť pod vlastnou firemnou identitou a mala by mať sídlo v Amsterdame, Holandsko. Pevným základom budú rozsiahle skúsenosti a znalosti zakladajúcich partnerov v oblasti ťažkých nákladných vozidiel.

Budúca spoločnosť (JV) bude pôsobiť ako katalyzátor a predpoklad realizácie ekologického dohovoru Európskej únie o uhlíkovo neutrálnej nákladnej doprave do roku 2050 – poskytnutím potrebnej infraštruktúry a zameraním sa na zelenú energiu v nabíjacích staniciach. Spoločný projekt iniciátorov Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP rieši naliehavú potrebu vysokovýkonnej nabíjacej siete na podporu prevádzkovateľov nákladných vozidiel pri prechode na uhlíkovo neutrálne riešenie, najmä v diaľkovej preprave. Vysoko výkonná nabíjacia infraštruktúra s podporou diaľkovej prepravy je nákladovo efektívny spôsob, ako sa dostať k výraznému a rýchlo realizujúcemu zníženiu emisií.

Martin Lundstedt, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Volvo Group: "Kladieme potrebný základ na to, aby naši zákazníci prešli na elektrifikáciu vytvorením európskeho lídra  nabíjacej siete. Máme výkonné technológie elektromobility a teraz, v spolupráci s Daimler Truck, TRATON GROUP a vďaka Európskemu ekologickému dohovoru sme získali podporu v celom odvetví, ale aj z politického prostredia, na dosiahnutie zásadného pokroku smerom k trvalo udržateľným dopravným a infraštruktúrovým  riešeniam.

Martin Daum, generálny riaditeľ Daimler Truck: "Spoločným cieľom európskych výrobcov nákladných vozidiel je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Je však nevyhnutné, aby budovanie správnej infraštruktúry išla ruka v ruke so zavádzaním CO₂ neutrálnych nákladných vozidiel na cesty. Spolu so skupinou Volvo Group a skupinou TRATON GROUP sme preto veľmi radi, že môžeme podniknúť tento priekopnícky krok k vytvorenej vysokovýkonnej nabíjacej sieti v celej Európe."

Matthias Gründler, CEO TRATON GROUP: "Pre skupinu TRATON je jasné, že budúcnosť dopravy je elektrická. To si vyžaduje rýchly rozvoj verejne prístupných nabíjacích staníc, najmä v prípade diaľkovej prepravy ťažkých úžitkových miest. Teraz spolu s Daimler Truck a Volvo Group napredujeme, aby sa táto vysokovýkonná sieť stala čo najrýchlejšie realitou.  Týmto robíme prvý krok k urýchleniu prechodu na udržateľnú dopravu bez fosílnych palív. Druhým krokom by mala byť silná angažovanosť EÚ do úplného zapojenia nabíjacej siete v celej Európe."

Nedávno zverejnená správa z odvetvia dopravy* požaduje sprevádzkovať až 15 000 vysokovýkonných verejných a cieľových nabíjacích staníc najneskôr do roku 2025 a až 50 000 vysokovýkonných nabíjacích staníc najneskôr do roku 2030. Naštartovanie partnerov je preto výzvou na prijatie opatrení pre všetkých ostatných aktérov z odvetvia, ako aj vlády a regulačné orgány, aby spolupracovali na rýchlom rozšírení potrebnej nabíjacej siete a mohli prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy. Jasným signálom všetkým zainteresovaným bude nabíjacia sieť troch strán otvorená a prístupná všetkým úžitkových vozidlám v Európe bez ohľadu na ich značku.

Prístup orientovaný na zákazníka, ktorý berie do úvahy rôzne aplikácie

Zameraním sa na potreby zákazníkov sa budú brať do úvahy rôzne aplikácie. Prevádzkovatelia vozového parku batériových elektrických vozidiel budú môcť využiť rýchle nabíjanie prispôsobené 45-minútovej povinnej dobe odpočinku v Európe so zameraním na diaľkovú dopravu (najvyššia priorita budúceho JV) a tiež nabíjanie cez noc.

Partneri v JV, ale konkurenti vo všetkých ostatných oblastiach

Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP budú vlastniť rovnaké podiely v plánovanom JV, ale naďalej budú konkurentmi vo všetkých ostatných oblastiach. Vytvorenie spoločného subjektu podlieha regulačným a iným nariadeniam. Podpísanie dohody JV možno očakávať do konca roka 2021.

 

* Publikované v máji 2021 spoločnosťou ACEA,the European Automobile ManufacturersAssociation  (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles), ktorá je organizáciou všetkých  významných výrobcov nákladných vozidiel v Európe, tiež podporovaná spoločnosťami Volvo Group, Daimler Truck a TRATON GROUP.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke volvogroup.com.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.