Trucks

Prevádzky Volvo Group Slovakia prechádzajú na OTP režim

Prevádzky Volvo Group Slovakia prechádzajú na OTP režim

Milí zákazníci a obchodní partneri,

chceme Vás informovať, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s COVID 19 nadobúda platnosť §52a ods. 1,2 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s účinnosť od 15.11.2021.

V zmysle týchto nariadení všetky naše prevádzky prechádzajú na režim OTP:
Očkovaní
Testovaní
Po prekonaní COVID

Ak budete vstupovať do našich prevádzok, sme povinní od Vás vyžiadať doklad totožnosti a platné potvrdenie (o očkovaní / testovaní / prekonaní COVID) pre splnenie zákonom stanovených podmienok.

Naše tímy v Truck Centrách sú pripravené postarať sa o Vaše vozidlá a dostať ich čo najskôr na cesty.

Pevne veríme, že situácia sa čoskoro zlepší a opatrenia budú postupne poľavovať.

Prežite toto obdobie v zdraví, jazdite bezpečne a zostaňte VOLVO TRUCKS POSITIVE :-)

Váš tím Volvo Group Slovakia

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.