Trucks

Volvo Trucks: Prelomová spolupráca pre urýchlenie ekologickej prepravy betónu

Unicon, najväčší výrobca a dodávateľ transportbetónu v Dánsku, má v úmysle zadať doteraz najväčšiu súkromnú objednávku na elektrické nákladné vozidlá, ktoré budú jazdiť po dánskych cestách. Volvo FM Electric v počte 11 kusov bude dodaných koncom tohto roka. Spoločnosti Unicon a Volvo Trucks sa dohodli na dlhodobej spolupráci, ktorej cieľom je vyvinúť a implementovať kompletné elektrické riešenia nákladných vozidiel a karosérií pre betonársky priemysel.
Po dobrých skúsenostiach s vozidlom Volvo FE Electric teraz spoločnosť Unicon robí ďalší veľký krok smerom k distribúcii bez emisií.
Po dobrých skúsenostiach s vozidlom Volvo FE Electric teraz spoločnosť Unicon robí ďalší veľký krok smerom k distribúcii bez emisií.

Po získaní dobrých skúseností s vozidlom Volvo FE Electric spoločnosť Unicon robí ďalší veľký krok smerom k bezemisnej distribúcii tým, že predstavuje novú generáciu elektrických domiešavačov pre nákladné vozidlá s dlhším dojazdom a vyšším užitočným zaťažením. Spoločnosť má v úmysle zadať doteraz najväčšiu súkromnú objednávku v krajine na 11 modelov Volvo FM Electric, ktoré budú prispôsobené na domiešavače s prevádzkou v Dánsku.

Navyše, spoločnosti Unicon a Volvo Trucks nadviazali dlhodobú spoluprácu na implementáciu a optimalizáciu elektrických riešení pre betonársky priemysel. Cieľom spolupráce je poskytnúť spoločnosti Unicon príležitosť uviesť do prevádzky elektrické domiešavače, ktoré spĺňajú všetky potreby pre efektívnu a udržateľnú distribúciu transportbetónu.

„Vďaka tejto významnej objednávke a ambicióznej dohode o spolupráci kladieme hmatateľné kroky za naše ciele v oblasti emisií CO2 pri našej distribúcii. To jasne podčiarkuje našu úlohu ako lídra v stavebnom priemysle v Dánsku aj na celom svete. Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu so spoločnosťou Volvo Trucks, ktorá nám dáva jedinečné príležitosti na spoločný vývoj správnych kompletných elektrických riešení - nákladných vozidiel a karosérií - pre našu oblasť distribúcie,“ vysvetľuje Christian Elleby, riaditeľ dodávateľského reťazca a obstarávania v spoločnosti Unicon.

Veľká výzva na elektrifikáciu prepravy betónu
Rekordná dánska objednávka na elektrické nákladné vozidlá je pozoruhodná, pretože ťažké vozidlá pre betonársky priemysel patria medzi najzložitejšie na elektrifikáciu. Preto podľa Petra Ericsona, generálneho riaditeľa spoločnosti Volvo Trucks v Dánsku, ide o významnú a perspektívnu spoluprácu, od ktorej očakávajú veľa:

„Týmito dohodami robíme dôležité kroky v rozširovaní riešení distribúcie bez fosílnych palív do betonárskeho priemyslu, kde bola elektrifikácia ťažkých vozidiel veľmi náročnou výzvou kvôli veľkému zaťaženiu a požiadavkám na neustále miešanie. Sme radi, že máme spoločnosť Unicon na palube ako strategického partnera a od spolupráce očakávame nové vedomosti a pozitívny vývoj v prospech celého odvetvia.

Mílnik smerom k vozovému parku bez emisií
Unicon verí, že elektrické domiešavače ponúkajú technológiu najviditeľnejšiu na dosiahnutie ambicióznych cieľov udržateľnosti. To platí tak pre podporu bezemisnej distribúcie transportbetónu, ako aj pre vytváranie lepšieho a ešte bezpečnejšieho pracovného prostredia na staveniskách.

„S novými elektrickými domiešavačmi sme pripravení podporiť požiadavky na bezemisné staveniská v Kodani, ako aj rastúci počet dodávateľov a stavebných firiem,“ komentuje Christian Elleby.

O spoločnosti Unicon A/S

  • Unicon je najstarším a najväčším dánskym výrobcom a dodávateľom transportbetónu s 35 výrobnými závodmi a viac ako 400 zamestnancami po celej krajine. Ročne vyrobí asi 1 milión kubických metrov betónu a má vlastný vozový park s počtom 195 kamiónov.
  • Unicon definoval cieľ znížiť emisie CO2 zo svojho vozového parku o 30 percent v roku 2025 v porovnaní s rokom 2019. Spoločnosť má zároveň jasnú stratégiu, aby jej flotila domiešavačov bola v roku 2035 bez emisií.
  • Unicon je súčasťou skupiny Aalborg Portland Group, ktorú vlastní taliansky Cementir Holding.


Fakty o elektrických nákladných vozidlách Volvo:
Volvo Trucks má rad šiestich plne elektrických nákladných vozidiel navrhnutých tak, aby pokryli mnoho rôznych prepravných úloh.
Modely Volvo FH, FM a FMX Electric majú GCW až 44 ton. Predaj v Európe pokračuje a výroba bude zahájená v druhej polovici roku 2022.
Sériová výroba vozidiel Volvo FL a FE Electric pre mestskú distribúciu a zvoz odpadu v Európe začala v roku 2019.
Výroba modelu Volvo VNR Electric pre Severnú Ameriku začala v roku 2020.


LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.