Trucks

Volvo Trucks znižuje spotrebu paliva v diaľkovej preprave

Technológia I-Save od spoločnosti Volvo Trucks získava nové vylepšenia - sú navrhnuté tak, aby znížili spotrebu paliva a zároveň výrazne ponížili emisie CO2, čo zlepší jazdné vlastnosti a celkový zážitok z jazdy. I-Save prispieva k optimalizácii technológie motora, riadiaceho softvéru, čím znižuje odpor vzduchu a to všetko pre dosiahnutie jedného spoločného cieľa – maximálne zvýšenie energetickej účinnosti.
Volvo Trucks znižuje spotrebu paliva v diaľkovej preprave
Spoločnosť Volvo Trucks sa podrobne zaoberala mnohými dôležitými detailmi, ktoré spolu prinášajú značné úspory paliva.


Spoločnosť Volvo Trucks teraz posunula svoju technológiu Volvo FH I-Save ešte o krok ďalej, aby zaistila plnú optimalizáciu spaľovacieho procesu motora tým, že vstrekovače, kompresný a vačkový hriadeľ špecificky prispôsobila prepracovaným a jedinenčným vlnitým piestom. Znížila sa celková hmotnosť a vnútorné trenie. Vysokovýkonné turbodúchadlo a olejové čerpadlo boli vylepšené, a dokonca aj všetky filtre – olejové, palivové a vzduchové – získali patentované vylepšenia pre zabezpečenie lepšieho výkonu. 

„Začínajúc už takým vysokým výkonom motora sme sa podrobne zaoberali mnohými dôležitými detailmi, ktoré spolu prinášajú značné úspory. Je to všetko o získaní väčšej využiteľnej energie z každej kvapky paliva,“ hovorí Helena Alsiö, viceprezidentka pre produktový manažment hnacej línie v spoločnosti Volvo Trucks.

Hladšie, inteligentnejšie a rýchlejšie
Srdcom I-Save je 13-litrový motor D13TC s technológiou Turbo Compound od spoločnosti Volvo, ktorý umožňuje jazdiť s nízkymi otáčkami motora a vysokými prevodovými stupňami. Výsledkom je plynulejšia a tichšia jazda. Motor dokáže pracovať s vysokou účinnosťou v celom rozsahu otáčok, s najlepším výsledkom od 900 do 1 300 ot./min.

Okrem všetkých aktualizácií hardvéru bola vyvinutá nová generácia softvéru pre riadenie motora, ktorá zase komunikuje s aktualizovanou prevodovkou I-Shift. Prínosom je nielen nižšia spotreba paliva, ale aj výrazné zlepšenie jazdných vlastností. Táto inteligentná aktualizácia stratégie radenia prináša rýchlejšiu odozvu a ešte harmonickejší zážitok z jazdy.

I-Torque je nový inteligentný softvér krútiaceho momentu, ktorý zvyšuje energetickú účinnosť analýzou topografických údajov z I-See a prispôsobením jazdy skutočnej trase. I-See aplikuje informácie o plánovanej trase na čo najlepšie využitie kinetickej energie nákladného vozidla pri jazde v kopcovitom teréne. Nová funkcia I-Torque riadi voľbu prevodového stupňa, krútiaci moment motora a brzdenie, keď je aktivovaný I-Cruise.

„Aby sa šetrilo palivo, vozidlo vždy štartuje v režime Eco a ako vodič máte vždy ľahký prístup k potrebnému výkonu a môžete sa tešiť na rýchlejšie radenie a odozvu krútiaceho momentu od hnacej línie,“ pokračuje Helena Alsiö.

V diaľkovej doprave zohráva aerodynamika nákladného vozidla dôležitú úlohu z hľadiska spotreby paliva a nastalo niekoľko zmien, ktoré zlepšili prúdenie vzduchu, ako sú užšie medzery v prednej časti kabíny a dlhšie línie na dverách. 

I-Save veľmi dobre slúži zákazníkom nákladných vozidiel Volvo od svojho uvedenia na trh v roku 2019. Pre veľký záujem sa teraz k predchádzajúcim výkonom 460 a 500 koní pridáva motor s výkonom 420 koní. Všetky motory sú certifikované k prevádzke na HVO100, obnoviteľnú naftu vo forme hydrogenovaných rastlinných olejov.

Volvo Trucks FH, FM a FMX so štandardnými 11- a 13-litrovými motormi Euro 6 tiež získali vylepšenia, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť.

Na ceste bez fosílnych palív
Cieľom spoločnosti Volvo Trucks je, aby objem predaja elektrických nákladných vozidiel tvoril do roku 2030 polovicu z jej celkového objemu predaných truckov. Spaľovacie motory budú aj naďalej zohrávať svoju úlohu a tieto nové vylepšenia sú jedným zo spôsobov, ako zvýšiť ich účinnosť a zároveň prispieť k zníženiu emisií CO2.

„Zaviazali sme sa dodržiavať Parížsku dohodu o zmene klímy a podnikáme rázne kroky na dramatické zníženie emisií CO2 súvisiace s cestnou nákladnou dopravou. Aj keď z dlhodobejšej perspektívy vidíme elektromobilitu ako hlavné riešenie, energeticky účinné spaľovacie motory budú aj naďalej významným prínosom počas mnohých nasledujúcich rokov,“ uzatvára Helena Alsiö.
 

LINK to high resolution images.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.