Trucks

Volvo Trucks: ako prvá na svete používa vo svojich nákladných vozidlách bezfosílnu oceľ

Spoločnosť Volvo Trucks je prvým výrobcom na svete, ktorý teraz zavádza využívanie ocele bez fosílnych palív pri výrobe svojich nákladných vozidiel. Oceľ vyrába švédska oceliarska spoločnosť SSAB a ťažké elektrické nákladné vozidla Volvo budú prvé, kde sa táto oceľ využije.
Volvo Trucks: ako prvá na svete používa vo svojich nákladných vozidlách bezfosílnu oceľ
Spoločnosť Volvo Trucks ako prvá na svete používa vo svojich nákladných vozidlách oceľ bez fosílnych palív. Oceľ sa najskôr použije v koľajniciach rámu nákladného vozidla.

Oceľ od spoločnosti SSAB sa vyrába úplne novou technológiou na báze vodíka. Výsledkom je oveľa nižší vplyv na klímu ako pri bežne vyrábanej oceli. Zavádzanie ocele do ťažkých elektrických nákladných vozidiel Volvo v malom rozsahu sa začne v treťom štvrťroku 2022.

„Zvýšime používanie nefosílnych materiálov vo všetkých našich nákladných vozidlách, aby boli nulové nielen v prevádzke – ale aj pokiaľ ide o materiály, z ktorých sú vyrobené,“ hovorí Jessica Sandström, senior viceprezidentka produktového manažmentu v spoločnosti Volvo Trucks.

Prvá oceľ vyrobená za pomoci vodíka sa použije v koľajniciach rámu nákladného vozidla – v  chrbtovej časti vozidla - na ktorej sú namontované všetky ostatné hlavné komponenty. S rastúcou dostupnosťou ocele bez fosílií bude aplikovaná aj v iných častiach nákladného vozidla.

90 % nákladných vozidiel Volvo je možné recyklovať
V súčasnosti približne 30 % materiálov v novom nákladnom vozidle Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. A až 90 % nákladného vozidla je možné na konci jeho životnosti recyklovať

„Neustále sa snažíme ďalej minimalizovať našu klimatickú stopu. Smerujeme tiež k väčšej cirkulácii v poskytovaní našich služieb ako aj našich nákladných vozidiel,“ hovorí Jessica Sandström.

Volvo Group spolupracuje so spoločnosťou SSAB na výrobe ocele bez fosílií od roku 2021. Prvý stroj, nosič nákladu vyrobený z ocele bez fosílnych palív, bol predstavený v októbri 2021. Oceľ bez fosílií bude dôležitým doplnkom k tradičnej a recyklovanej oceli pri výrobe nákladných vozidiel Volvo.

Spoločnosť Volvo Trucks sa zaviazala dodržiavať Parížsku dohodu a dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v hodnotovom reťazci najneskôr do roku 2040.


LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení
 

LINK na film

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.