Trucks

Svetové prvenstvo – Volvo dodáva zákazníkom elektrické nákladné vozidlá s oceľou bez fosílnych palív

Ako prvý výrobca nákladných vozidiel na svete, spoločnosť Volvo začala vo svojich nákladných vozidlách používať oceľ bez fosílnych palív a v súčasnosti už dodáva prvé takéto vozidlá svojim zákazníkom.
Svetové prvenstvo – Volvo dodáva zákazníkom elektrické nákladné vozidlá s oceľou bez fosílnych palív
Svetové prvenstvo: Zákazníci preberajú prvé elektrické nákladné vozidlá od spoločnosti Volvo vyrobené z ocele bez fosílnych palív.

V septembri tohto roka zahájila spoločnosť Volvo Trucks sériovú výrobu vysokovýkonných elektrických nákladných vozidiel s nosnosťou 44 ton* a stala sa prvým globálnym výrobcom nákladných vozidiel, ktorému sa to podarilo. Niektoré z elektrických nákladných vozidiel budú tiež prvými nákladnými vozidlami na svete, ktoré budú vyrobené z ocele bez fosílnych palív.

„Naša cesta k nulovým emisiám zahŕňa výrobu našich vozidiel v prevádzke bez fosílií a časom aj úplné nahradenie materiálu v našich nákladných vozidlách bezfosílnymi a recyklovanými alternatívami,“ hovorí Jessica Sandström, senior viceprezidentka produktového manažmentu spoločnosti Volvo Trucks.

Oceľ bez fosílií produkuje švédska oceliarska spoločnosť SSAB a je vyrobená pomocou úplne novej technológie s bezfosílnou elektrinou a vodíkom. Výsledkom je výrazne nižší vplyv na klímu a dôležitý krok smerom k hodnotovému reťazcu s nulovými čistými emisiami. Medzi zákazníkov, ktorí budú mať v niektorých svojich elektrických nákladných vozidlách oceľ bez fosílií, patria Amazon a DFDS a prostredníctvom prepravnej spoločnosti Simon Loos aj Unilever.

„V Amazone sme na ceste k tomu, aby všetky naše prevádzky boli do roku 2040 nulové. Potrebujeme partnerov ako Volvo, aby sa tento prechod uskutočnil,“ hovorí Andreas Marschner, viceprezident Transportation Services Europe v Amazone.

„DFDS sa zaviazala k nášmu zelenému prechodu a poskytovaniu ekologickejších dopravných a logistických riešení. Akýkoľvek krok spojený s prechodom na ekologickejšiu logistiku nás približuje k bezuhlíkovej spoločnosti, a preto sa radi dozvedáme, že niektoré z našich nových elektrických nákladných vozidiel, ktoré budú čoskoro dodané, sú tiež vyrobené z ocele bez fosílnych palív,“ hovorí Niklas Andersson, viceprezident divízie logistiky v DFDS.

Prvá oceľ vyrobená za pomoci vodíka sa použije v koľajniciach rámu nákladného vozidla – v  chrbtovej časti vozidla - na ktorej sú namontované všetky ostatné hlavné komponenty. S rastúcou dostupnosťou ocele bez fosílií bude aplikovaná aj v iných častiach nákladného vozidla.

90 % nákladných vozidiel Volvo je možné recyklovať
V súčasnosti približne 30 % materiálov v novom nákladnom vozidle Volvo pochádza z recyklovaných materiálov. A až 90 % nákladného vozidla je možné na konci jeho životnosti recyklovať . Oceľ bez fosílií bude dôležitým doplnkom tradičnej a recyklovanej ocele používanej v nákladných vozidlách Volvo.

Spoločnosť Volvo Trucks sa zaviazala dodržiavať Parížsku dohodu a dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v hodnotovom reťazci najneskôr do roku 2040.


*Celková kombinovaná hmotnosť (GCW)


LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.