Trucks

Je vyvíjaný veľký tlak na dopravný priemysel, aby prešiel na elektrickú energiu

Podľa popredných e-komerčných a výrobných spoločností v Európe je cestná doprava oblasťou s najvyššou prioritou pre znižovanie emisií CO2. Nový prieskum spoločností Ipsos a Volvo Trucks ukazuje, že spoločnosti sú ochotné platiť viac za prepravu s nižšími emisiami CO2.
Je vyvíjaný veľký tlak na dopravný priemysel, aby prešiel na elektrickú energiu
Spoločnosť Volvo Trucks verí, že elektrifikácia bude kľúčovým faktorom pre cestnú prepravu s nulovými emisiami.

Globálna prieskumná spoločnosť Ipsos urobila v mene spoločnosti Volvo Trucks urobila prieskum a pohovor s viac ako stovkou veľkých e-komerčných a výrobných spoločností v ôsmych európskych krajinách ohľadom ich dopytu po preprave bez fosílnych palív v budúcich zákazkách. 
 

Prevažná väčšina týchto spoločností si stanovila ciele pre znižovanie svojej klimatickej stopy. 78 % opýtaných uviedlo, že sú ochotní zaplatiť viac za dodávateľa dopravy s nízkymi alebo žiadnymi emisiami CO2 a 85 % je pripravených zmeniť dodávateľa dopravy, pokiaľ nespĺňa ich požiadavky. 
 

Výskum taktiež preukazuje jasnú súvislosť medzi ich budúcimi obchodnými príležitosťami a množstvom dopravy bez fosílnych palív. 60 % spoločností verí, že riskuje stratu zákazníkov behom budúcich troch rokov, pokiaľ nebudú schopné uspokojiť dopyt svojich spotrebiteľov po dodávkach s nízkymi alebo nulovými emisiami CO2.
 

„Je veľmi pozitívne vidieť tento veľký tlak na nákladnú dopravu bez fosílnych palív. Znamená to, že v nadchádzajúcich rokoch uvidíme masívny posun v tomto odvetví. Veríme, že elektrifikácia bude kľúčovým motorom pre cestnú dopravu s nulovými emisiami a sme hrdí na to, že už teraz ponúkame plne elektrické alternatívy nákladných vozidiel pre väčšinu úloh. Prechod na elektrický pohon znamená viac obchodných príležitostí,“ hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.
 

Spoločnosť Volvo Trucks si stanovila globálny cieľ, že v roku  2030 bude 50 % zo všetkých nových predaných nákladných vozidiel práve na batérie alebo elektrické palivové články. Prechod na elektrickú energiu vedie  Európa a Severná Amerika, kde sú ciele ešte vyššie. Napríklad v Európe je v súčasnosti ambícia stanovená na hranici až 70% všetkých predaných nových vozidiel v roku 2030.

Fakty o prieskume
Prieskum bol vykonaný v júni 2022 a zahŕňal rozhovory so 100 profesionálmi na vyššej úrovni, vo väčšine zodpovední za nákup, logistiku, riadenie dodávateľského reťazca a/alebo udržateľnosť.

 

Krajiny zahrnuté do prieskumu: Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Švédsko a Nórsko.


 

LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.