Trucks

Rok 2022 bol pre Volvo Trucks rekordný – doposiaľ najväčšie objemy a zvýšenie trhového podielu v 41 krajinách

Rok 2022 bol pre Volvo Trucks rekordný. Spoločnosť dodala zákazníkom historicky najvyšší počet nákladných vozidiel a zvýšila svoj podiel na trhu v 41 krajinách.
Rok 2022 bol pre Volvo Trucks rekordný – doposiaľ najväčšie objemy a zvýšenie trhového podielu v 41 krajinách
Rok 2022 bol pre spločnosť Volvo Trucks rekordný vo viacerých ohľadoch - objem predaných vozidiel bol doposiaľ najväčší a trhový podiel vzrástol v 41 krajinách

Volvo Trucks v roku 2022 podalo najlepší výkon v histórii spoločnosti. Globálny výrobca nákladných vozidiel v roku 2022 dodal 145,195 nákladných vozidiel, čo predstavuje nárast o 19 % oproti roku 2021, keď bolo dodaných 122,525 nákladných vozidiel. Spoločnosť Volvo Trucks tiež zvýšila svoj podiel na trhu v segmente ťažkých nákladných vozidiel (≥ 16 ton) na 41 trhoch po celom svete. Rekordné dodávky a nárast podielu na trhu treba vnímať vo svetle nedostatku dodávateľského reťazca, ktorý prevládal počas celého roka.

„Mali sme fantastický rok vzhľadom na neisté a ťažké časy, v ktorých žijeme. Napriek nedostatkom v dodávateľskom reťazci a výpadkom  vo výrobe sa nám podarilo výrazne zvýšiť naše objemy a dostať nákladné vozidlá k našim zákazníkom, aby mohli rásť a zlepšovať svoje podnikanie. Je to vďaka úzkej spolupráci s našimi dodávateľmi, ako aj tvrdej práci vykonanej v našej organizácii a vo všetkých obchodných a servisných zastúpeniach,“ hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

V Európe má Volvo Trucks podiel na trhu 18,2 %, čo je doposiaľ vôbec najvyšší. Volvo Trucks je lídrom na trhu v niekoľkých európskych krajinách. Spoločnosť tiež zvýšila svoj trhový podiel v Severnej Amerike a Austrálii na 10,8 % a 17,0 %. V Brazílii značka Volvo Trucks získala trhový podiel 24,6 % a stala sa tak po prvýkrát vôbec lídrom na trhu.

„V priebehu roka sme úspešne uviedli na trh nové produkty a služby a predali sme vozidlá aj mnohým novým zákazníkom. Spätná väzba, ktorú dostávame od zákazníkov, je taká, že skutočne oceňujú naše vysokokvalitné a úsporné nákladné vozidlá, ako aj profesionálnu a rýchlu podporu, ktorú dostávajú od našej rozsiahlej siete predajcov a servisných dielní. Všetky tieto faktory prispievajú k ich ziskovosti,“ hovorí Roger Alm.

Vedúce postavenie v elektrifikácii dopravy
Spoločnosť Volvo Trucks začala v roku 2022 sériovú výrobu ťažkých elektrických nákladných vozidiel ako prvý globálny výrobca nákladných vozidiel. Dodávky elektrických nákladných vozidiel teraz jasne vykazujú pozitívny a stúpajúci trend. USA, Nemecko, Holandsko, Nórsko a Švédsko sú dnes najväčšími trhmi pre elektrické nákladné vozidlá Volvo.

„Mnohí naši zákazníci v Európe aj v zahraničí začali v priebehu roka prechádzať na elektrickú energiu. Jasne vidia, že doprava s nulovými emisiami je rastúca a vzrušujúca obchodná príležitosť. Som presvedčený, že tento trend bude pokračovať a v nasledujúcich rokoch rýchlo porastie,“ hovorí Roger Alm.

 

Európa znamená EÚ, vrátane Norska, Švajčiarska a Veľkej Británie. Zahŕňa dáta dodané od: IHS Markit, ihsmarkit.com

Severná Amerika (USA a Kanada), zdroj: Wards Automotive, wardsauto.com

Austrália, zdroj: Truck Industry Council, https://www.truck-industry-council.org/

Brazília, zdroj: Anfavea, Brazilian Association of Automotive Vehicle Manufacturers, https://anfavea.com.br

 

LINK on obrázky vo vysokom rozlíšení

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.