Trucks

Rekordný rok v predaji aj podiele na trhu pre Volvo Trucks na Slovensku

Automobilový trh čelil v roku 2022 nemalým výzvam: nedostatok komponentov, doznievajúca pandémia, zvyšujúce sa ceny paliva a energií. Aj napriek tomu spoločnosť Volvo Trucks zaznamenala v predaji nových nákladných vozidiel historicky najúspešnejší rok za celú dobu svojej pôsobnosti na slovenskom trhu.
Rekordný rok v predaji aj podiele na trhu pre Volvo Trucks na Slovensku

Rok 2022 bol pre Volvo Trucks na Slovensku najúspešnejším v doterajšej histórii. Dodali sme 948 nových vozidiel, čo je najviac od roku 1997, kedy bolo otvorené oficiálne zastúpenie tejto tradičnej švédskej značky na Slovensku. Dosiahnutý podiel bol najvyšší na trhu v porovnaní s konkurenčnými značkami v ťažkej nákladnej doprave, teda v kategórii nad 16 resp. 18 ton.
„Veľká vďaka patrí predovšetkým našim zákazníkom, ktorí tiež prechádzajú náročným obdobím. Snažíme sa byť ich stabilným obchodným partnerom, ponúkať im kvalitné a efektívne produkty a spoľahlivé popredajné služby. Je veľmi dôležité, aby sme sa v týchto časoch navzájom podporovali, vďaka čomu sa nám podarí toto obdobie ľahšie preklenúť“, povedal Ing. Leonard Toček, generálny riaditeľ Volvo Trucks na Slovensku.

 

Najpredávanejším modelom zostáva Volvo FH s naftovým pohonom. Aj nezávislé testy v minulom roku preukázali, že Volvo FH s I-Save je najúspornejším nákladných vozidlom na trhu.

Prvý úspech sa dostavil aj v predaji nákladných vozidiel na elektrický pohon - podarilo sa nám odovzdať Volvo FE Electric na distribúciu v mestách a prímestských oblastiach.

Kvalitná servisná sieť je neoddeliteľnou súčasťou našej komplexnej ponuky. Naše Truck Centrá pripravujeme na udržateľnejší chod a budujeme zázemie pre vozidlá na elektrický pohon.

 

„Veľmi oceňujem maximálne nasadenie našich zamestnancov, bez ktorých by sme tento rekordný výsledok nedosiahli. Zároveň si uvedomujem, že náš úspech predstavuje veľký záväzok voči našim zákazníkom. Sme pripravení ponúkať im pokrokové riešenia a silné zázemie pre ich podnikanie“, dodáva Ing. Leonard Toček.  

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.