Trucks

Volvo Trucks uvádza na trh nové bezpečnostné systémy

S cieľom zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov a tiež uľahčiť prácu vodičom, zavádza Volvo Trucks rad nových a inovatívnych bezpečnostných systémov pre svoje nákladné vozidlá.
Volvo Trucks uvádza na trh nové bezpečnostné systémy
Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje nové bezpečnostné systémy, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov a tiež uľahčiť prácu vodičom.

Medzi prvky, ktoré boli vyvinuté s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov a zároveň uľahčiť prácu vodičovi, patrí Predný radar. Systém je navrhnutý tak, aby pomocou predného radaru a kamery detekoval, či sa cyklista alebo chodec nachádza v rizikovej oblasti pred kamiónom, a varuje vodiča, ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo kolízie. Ďalšou novou funkciou je Upozornenie pri otvorení dverí. Tento systém varuje vodiča, ak sa chodec, cyklista alebo iný automobil blíži k nákladnému vozidlu zozadu a to na strane, kde sú dvere otvorené. 

„Neustále vyvíjame a zavádzame nové bezpečnostné systémy, ktoré môžu zlepšiť schopnosti vodičov, a pomáhajú chrániť ich samotných a aj ľudí, s ktorými zdieľajú cestu. V spoločnosti Volvo Trucks je našou dlhodobou víziou nulová nehodovosť, a preto je bezpečnosť jadrom všetkého, čo robíme. S týmito novými systémami podnikáme dôležité kroky na dosiahnutie týchto cieľov,“ hovorí Anna Wrige Berling, riaditeľka pre bezpečnosť premávky a produktov spoločnosti Volvo Trucks.

Niektoré z nových funkcií boli vyvinuté tak, aby už teraz spĺňali alebo dokonca prekračovali aktualizované bezpečnostné predpisy EÚ (GSR - General Safety Regulation, Všeobecné bezpečnostné nariadenia), ktoré nadobudnú účinnosť v júli 2024. GSR, vďaka ktorým je niekoľko pokročilých systémov podpory vodiča povinných, majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách a zlepšiť ochranu vodičov, chodcov a cyklistov. Zavedením právnych predpisov EÚ očakáva, že do roku 2038 zachráni viac ako 25 000 životov a zabráni 140 000 zraneniam.

„Sme pozitívne naklonení prísnejším predpisom ohľadom bezpečnosti, a spoločnosť Volvo Trucks už teraz ponúka ďalšie systémy, ktoré budú ako súčasť GSR povinné v roku 2024,“ hovorí Anna Wrige Berling.

Nové bezpečnostné prvky od spoločnosti Volvo Trucks sú:

Predný radar
 (súčasť GSR)
Predný radar a kamera upozorňujú vodiča na účastníkov cestnej premávky v tesnej blízkosti pred vozidlom. Systém prostredníctvom vizuálneho a zvukového signálu varuje vodiča, ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo kolízie.

Inteligentná regulácia rýchlosti
 (súčasť GSR)
Táto funkcia informuje vodiča o rýchlostnom obmedzení pre konkrétnu jazdnú súpravu na príslušnom úseku cesty. Rozpoznáva dopravné značky a limity zobrazuje na prístrojovom paneli. Pri prekročení limitu dostane vodič vizuálne aj zvukové upozornenie.

Systém sledovania tlaku v pneumatikách
 (súčasť GSR)
Vylepšené snímače monitorujú tlak v pneumatikách na nákladnom vozidle a návese. Nové nariadenia EÚ stanovujú, že ak tlak klesne o 20 % pod referenčnú hodnotu, informácia sa zobrazí na displeji vodiča. Tento Volvo systém zákonné požiadavky dokonca prekračuje tým, že umožňuje vodičovi navoliť si varovanie ešte skôr, ako je stanovený 20 % pokles tlaku. Systém je schopný monitorovať široký rozsah hodnôt podtlaku a pretlaku. Optimálny tlak v pneumatikách prináša lepšiu energetickú účinnosť a znižuje ich opotrebenie.

Upozornenie pri otvorení dverí
Tento inteligentný systém je dostupný na oboch stranách vozidla a upozorňuje vodiča, ak sa pohybujúci objekt ako chodec, cyklista alebo vozidlo blíži zozadu v monitorovanom priestore – na strane, kde sú dvere otvorené. Systém je aktívny, keď vozidlo stojí a ešte 2 minúty po vypnutí motora.

Auto Hold
Funkcia Auto Hold pomáha udržiavať vozidlo v pokoji až do zošliapnutia plynového pedála. Ponúka vodičovi istotu a pomoc pri rozjazde v kopcoch a na svahoch.


Inteligentná regulácia rýchlosti bude v ponuke na väčšine trhov, zatiaľ čo ostatné systémy budú celosvetovo dostupné pre Volvo FH, FM a FMX s naftovým, plynovým a elektrickým pohonom od septembra tohto roka. Modely Volvo FL a FE získajú bezpečnostné systémy v rámci nariadení EÚ do konca roka 2023.

 

LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení

LINK na film o nových bezpečnostných systémoch

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.