Trucks

Zdieľajte dáta prostredníctvom štandardu rFMS 

Zdieľanie dát

Používate pre správu vozového parku inú platformu než Dynafleet? Zoznámte sa so službou Zdieľanie dát. Umožní vám zdieľať údaje o vašich vozidlách Volvo s inými systémami správy vozového parku. Služba Zdieľanie dát je založená na štandarde rFMS a ponúka flexibilitu, ktorá je potrebná pre efektívne využitie systému správy vozového parku bez ohľadu na používanú platformu.

Zmiešané vozové parky

Služba Zdieľanie dát umožňuje efektívne zdieľanie dát o vašich vozidlách Volvo s uprednostňovanou platformou správy vozového parku. Vaše nákladné vozidlá Volvo sú vybavené potrebným hardvérom.

Všetky vaše vozidlá v systéme Dynafleet

Používate systém Dynafleet pre správu zmiešaného vozového parku, v ktorom prevažujú vozidlá Volvo? V tom prípade budete môcť vyhľadávať údaje o vozidlách iných značiek, a to prostredníctvom štandardu rFMS.

Získajte viac informácií o správe vozového parku

 

Spojme sa

Ste pripravený začať používať portál Volvo Connect? Alebo máte otázku ohľadom služby? Váš miestny predajca vám pomôže.