Trucks

Volvo Trucks
2022-04-14
Technológia a inovácie Úspora paliva
Author
Volvo Trucks

Nová vylepšená aerodynamika modelu Volvo FH – ako sa to podarilo

Modernizovaný aerodynamický dizajn vozidla Volvo FH ešte viac vylepší obtekanie vzduchu okolo vozidla a  tým aj tlakový odpor, čo pomôže ušetriť ešte viac paliva pri diaľkovej preprave.
 

Prekonávanie odporu vzduchu sa významne podieľa na spotrebe paliva nákladného vozidla pri jazde rýchlosťou okolo 50 – 60 km/h a viac. A s rýchlejšou jazdou jeho vplyv na spotrebu paliva rastie exponenciálne.
 

Cieľ: Minimalizovanie odporu a nasmerovanie prúdiaceho vzduchu

Aerodynamický dizajn je preto už dlho jednou z najdôležitejších oblastí, na ktoré sa spoločnosť Volvo Trucks zameriava, pokiaľ ide o znižovanie spotreby paliva svojich vozidiel. Jej inžinieri neustále pracujú s aerodynamickými tunelmi a simuláciami s cieľom nájsť ďalšie zlepšenia na vozidlách. Jedným z ich hlavných cieľov je znížiť odpor vzduchu. Pri ňom sa od povrchu nákladného vozidla oddeľuje vrstva prúdiaceho vzduchu. Čím skôr to nastane, tým väčšia vlna vzniká za vozidlom a rastia tlakový odpor. Minimalizácia a oneskorenie oddelenia prúdenia tak minimalizuje tlakový odpor.

Existujú dva typy prúdenia vzduchu: laminárny a turbolentný.

„Prúdenie sa výrazne zrýchľuje, keď prechádza z miesta stagnácie v prednej časti nákladného vozidla (vysoký tlak) do strán (nízky tlak),“ vysvetľuje Anders Tenstam, špecialista na aerodynamiku v spoločnosti Volvo Trucks. „Ak nákladné vozidlo jazdí rýchlosťou 90 km/h, rýchlosť prúdenia na hranách môže dosiahnuť až 200 km/h. Predné hrany sú preto veľmi citlivými miestami a akýkoľvek malý predmet alebo medzera môže mať obrovský vplyv na celkové prúdenie vzduchu."


Zameranie aj na tie menšie detaily

Pri najnovších simuláciách a skúškach sa technikom spoločnosti Volvo Trucks podarilo identifikovať množstvo malých medzier a deliacich línií na exteriéri nákladného vozidla, ktoré by po utesnení mohli ešte viac zlepšiť aerodynamiku.

„Ako sme zistili, deliace línie a medzery môžu byť kľúčové a to podľa toho, kde sa nachádzajú,“ hovorí Mattias Hejdesten, technický špecialista na aerodynamiku, Volvo Trucks. „Môžu spôsobiť prúdenia vzduchu za prednými panelmi, ktorý je následne odsávaný v miestach nízkeho tlaku po stranách kabíny. V interakcii s prúdom okolitého vzduchu tak môže dôjsť k odtrhnutiu prúdenia."
 

Aby tomu bolo možné zabrániť,  boli medzi jednotlivé predné panely umiestnené nové tesnenia. Eliminuje sa tak akékoľvek odtrhnutie prúdenia vzduchu na predných líniach vozidla, čo podporuje ďalšie udržanie vonkajšieho prúdenia po stranách. 

„Veľmi dôležité je vyladenie jemných detailov.“
Volvo FH with further improved aerodynamic design – to help you save even more fuel.

„Aerodynamika nákladných vozidiel veľmi závisí od zvládnutia detailov,“ hovorí Anders Tenstam. „Práca na kabíne je spojená s mnohými zákonnými obmedzeniami a normami,, takže rolu to zohráva každý milimeter dostupného priestoru, ktorý možno využiť pre všetky tie dôležité funkcie.“
 

Nové výzvy vytvorené pre ďalšie vylepšenia

Pridaním tesnení sa nielen zlepšuje celková aerodynamika, ale otvárajú sa možnosti k ďalším vylepšeniam vozidla. Medzi ne patrí rozšírenie dverí, ktoré vypĺňa prázdne miesto v schodíkoch. Tým sa vytvorí rovný povrch, ku ktorému riľne vonkajší prúd vzduchu, čím odpor vzduchu klesá. Použitie širších kolies a blatníkov pomáha laminárnemu prúdeniu a novým lem blatníka zmenšuje medzeru od kolesa. Tým sa obmedzuje odvod prúdenia z podbehov a následne klesá aerodynamický odpor. A napokon, nové zakrivené držiaky zrkadiel s menšími hornými otvormi tiež pomáhajú znižovať odtrh prúdenia.
 

„Zlepšením podmienok v prednej časti nákladného vozidla sa nám otvárajú nové možností udržania laminárneho prúdenia aj po stranách,“ vysvetľuje Mattias Hejdesten. „V opačnom prípade by nám tieto dodatočné vylepšenia aerodynamiky priniesli len minimálne výhody.“
 

Každé z týchto vylepšení aerodynamicky bolo optimalizované tak, aby sa navzájom dopĺňali. Každá samotná aktualizácia síce čiastočne prispeje k zlepšeniu energetickej účinnosti vozidla a zníženiu spotreby paliva, ale úspory dosiahnuté v jednom balíku budú väčšie ako súčet všetkých častí.
 

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako znížiť spotrebu paliva? Ďalšie informácie nájdete tu.

Súvisiace články