Trucks

Volvo Trucks
2022-11-16
3 min
Elektromobilita
Author
Volvo Trucks

Nákladné vozidlá s palivovými článkami - Kedy a prečo ich potrebujeme?

Okolo nákladných vozidiel s palivovými článkami je rušno už dnes. Daniel Bergstrand, produktový manažér pre nákladné vozidlá s palivovými článkami v spoločnosti Volvo, má o tejto aktuálnej téme presné informácie. Vypočujte si jeho názory na najnovší vývoj a na to, prečo sú tieto nákladné vozidlá potrebné v odvetví dopravy.


Čo je nákladné vozidlo na vodíkové palivové články?

Nákladné vozidlo s palivovými článkami je elektrické nákladné vozidlo, ktoré vyrába elektrinu z palivových článkov poháňaných vodíkom uloženým v nádržiach v nákladnom vozidle. V palivovom článku sa vodík a kyslík spájajú elektrochemickou reakciou, pri ktorej vzniká elektrina, teplo a voda. To je veľký rozdiel v porovnaní s batériovým elektrickým nákladným vozidlom, ktoré získava energiu z batérií nabíjaných z externého zdroja elektriny.


Kedy má pre prepravnú spoločnosť zmysel vybrať si nákladné vozidlo s palivovými článkami?

Vozidlá s palivovými článkami budú vhodné najmä pre dlhšie vzdialenosti a ťažké, energeticky náročné úlohy. Praktická voľba je to aj v prípadoch, keď nie je čas na nabíjanie batérií, napríklad pri nákladných vozidlách, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Okrem toho môžu byť nákladné vozidlá s palivovými článkami správou voľbou v krajinách a oblastiach, kde nie je možné rýchlo dobíjať batériové elektrické vozidlo v dôsledku obmedzení v rozvodnej sieti.

Daniel Bergstrand je produktovým manažérom pre nákladné vozidlá s palivovými článkami v spoločnosti Volvo.

Aké sú najväčšie výhody týchto nákladných vozidiel?

Najzrejmejšou výhodou je skutočnosť, že ide o technológiu s nulovými emisiami, ktorá umožňuje prepravu na dlhé vzdialenosti bez emisií výfukových plynov, ktoré nahrádza voda. Dojazd a doba tankovania sú veľmi pôsobivé, pretože dojazd nákladného vozidla s palivovými článkami môže byť až 1 000 km a tankovanie trvá menej ako 15 minút.


Nákladné vozidlo s palivovými článkami je poháňané vodíkom. V súčasnosti sa veľa hovorí o vodíku, prečo je to tak?

Vodík predstavuje možnosť uskladnenia energie. To znamená, že ho možno použiť napríklad na ukladanie energie z nerovnomerne vyrábaných obnoviteľných zdrojov, ako je veterná a solárna energia, ktorú možno inak spotrebovať iba v okamihu jej výroby. To je skvelá príležitosť, ako znížiť vplyv na klímu alebo eliminovať.

Mnohé priemyselné odvetvia, napríklad oceliarenský a chemický priemysel, bude potrebovať vodík vyrábaný z obnoviteľných zdrojov energie, aby mohlo prejsť na klimaticky neutrálnu výrobu. Preto prevláda rozšírený názor, že vodík bude v budúcnosti dostupný vo veľkých objemoch, čo bude prínosom aj pre oblasť dopravy.

Dojazd nákladného vozidla s palivovými článkami môže byť až 1000 km a tankovanie trvá menej ako 15 minút.

Koľko nákladných vozidiel s palivovými článkami uvidíme v budúcnosti na cestách?

To sa dnes ťažko predvída. Závisí to okrem iného od vývoja technológií, dostupnosti vodíka a jeho cene, ako aj od politických rozhodnutí týkajúcich sa zdanenia a legislatívy.
 

Ako ďaleko spoločnosť Volvo pokročila vo vývoji nákladných vozidiel s palivovými článkami a aké kľúčové míľniky ju čakajú?

Práve prebieha testovanie našich nákladných vozidiel s palivovými článkami na našej skúšobnej trati, čo je veľmi vzrušujúce. V roku 2023 zahájime testy na verejných komunikáciách a v roku 2025 začneme s pilotnými projektmi u vybratých zákazníkov. Naše nákladné vozidlá s palivovými článkami budú uvedené na trh v druhej polovici tohto desaťročia, takže nás čaká ešte kus cesty.

Dopravcovia však nemusia čakať, kým sa vydajú na cestu k preprave s nulovými emisiami. Spoločnosť Volvo už dnes ponúka kompletný rad batériových elektrických nákladných vozidiel, ktoré sú veľmi konkurencieschopné. Pre dekarbonizáciu odvetvia dopravy budú aj naďalej veľmi dôležité, keď budú k dispozícii nákladné vozidlá s palivovými článkami. Ďalšou možnosťou dekarbonizácie dopravy sú naše v súčasnosti dostupné nákladné vozidlá na obnoviteľné palivá, ako je bioplyn alebo hydrogenovaný rastlinný olej (HVO). 

Ďalšie informácie o nákladných vozidlách s palivovými článkami