Trucks

Anna Wrige Berling
2023-05-23
Technológia a inovácie Bezpečnosť
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

9 nových a vylepšených bezpečnostných funkcií nákladných vozidiel Volvo

Technológie sú základom bezpečnosti modernej cestnej premávky – a to rozhodne platí aj pre spoločnosť Volvo Trucks, ktorá v priebehu rokov vyvinula množstvo prevratných funkcií. V súčasnosti sme predstavili celý rad bezpečnostných systémov. Všetky zohrávajú zásadnú úlohu v úsilí spoločnosti Volvo o dosiahnutie vízie „nulových nehôd“ s cieľom eliminovať nehody, ktoré sa týkajú nákladných vozidiel Volvo.


Deväť nových a aktualizovaných funkcií prispôsobených rôznym situáciám a prostrediam bolo navrhnutých na varovanie vodičov pred nebezpečenstvom a detekciu prekážok v mŕtvom uhle. Tu je prehľad jednotlivých systémov, vylepšení a informácií o tom, ako môžu zvýšiť bezpečnosť vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

„Neustále vyvýjame a zavádzame nové bezpečnostné systémy, ktoré môžu zlepšiť schopnosti vodičov a pomáhajú chrániť ich samotných a aj ľudí, ktorí sú s nimi na cestách. Využitím najnovšieho technického pokroku dokážeme predvídať potenciálne zrážky a pomáhať im predchádzať,“ hovorí Anna Wrige Berlingová, riaditeľka oddelenia bezpečnosti premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.


Ako vyvinúť bezpečnostné systémy nákladných vozidiel

Všetky nové bezpečnostné funkcie sú výsledkom nepretržitého vývojového procesu založeného na rozsiahlom výskume nehôd. Vďaka tomu spoločnosť Trucks už viac ako 50 rokov zhromažďuje a analyzuje údaje z nehôd, ktorých účastníkmi sú nákladné vozidlá Volvo. Toto obrovské úložisko znalostí o príčinách nehôd prináša scenáre z každodenného života a poskytuje neoceniteľné poznatky pri vytváraní bezpečnostných systémov pre najnovšie nákladné vozidlá Volvo.

„Nie je žiadnym tajomstvom, že bezpečnosť je neustále neoddeliteľnou súčasťou našej identity. Nielenže robíme hĺbkový výskum nehôd, ale navyše starostlivo zvažujeme bezpečnosť nákladných vozidiel zo všetkých hľadísk. Naše kampane Zastav, poobzeraj sa a zamávaj a Vidieť a byť videní sú dôkazom tohto spôsobu myslenia,“ hovorí Anna Wrige Berlingová.

Bezpečnosť na cestách je pre spoločnosť Volvo Trucks neustále mimoriadne dôležitá. V súčasnosti sa posunula na vyššiu úroveň vďaka novému legislatívnemu programu EÚ pod názvom  GSR - General Safety Regulation (Všeobecné bezpečnostné nariadenia), ktorý presadzuje systémy aktívnej bezpečnosti v nákladných vozidlách. A spoločnosť Volvo Trucks víta prísnejšie legislatívne požiadavky v tejto oblasti. Niekoľko jej nových a vylepšených systémov posúva hranice ďalej a zákonné požiadavky v skutočnosti prekračuje.

Anna Wrige Berlingová hovorí, že je navyše fantastické vidieť bezpečnostné technológie, ktoré môžu vodičovi pomôcť aj inak. Zmiernia jeho stres, ktorému je vystavený napríklad v rušných mestách. Ako hovorí: „V spoločnosti Volvo Trucks za najdôležitejší bezpečnostný systém naďalej považujeme vodiča. Naše nové bezpečnostné funkcie sú však navrhnuté tak, aby na dnešných frekventovaných cestách vodičov podporili a pomohli tak znížiť riziko kolízií. Prostredníctvom nových technológií, nepretržitého výskumu nehôd a holistického pohľadu na bezpečnosť nákladných vozidiel sa môžeme priblížiť k svojej vízii nulových nehôd.“

V spoločnosti Volvo Trucks za najdôležitejší bezpečnostný systém naďalej považujeme vodiča. Naše nové bezpečnostné funkcie sú však navrhnuté tak, aby na dnešných frekventovaných cestách vodičov podporili a pomohli tak znížiť riziko kolízií.

Nové bezpečnostné funkcie
 

1. Predný radar – Novinka

Pomáha predchádzať zrážkam tým, že vodiča upozorňuje, keď sa v rizikovej oblasti pred nákladným vozidlom nachádza chodec alebo cyklista. Navrhnutý na zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 

2. Upozornenie pri otvorení dverí – Novinka

Tento inteligentný systém ponúkaný na oboch stranách nákladného vozidla pomáha zabrániť kolízii otváraných dverí s ostatnými účastníkmi cestnej premávky, keď vozidlo stojí, a to aj pri vypnutom motore. Ponúka tak dodatočnú ochranu pre cyklistov a chodcov na oboch stranách nákladného vozidla.

3. Podpora na predchádzanie bočným kolíziám – Novinka

Navrhnutá na zníženie rizika zrážok pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu tým, že funkcia sleduje oblasti po stranách nákladného vozidla a varuje vodiča, keď sa v nich nachádzajú iní účastníci cestnej premávky. Tento systém prekračuje nadchádzajúce regulačné požiadavky. Nielenže ponúka podporu predchádzania bočným kolíziám na oboch stranách nákladného vozidla, ale pomáha aj zabraňovať nehodám pri zmene jazdného pruhu.

4. Auto Hold – Novinka

Funkcia Auto Hold pomáha udržať nákladné vozidlo na mieste, kým nestlačíte plynový pedál. Ponúka tak vodičovi istotu a pomoc pri rozjazde v kopcoch a na svahoch.


5. Systém sledovania tlaku v pneumatikách – Novinka

Ponúka vylepšené snímače namontované na ráfikoch pneumatík, ktoré môžu vodiča varovať pred nízkym tlakom a zvýšeným rizikom roztrhnutia alebo defektu pneumatiky. Tento systém prekračuje zákonné požiadavky a je schopný monitorovať širší rozsah hodnôt podtlaku a pretlaku. Okrem bezpečnosti patrí k ďalším výhodám tejto funkcie aj vyššia energetická efektívnosť.

Vylepšené bezpečnostné funkcie

 6. Včasné varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením – Vylepšené

Pokročilý systém núdzového brzdenia spoločnosti Volvo Trucks už dávno prekračuje právne predpisy, aby pomáhal predchádzať nárazom zozadu. Využíva najnovšie radarové a kamerové technológie v prednej časti nákladného vozidla.


7. Výstraha pre vodiča – Vylepšené

Táto inteligentná funkcia bola spoločnosťou Volvo Trucks po prvýkrát ponúkaná dávno predtým, než to požadoval zákon. Sleduje a analyzuje pohyby nákladného vozidla v rámci jazdného pruhu, aby rozpoznala únavu a nepozornosť vodiča. Systém vodiča v takom prípade upozorní a potom ho informuje, aby si urobil prestávku. Teraz bola funkcia modernizovaná, aby využívala najnovšiu kamerovú technológiu na nákladnom vozidle.


8. Inteligentná regulácia rýchlosti – Vylepšené

Táto inteligentná funkcia informuje vodiča o rýchlostných obmedzeniach tým, že rozpoznáva dopravné značky udávajúce maximálnu rýchlosť a obmedzenie zobrazuje na prístrojovom displeji. Teraz bola modernizovaná, aby zobrazovala rýchlostné obmedzenia pre danú jazdnú súpravu.


9. Adaptívne diaľkové svetlá – Vylepšené

Adaptívne diaľkové svetlá automaticky vypínajú segmenty LED predných svetlometov, keď sa pri jazde v noci blížia iné vozidlá. Tým sa zachová osvetlenie diaľkovými svetlami v iných oblastiach, kde žiadne iné vozidlá nie sú. Funkcia teraz využíva aktualizovaný radar a kameru.


Ďalšie informácie o nových a vylepšených bezpečnostných funkciách získate u svojho obchodného zástupcu Volvo Trucks.

Systémy aktívnej bezpečnosti takto podporujú vodičov a pomáhajú znižovať riziko kolízií