Trucks

Prečo sú obnovené diely na nákladné vozidlá udržateľnou voľbou

Håkan Mårtensson
2023-05-24
Technológia a inovácie Udržateľnosť
Author
Håkan Mårtensson
Circular Parts Offer Manager

Obnovené diely Volvo môžu ponúkať rovnakú kvalitu a výkon ako nové diely. Dokonca sa dodávajú s rovnakou zárukou. Jediný rozdiel spočíva v tom, že ich výroba vyžaduje až o 85 % menej energie a o 85 % menej surovín. 

Obnovené diely sú v podstate staré diely, ktoré prešli náročným a komplexným procesom renovácie spoločnosti Volvo Trucks, aby sa zabezpečilo, že môžu poskytovať rovnakú funkčnosť ako nové diely. Spoločnosť Volvo Trucks si je dokonca kvalitou svojich obnovených dielov taká istá, že na ne poskytuje rovnakú dvojročnú záruku, aká sa vzťahuje na originálne diely Volvo.


Aký je rozdiel medzi repasovaním a renováciou?

Všeobecný termín „obnovené diely“ zahŕňa repasované aj renovované diely. Rozdiel medzi nimi je v tom, že repasované diely sú plne obnovené do 100 % stavu nového dielu vrátane vzhľadu. Renovované diely nie je možno obnoviť na takúto vysokú úroveň a v dôsledku toho môžu vykazovať určité vizuálne znaky opotrebenia a môžu mať o niečo kratšiu životnosť. Sú však obnovené do takmer nového stavu a naďalej spĺňajú mimoriadne vysoké štandardy: na oba druhy dielov sa navyše vzťahuje rovnaká dvojročná záruka.


„Existuje množstvo dielov, pri ktorých nie je technicky možné dosiahnuť 100 % stav nového dielu, napriek tomu sa mu však môžeme veľmi priblížiť,“ vysvetľuje Håkan Mårtensson, manažér ponuky obnovených dielov v spoločnosti Volvo Trucks.


„Napríklad diel, ktorý je na 98 % nový, je ešte stále veľmi prínosný pre zákazníka aj pre životné prostredie. Nastavením štandardu na 100 % nového stavu sme však tieto príležitosti nevyužívali. Zavedenie repasovaných dielov je pre nás spôsob, ako zväčšiť naše portfólio obnovených dielov a rozšíriť výhody udržateľnosti, keď už renovácia nie je možná.“


Prečo nie sú obnovené diely rovnaké ako použité diely?

Obnovené diely sú pred predajom podrobené prísnemu a dôkladnému procesu, ktorý ich navracia do stavu nového, alebo v prípade repasovania takmer nového dielu. To je v ostrom kontraste s použitými alebo recyklovanými dielmi.


Proces renovácie obnovených dielov sa začína, keď sa opotrebované jadrá z motorov, prevodoviek a celý rad ďalších dielov odošle z obchodného zastúpenia Volvo Trucks do prevádzky na renováciu. Každé jadro sa rozoberie a každý komponent sa dôkladne vyčistí a skontroluje. Akékoľvek komponenty, ktoré nespĺňajú určité kritériá kvality, sa vyradia a nahradia sa novými. Schválené komponenty sa potom znova zostavia a dôkladne otestujú, aby sme pred predajom zákazníkovi, či už vo forme renovovaného alebo repasovaného dielu, overili, že diel spĺňa požadované štandardy kvality.

Vďaka obnoveným dielom môžu spoločnosť Volvo Trucks aj naši zákazníci prispieť k obehovejšiemu a udržateľnejšiemu odvetviu dopravy.

Posun k obehovému hospodárstvu a udržateľnému odvetviu dopravy

Obnovené diely pomáhajú znižovať množstvo odpadu, chrániť prírodné zdroje a znižovať emisie CO2. To je dôvod, prečo je zvýšenie využívania obnovených dielov jedným z cieľov udržateľnosti spoločnosti Volvo Trucks spolu so zvyškom skupiny Volvo. Znamenalo by to nielen výrazné zníženie uhlíkovej stopy spoločnosti Volvo Trucks, ale majiteľom nákladných vozidiel by to zároveň umožnilo znížiť ich vlastné emisie uhlíka.


„Vzhľadom na obrovský potenciál pre zlepšenie vplyvu nás aj našich zákazníkov na životné prostredie neustále rozširujeme sortiment produktov zahrnutých v našej ponuke obnovených dielov. Týmto spôsobom môžeme spoločne prispieť k obehovejšiemu a udržateľnejšiemu odvetviu dopravy,“ hovorí Håkan.


Ak sa chcete dozvedieť viac o procese renovácie

Pozrite si náš krátky film alebo navštívte web Volvo Trucks Reman. Ďalšie informácie o obnovených dieloch Volvo vám poskytne miestne obchodné zastúpenie Volvo Trucks.

Related Insights