Trucks

Aká je budúcnosť vodíka v nákladnej doprave?

| 5 minút | 5 minút
Pri toľkých diskusiách o vzostupe elektrických vozidiel sa chvíľu zdalo, že vodík a jeho potenciál v dopravnom priemysle strácajú pri diskusii o čistejšej doprave pôdu pod nohami. Je to však naozaj tak? Poďme sa pozrieť na technológiu vodíkových palivových článkov a jej potenciál ako alternatívneho paliva.

Ako funguje vodíkový palivový článok?

Vozidlá s vodíkovými palivovými článkami fungujú tak, že vodík využívajú v palivovom článku, kde sa kombinuje s kyslíkom a výsledná chemická reakcia generuje elektrinu. Ide o čistý proces, pričom jedinými vedľajšími produktmi – okrem elektriny – sú teplý vzduch a vodná para.
 

V mnohých ohľadoch funguje vodíkový palivový článok podobne ako akumulátor, avšak s výnimkou toho, že namiesto potreby pravidelného dobíjania z externého zdroja palivové články priamo generujú elektrinu a budú to robiť tak dlho, pokým bude vodík k dispozícii na planéte Zem ako jeden z najrozšírenejších zdrojov. Vozidlá na vodíkový pohon majú tiež mnohé výhody elektromobilov – žiadne výfukové emisie a nízka úroveň hluku.
 

Ak sa vodík vyrába s využitím obnoviteľných zdrojov energie, môže prinášať veľmi nízke emisie „well-to-wheel“. V dnešnej podobe sa však približne 95 % vodíka produkuje za pomoci fosílnych palív, ako je zemný plyn a ropa. To má významný dopad na celkový vplyv vodíka na klímu a aby vodíková technológia mala lepšie ekologické vlastnosti, muselo by sa, samozrejme, vyrábať viac vodíka s obnoviteľných zdrojov energie.

 

Aké sú výzvy a príležitosti?

Významnou prekážkou v rozšírení vodíkových vozidiel sú náklady na výrobu palivových článkov. To znamená, že vodík ako zdroj paliva je zhruba 3 až 4-krát drahší ako nafta. Existujú tiež veľké rezervy v infraštruktúre, ktorej budovanie je nákladné, a v súčasnosti ešte nie je na cestách dostatok vodíkových vozidiel, aby bolo jej rozširovanie rentabilné.
 

Tieto výzvy však nie sú neprekonateľné a vodíkové palivové články stále ponúkajú obrovský potenciál ako čistý zdroj paliva. Z tohto dôvodu Čína, Japonsko a Južná Kórea vkladajú veľké nádeje do vodíka, pričom Čína si stanovila cieľ mať do roku 2030 na cestách 1 milión vodíkových vozidiel, čo je výrazný nárast zo súčasných 1 500. Japonsko si stanovilo cieľ 800 000 vozidiel na cestách približne v rovnakom čase. To dáva veľký zmysel pre krajiny s nedostatkom zdrojov, ako je napríklad Japonsko, kde môže vodík poskytnúť všetky výhody elektromobility bez ďalšieho náporu na elektrickú sieť krajiny.
 

Mnohí zástancovia vodíkovej technológie veria, že ide o životaschopnejšiu alternatívu k naftovým nákladným vozidlám, a to vďaka dlhšiemu dojazdu a kratšiemu času dopĺňania paliva. Nedávne experimenty s novým materiálom, ako je hydrid mangánu, ukazujú, že je možné dojazd ešte viac predĺžiť vďaka konštrukcii nádrží, ktoré sú menšie, lacnejšie a energeticky hustejšie ako existujúce technológie vodíkových palivových článkov.

 

Je vodík palivom budúcnosti?

Aký je teda verdikt o vodíku? Pokiaľ budú vodíkové palivové články ponúkať potenciál na prechod k ekologickejšej doprave, som presvedčený, že by to mala byť technológia, ktorú budeme naďalej skúmať a vyvíjať.
 

Ako pri každej diskusii na tému alternatívnych palív, ani porovnávanie nákladných vozidiel s vodíkovým pohonom s elektrickými nákladnými vozidlami by sa nemalo chápať v zmysle „víťaz berie všetko“. Skôr by sme mali zvážiť výhody a nevýhody každej z týchto alternatív a pochopiť, že každé riešenie bude konkurencieschopné pri rôznych druhoch prevádzky, regionálnych potrebách a v rôznych časových okamihoch.
 

Napriek jasným súčasným cenovým a infraštruktúrnym výhodám vozidiel poháňaných akumulátormi v porovnaní s technológiou vodíkových článkov, je pravdou, že ani tie nepredstavujú čarovný prútik. Obe technológie čelia rôznym problémom od infraštruktúry cez akceptáciu zákazníkmi, dopad na sieť, vyspelosť technológie až po dojazd.
 

Lars Mårtensson

Riaditeľ pre životné prostredie a inovácie vo Volvo Trucks

Súvisiace články