Trucks

Akumulátory elektrických nákladných vozidiel sú ekologickejšie, než si myslíte. Tu sú dôvody.

| 5 minút | 5 minút
V diskusii o elektrických nákladných vozidlách sa zvyčajne najviac venujeme akumulátorom, ktoré sú stredobodom pozornosti, pokiaľ ide o udržateľnosť. Aké ekologické sú teda akumulátory elektrických nákladných vozidiel?

Elektrický akumulátor sa vyrába zo surovín, ktoré pochádzajú z bane. Existujú rôzne alternatívy v závislosti od vlastností preferovaných užívateľom. Jednou z dôležitých zložiek často diskutovaných lítium-iónových batérií je kobalt. Získavanie tohto materiálu vyvolalo v posledných rokoch kontroverziu v dôsledku porušovania pracovných a ľudských práv v Konžskej demokratickej republike, o ktorom informovala organizácia Amnesty International. V spoločnosti Volvo Trucks sa pri nákupe kobaltu zaoberáme jeho získavaním. Je však dôležité si uvedomiť, že existujú nielen čistejšie spôsoby ťažby kobaltu, ale aj oveľa menej kontroverzné alternatívy. Lítium-železo-fosfát (LFP) je pravdepodobne najznámejšou alternatívnou chémiou akumulátorov. V Číne, kde sa minulý rok predalo viac elektrických vozidiel ako kdekoľvek inde na svete, sú lítium-železo-fosfátové akumulátory najdominantnejším typom spomedzi všetkých.

Opätovne použiť alebo recyklovať?

Veľa sa diskutuje aj o ďalšom využití akumulátorov. Je teda lepšie akumulátory znovu použiť alebo recyklovať? Opätovné použitie je samozrejme pozitívne z hľadiska udržateľnosti. Akumulátory elektrických vozidiel si po vymontovaní zachovávajú 70 – 80 % svojej pôvodnej kapacity. Aj keď dlhodobá hodnota takéhoto akumulátora môže byť pre odvetvie nákladnej dopravy obmedzená, stále sa dá použiť v rôznych prostrediach. Pre vozidlá je dôležitá priepustnosť energie, zatiaľ čo v niektorých stacionárnych aplikáciách, ako napríklad ukladaní energie, je účelom akumulácie energie zabezpečiť lokálnu dostupnosť pre kritické funkcie v spoločnosti. Akumulátor môže nájsť ďalšie uplatnenie napríklad v nemocnici, kde bude raz za 5 rokov aktivovaný. To znamená, že akumulátor, ktorý sa blíži ku koncu svojej životnosti, môže byť aj naďalej prínosom pre spoločnosť.
 

Z mnohých akademických zdrojov počúvame, aká je recyklácia dôležitá. Do roku 2025 sa odhaduje, že asi tri štvrtiny použitých elektrických akumulátorov sa najskôr znovu použijú a až potom sa recyklujú na získanie opätovne využiteľných materiálov, ako je lítium, kobalt a nikel. Ak však akumulátor rozložíte na samostatné prvky, diskusia sa stane zmysluplnejšou. Niektoré prvky v akumulátoroch elektrických nákladných vozidiel možno považovať za prebytočné. To vyvoláva otázky, či je recyklácia skutočne najlepšou možnosťou ich získania a či je vždy lepšia pre životné prostredie. Hoci recyklácia má mnoho zjavných výhod, je dôležité poznamenať, že musíme prihliadať aj obchodné hľadiská. Koniec koncov, recyklačné spoločnosti chcú, aby ľudia používali a platili za ich zdroje na zber a ťažbu materiálov, ako je lítium, vždy a všade, kde to má ekonomický zmysel.
 

Spôsob, akým sa akumulátory elektrických nákladných vozidiel napájajú, je ďalším sporným bodom v diskusii o tom, ako môže byť elektromobilita ekologická. A tu je dôvod na optimizmus, pretože klesajúca cena čistej energie znamená, že súčasťou elektrickej siete môže byť viac zdrojov, ako je veterná či solárna energia. Obnoviteľné zdroje v Európe už druhý rok po sebe vyprodukovali viac elektriny ako fosílne palivá, a to v prvom a druhom štvrťroku 2019. Zatiaľ čo v Číne a Indii funguje udržateľná globálna etika, úrady podnikajú v energetickej politike zdĺhavý odklon od fosílnych palív.

 

Pomerne mierny vplyv

Celkový dopad dnešnej výroby akumulátorov na životné prostredie je, možno povedať, pomerne mierny. V súčasnosti je na úrovni o 80 – 90 % čistejšej ako výroba nafty. A ekologická návratnosť elektrických úžitkových vozidiel je v súčasnosti menej ako rok. Toto je čas potrebný na vytvorenie takého množstva energie, koľko sa spotrebuje počas výroby a prevádzkovej životnosti systému.
 

Ekologické dôvody pre elektromobilitu sú jednou z najhorúcejších tém v súčasnom odvetví nákladnej dopravy. Keďže táto debata stále naberá na obrátkach, je dôležité venovať chvíľu úvahám o faktoch a mýtoch týkajúcich sa elektrických nákladných vozidiel a ich ekologických prínosov. Pripravil som sprievodcu, ktorý sa zaoberá niektorými všeobecne rozšírenými mylnými predstavami o tejto téme, aby som vám pomohol získať vyváženejší pohľad na diskusiu.
 

Edward Jobson

Riaditeľ stratégie pre nákladné vozidlá Volvo Trucks

Súvisiace články