Trucks

Prečo čaká nabíjaciu infraštruktúru pre ťažké elektrické nákladné vozidlá rozširovanie

| 3 minúty | 3 minúty
Kým nabíjacie stanice pre osobné vozidlá sú čoraz bežnejším javom, rovnaká verejná infraštruktúra pre tie nákladné prakticky neexistuje. Najnovší vývoj však naznačuje, že sa to čoskoro zmení.
Muž nabíja elektrické nákladné vozidlo
Tlak na rozšírenie verejnej infraštruktúry na nabíjanie elektrických nákladných vozidiel rastie a prichádza z verejného aj súkromného sektora.

V súčasnosti sa väčšina majiteľov ťažkých elektrických nákladných vozidiel musí spoliehať na nabíjacie zariadenia nainštalované vo vlastných priestoroch, čo obmedzuje ich dojazd. A hoci je teoreticky možné nabiť elektrické nákladné vozidlo na nabíjacej stanici pre osobné vozidlá, vo väčšine prípadov to fyzické usporiadanie stanice, ako sú napr. parkovacie miesta, znemožňujú.
 

Realita je taká, že ak sa má používanie elektrických nákladných vozidiel rozšíriť do takej miery, ako je potrebné na zmenu klímy, bude potrebná oveľa väčšia sieť nabíjacích staníc. Dobrou správou je, že sa to začína diať. V roku 2021 bola v Göteborgu otvorená prvá verejná nabíjacia stanica pre ťažké nákladné vozidlá, pričom sa plánujú otvoriť ďalšie tri. Reťazec čerpacích staníc Circle K taktiež plánuje otvoriť verejnú nabíjaciu stanicu pre elektrické ťažké nákladné vozidlá, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2022.
 

V júli 2021 spoločnosť Volvo Group podpísala nezáväznú dohodu o založení spoločného podniku na vybudovanie verejnej nabíjacej siete pre elektrické ťažké nákladné vozidlá po celej Európe. Zúčastnené strany majú v úmysle spolu investovať 500 miliónov eur do inštalácie a prevádzky najmenej 1 700 vysokovýkonných nabíjacích staníc s využitím zelenej energie, a to do piatich rokov od založenia spoločného podniku.
 

„Za posledné dva roky sme sa stali svedkami veľkého posunu, keď mnohí poskytovatelia nabíjacích služieb, ktorí predtým neboli ochotní diskutovať o nabíjacích staniciach pre nákladné vozidlá, sú teraz touto myšlienkou skutočne nadšení,“ hovorí Magnus Broback, riaditeľ oddelenia nabíjacích systémov v spoločnosti Volvo Trucks. „Je to preto, že donedávna na to neexistoval žiadny obchodný dôvod. Ale teraz, keď vidíme na cestách stále viac elektrických nákladných vozidiel, dáva investovanie do nabíjacích sietí zmysel.“

 

Verejno-súkromná spolupráca

Silný tlak prichádza aj zo strany verejného sektora. Balík navrhovanej legislatívy EÚ „Fit for 55“, ktorého cieľom je znížiť emisie uhlíka do roku 2030 aspoň o 55 percent, zahŕňa aj nabíjacie siete. EÚ, napríklad, predložila návrh na Nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré bude klásť väčšie nároky na členské štáty, aby investovali do nabíjacej infraštruktúry. Okrem toho nové Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER) predpokladá, že národným vládam uľahčí investovanie do verejnej nabíjacej infraštruktúry.
 

„Zo strany súkromného sektora existuje dostatočný tlak na to, aby sa zabezpečilo, že prechod k elektromobilite sa uskutoční aj bez ohľadu na to,” hovorí Magnus. „Verejná podpora prostredníctvom regulácií a štátnych dotácií však zabezpečí, že transformácia prebehne oveľa rýchlejšie. A to je životne dôležité, pretože so zmenou klímy nemôžeme čakať ďalších 15 rokov.”

 

Vplyv elektrických osobných vozidiel

Verejná nabíjacia infraštruktúra pre osobné vozidlá sa neustále rozrastá a napriek obavám o kapacitu elektrických sietí bude vplyv na elektrické nákladné vozidlá pozitívny. Koniec koncov, obidva druhy vozidiel používajú rovnaký štandard CCS2 na nabíjanie až do výkonu 350 kilowattov – kľúčový rozdiel je v tom, že nákladné vozidlá vyžadujú vysoké napätie (500 – 750 voltov), ktoré však všetky nové nabíjacie stanice dokážu poskytnúť. Inak je jediným obmedzením, ktoré bráni nákladným vozidlám používať nabíjacie stanice pre osobné vozidlá, fyzický priestor okolo nabíjačky.
 

„Tieto dve nabíjacie siete sú skôr v synergii, ako by si konkurovali,“ vysvetľuje Magnus. „Sieť pre osobné vozidlá pomáha vytvárať podobný ekosystém, ktorý prináša úsporu z rozsahu a viac poznatkov v oblasti technológií, ako aj obchodných modelov.”
 

A čo sa týka prekročenia kapacity elektrických sietí? „Na niektorých miestach to bude nepochybne problém, ale je to riešiteľné. Koniec koncov, ako spoločnosť pracujeme s elektrickými sieťami už viac ako storočie. Je jasné, že budeme musieť začať sieť pripravovať a rozširovať – ako to robíme už viac ako 100 rokov – to je výzva, ktorú určite dokážeme prekonať.“

Súvisiace články