Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje koncepčné elektrické ťažké nákladné vozidlá pre stavebné práce a regionálnu dopravu

Ako možno znížiť environmentálny a klimatický vplyv nákladnej dopravy, zatiaľ čo dopyt po doprave neustále rastie? Spoločnosť Volvo Trucks, ktorá nedávno začala s predajom elektrických nákladných vozidiel pre mestskú dopravu, verí, že elektrifikácia sa môže stať konkurenčnou alternatívou aj pre ťažké nákladné vozidlá. S cieľom preskúmať a demonštrovať možnosti, spoločnosť Volvo Trucks vyvinula dve koncepčné európske elektrické nákladné vozidlá pre stavebné práce a regionálnu distribúciu.
Spoločnosť Volvo Trucks prezentuje elektrické ťažké nákladné vozidlá.
S týmito elektrickými koncepčnými vozidlami bude spoločnosť Volvo Trucks skúmať, demonštrovať a hodnotiť rôzne riešenia a merať úroveň záujmu v spoločnosti a na trhu.

„Z dlhodobého hľadiska vidíme veľký potenciál v segmente elektrických ťažkých nákladných vozidiel pre regionálnu dopravu a stavebníctvo. Našimi koncepčnými vozidlami sa snažíme skúmať a demonštrovať rôzne riešenia do budúcnosti a pomáhajú nám súčasné hodnotenia trhu a spoločnosti o ich plánovanom využití. Aby sa zvýšil dopyt po elektrifikovaných nákladných vozidlách, je potrebné rýchlo rozšíriť infraštruktúru nabíjacích staníc a zároveň musia byť vytvorené silnejšie finančné stimuly pre dopravcov, ktorí pôsobia ako priekopníci pri výbere nových vozidiel s nižšou environmentálnou a klimatickou stopou,“ uvádza Roger Alm, prezident Volvo Trucks.  

Elektrické ťažké nákladné vozidlá môžu pomôcť zlepšiť pracovné prostredie vodičov a pracovníkov v stavebníctve vďaka nízkej hladine hluku a nulovým emisiám výfukových plynov počas prevádzky. Tie budú mať významný a pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia v mestách s mnohými prebiehajúcimi stavebnými projektmi. Vďaka minimalizácii hluku môžu tieto nákladné vozidlá vykonávať prepravné operácie aj v širšom časovom rozpätí, čo otvára nové možnosti na zefektívnenie dopravy, napríklad vo veľkých stavebných projektoch a v preprave v mestách a ich okolí.

Použitím elektrických ťažkých nákladných vozidiel v regionálnej distribúcii je možné znížiť celkový vplyv dopravy na životné prostredie. Väčšina distribúcie tovaru kamiónmi v rámci EÚ je regionálna.

„V Európe existuje obrovské množstvo nákladných vozidiel operujúcich v regionálnej nákladnej doprave, ktorých priemerný ročný počet najazdených kilometrov je 80 000 km. To znamená, že zvýšené používanie elektrických vozidiel v regionálnej distribúcii by pozitívne vplývalo na oblasť životného prostredia, ak elektrická energia nebude vyrábaná z fosílnych palív,“ hovorí Lars Mårtensson, riaditeľ pre životné prostredie a inovácie, Volvo Trucks.
Plán spoločnosti Volvo Trucks sa začne tým, že malé množstvo budúcich elektrických ťažkých nákladných vozidiel pre stavebníctvo a regionálnu distribúciu ponúkne vybraným zákaníkom v Európe za účelom testovania v praxi. Rozsiahlejší marketing bude nasledovať neskôr.

„Rýchlosť elektrifikácie bude závisieť od viacerých faktorov. Na jednej strane je potrebné rozsiahle rozšírenie infraštruktúry nabíjacích staníc a na druhej strane je nutné zabezpečiť, aby regionálne energetické siete poskytovali dostatočnú prenosovú kapacitu z dlhodobého hľadiska. Finančné stimuly vzbudia záujem u väčšieho počtu dopravcov, aby investovali do elektrických vozidiel. Nákupcovia prepráv môžu tiež prispieť tým, že ponúknu dlhodobejšie zmluvy a budú ochotnejší platiť za trvalo udržateľnú dopravu. Mnoho prevádzkovateľov nákladnej dopravy má veľmi malé marže, takže každá nová investícia musí byť zisková,“ vysvetľuje Mårtensson.  

Súbežne so zvýšenou elektrifikáciou v sektore dopravy bude v nasledujúcich rokoch zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj neustále zlepšovanie účinnosti spaľovacích motorov pre diaľkovú nákladnú dopravu.

„Dnešné motory nákladných vozidiel sú účinné meniče energie, ktoré môžu jazdiť na naftu alebo rôzne obnoviteľné palivá, ako napríklad skvapalnený bioplyn alebo HVO, a táto technológia má stále potenciál pre ďalší rozvoj,“ uvádza Mårtensson.

Nákladné vozidlá Volvo s alternatívnymi palivami/pohonnými jednotkami

  • Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Obe tieto nákladné vozidlá sú plne elektrické a určené napríklad na miestnu distribúciu a manipuláciu s odpadmi v mestskom prostredí.
  • Volvo FH LNG a Volvo FM LNG. Volvo FH pre náročné diaľkové operácie a Volvo FM pre ťažkú regionálnu dopravu sú poháňané skvapalneným zemným plynom alebo bioplynom.
  • Volvo FE CNG. Volvo FE na stlačený zemný plyn alebo bioplyn je určené na miestnu distribúciu a likvidáciu odpadu.


Prečítajte si viac o pohľade spoločnosti Volvo Trucks na udržateľnú prepravu:
 

Začiatok predaja vozidiel Volvo FL Electric a Volvo FE Electric

Webová stránka o elektromobilite

Centrum znalostí

Tlačová správa o I-Save


Obrázky na prevzatie
tu


Pozrite si video

 

 

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:
 

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR 
Tel: +421 2 3266 2424
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 100 predajcov a dielní vo viac ako 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 14 krajinách po celom svete. V roku 2019 bolo na celom svete dodaných viac ako 131 000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou spoločnosti Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalite, bezpečnosti a starostlivosti o životné prostredie.