Trucks

Spolupráca medzi Volvo Trucks a popredným švédskym potravinovým reťazcom s cieľom znížiť vplyv prepravy na klímu

Spoločnosti Volvo Trucks a ICA Sweden, maloobchod s potravinami s vedúcou pozíciou v krajine, spájajú svoje sily s cieľom identifikovať dopravné toky spoločnosti, ktoré je možné elektrifikovať. Z dlhodobého hľadiska sa spolupráca rozšíri na ďalšie oblasti, ktoré môžu pomôcť znížiť vplyv nákladnej prepravy na životné prostredie.
Spolupráca spoločností Volvo Trucks a ICA Sweden umožní zrýchlisť tempo vývoja, ktoré povedie k nižším emisiám z prepravy.
Spolupráca spoločností Volvo Trucks a ICA Sweden umožní zrýchlisť tempo vývoja, ktoré povedie k nižším emisiám z prepravy.

V prvom kroku budú spoločnosti ICA Sweden a Volvo Trucks spolupracovať na analýze jednolivých prepravných tokov ICA Sweden s cieľom nájsť možné trasy pre elektrické vozidlá.

"Máme dôležitú zodpovednosť za zníženie dopadu našej prepravy tovaru na životné prostredie. Vzájomná spolupráca so spoločnosťou Volvo Trucks nám umožní zvýšiť tempo vývoja, čím znížime naše emisie z prepravy. Toto je plne v súlade s politikou udržateľnosti spoločnosti ICA," hovorí Anders Svensson, generálny riaditeľ ICA Sweden.

Projekt sa týka cestnej prepravy ICA Sweden vo Švédsku, a to v centrách miest aj na dlhších trasách medzi mestami. Spoločnosť ICA Sweden a Volvo Trucks budú spolupracovať na položení základov riešení pre elektrickú prepravu s využitím existujúcich technológií a testovaním tých nových.

"Spoločne môžeme urýchliť zavádzanie efektívnych riešení prepravy bez fosílnych palív. Súčinnosť nám umožní lepšie pochopiť, ako môžu elektrické nákladné vozidlá účinne znížiť emisie oxidu uhličitého na veľkých dopravných tokoch," hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

ICA Sweden a Volvo Trucks majú bohaté skúsenosti s prácou na znižovaní dopadu svojich firiem na životné prostredie. Cieľom ICA je, aby švédska dcérska spoločnosť skupiny mala najneskôr do roku 2030 systém cestnej prepravy úplne bez fosílnych palív. Od roku 2019 spoločnosť Volvo Trucks vyrába a predáva okrem iného plne elektrické nákladné vozidlá určené na distribúciu tovarov v mestách.

Fakty o ICA Švédsko
S približne 1300 obchodmi a podielom na trhu okolo 36 percent je spoločnosť ICA Sweden popredným maloobchodným potravinovým reťazcom vo Švédsku. Podnikanie funguje v spolupráci s nezávislými maloobchodníkmi ICA, ktorí vlastnia a prevádzkujú svoje obchody, čo im umožňuje prispôsobiť koncept a ponuku miestnemu dopytu.

Link na obrázky vo vysokom rozlíšení

Link na ďalšie informácie o elektrických nákladných vozidlách Volvo

Link na ďalšie informácie o elektromobilite spoločnosti Volvo Trucks

 

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.