Trucks

DHL a Volvo Trucks zahajujú novú spoluprácu s nulovými emisiami objednávkou až 44 elektrických nákladných vozidiel

Spoločnosti Volvo Trucks a Deutsche Post DHL Group podpísali dohodu o spolupráci s cieľom urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami výfukových plynov. DHL hodlá zintenzívniť svoj prechod na ťažké elektrické nákladné vozidlá nasadením celkom 44 nových elektrických nákladných vozidiel Volvo na trasy po Európe.
DHL a Volvo Trucks zahajujú novú spoluprácu s nulovými emisiami objednávkou až 44 elektrických nákladných vozidiel
Dôležitým faktorom v rozhodnutí spoločnosti DHL urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami sú pozitívne skúsenosti, ktoré má s používaním elektrického nákladného vozidla Volvo v Londýne.

Plánovaná objednávka zahŕňa 40 elektrických nákladných vozidiel modelu Volvo FE a Volvo FL, ktoré budú použité pre doručovanie balíkov v mestskej doprave. Súčasťou ponuky sú elektrické nákladné vozidlá na dlhšie trasy a spoločnosť DHL sa rozhodla začať používať nákladné vozidlá Volvo pre regionálnu prepravu, počnúc štyrmi nákladnými vozidlami Volvo FM Electric vo Veľkej Británii.

Prvé nákladné vozidlá už boli objednané, šesť od DHL Parcel UK a dva od DHL Freight. Výsledkom bude ročná úspora takmer 600 ton CO2 a takmer 225 000 litrov nafty pre Deutsche Post DHL Group.

„Sme odhodlaní uspokojit rastúci dopyt zákazníkov po ekologických a udržiteľných riešeniach a dosiahnuť náš dlhodobý cieľ nulových emisií do roku 2050. Ako poskytovateľ logistických služieb je premena nášho vozového parku dôležitou pákou, ktorá nám pomáha znižovať emisie CO2. Niekoľko našich divízií tak bude ťažiť z tejto dohody so spoločnosťou Volvo Trucks,“ vysvetľuje Pablo Ciano, výkonný viceprezident pre korporátny rozvoj v skupine Deutsche Post DHL

Dôležitým faktorom v rozhodovaní spoločnosti DHL urýchliť prechod na vozidlá s nulovými emisiami sú pozitívne skúsenosti s využívaním elektrického nákladného vozidla Volvo v Londýne od novembra 2020 – na distribúciu zásielok do nákupnej štvrte West End. Vozidlo bolo vôbec prvým plne elektrickým komerčným ťažkým nákladným vozidlom využívaným pre mestskú logistiku vo Veľkej Británii.

„DHL je významným globálnym poskytovateľom logistiky, ktorý sa zaviazal znížiť svoj dopad na klímu. Spoločne môžeme niečo zmeniť k lepšiemu a som hrdý na to, že budeme pracovať v duchu partnerstva s cieľom dosiahnuť našich vedecky podložených cieľov znížiť naše klimatické dopady,“ hovorí Roger Alm, prezident spoločnosti Volvo Trucks.

Spolupráca zahŕňa prijatie nových technológií Volvo a spoločné vývojové aktivity v oblasti elektrifikácie. Dohoda obsiahne aj analýzu prepravných operácií spoločnosti DHL vykonanú spoločnosťou Volvo Trucks s cieľom zaistiť úspešné nasadenie na mieru šitých riešení elektrickej prepravy.

Volvo Trucks je lídrom na trhu ťažkých plne elektrických nákladných vozidiel v Európe s trhovým podielom 42 % v roku 2021. Už v roku 2019 zahájila spoločnosť Volvo Trucks sériovú výrobu elektrických nákladných vozidiel, ako jedna z vôbec prvých značiek nákladných vozidiel na svete. Spoločnosť dodala elektrické nákladné vozidlá širokému spektru zákazníkov v Európe, Severnej Amerike a Austrálii.
 

 

LINK na obrázky vo vysokom rozlíšení
 

LINK na súvisiacu tlačovú správu

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.