Trucks

×

Systém Dynafleet

Presnosť rozhodnutí. To je podstata systému Dynafleet. V akomkoľvek časovom okamihu môžete sledovať presnú polohu a stav vašich vodičov, nákladných vozidiel a vybavenia, ktoré sú súčasťou vozového parku, a rovnako získať kvalitné dáta na ďalšie plánovanie a analyzovanie operácií. Systém Dynafleet vám navyše ukazuje, na ktoré oblasti sa zamerať. Ste pripravení začať?

Služby systému Dynafleet

Služby systému Dynafleet možno aktivovať v akejkoľvek kombinácii. Každá z nich je dostupná za fixný mesačný poplatok vrátane medzinárodného roamingu. Prístup získate z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom portálu Volvo Connect, rozhrania pre všetky vaše digitálne služby.

Systémová integrácia

Pre väčšiu flexibilitu môžete integrovať služby Volvo Connect a Dynafleet do svojej existujúcej IT infraštruktúry. To znamená, že vaše údaje o vozovom parku môžete použiť na vylepšenie ďalších aplikácií tretích strán, od plánovania až po mzdy, čo vám do správy vozidlového parku prinesie novú úroveň efektívnosti.

 

 

 

Registrácia karty spoločnosti

Požiadajte obchodného zástupcu Volvo Trucks, aby zaregistroval vašu kartu spoločnosti online. Ide o bezpečný spôsob ukladania a preberania údajov tachografu na diaľku, takže môžete podľa požiadaviek legislatívy pohodlne sledovať aktivitu vodiča.

Bezpečnosť

Prudké brzdenia a zásahy systému aktivnej bezpečnosti môžu predstavovať obtiažnu dopravnú situáciu. Balík Bezpečnosť vám pomôže danú situáciu identifikovať. Táto služba ponúka mnoho výhod, pretože bezpečná jazda je väčšinou aj úspornejšia a vedie k menšiemu opotrebeniu vozidla.

 

Dynafleet Bezpečnosť

Komunikácia

Prostredníctvím služby Komunikácia bude vaše kancelária schopná rýchle, jednoducho a zrozumiteľne komunikovať s vodičom, vďaka čomu predídete všetkým nedorozumeniam. Komunikovať môžete podľa potreby – nie sú žiadne obmedzenia ani poplatky za roaming.

 

Dynafleet Komunikácia

Dokonalý balík

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám pomôže nájsť najlepší balík Dynafleet, ktorý bude zodpovedať potrebám vášho podnikania..