Volvo Trucks

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

×
Flexibilnosť služby Data Access.

Zdieľajte informácie prostredníctvom rFMS 

Prístup k dátam

Používate na správu vozového parku inú platformu než Dynafleet? Zoznámte sa podrobnejšie so službou Prístup k dátam. Umožňuje vám zdieľať dáta o vašich vozidlách Volvo s inými systémami správy vozových parkov. Služba Prístup k dátam je založená na štandarde rFMS, čo vám ponúka flexibilitu v podobe efektívneho spravovania vozového parku bez ohľadu na používanú platformu.

Zmiešané vozové parky

Služba Prístup k dátam umožňuje efektívne zdieľanie dát z vášho vozidla Volvo s preferovanou platformou správy vozového parku. Všetky vozidlá Volvo sú vopred vybavené potrebným hardvérom.

Všetky vaše vozidlá v systéme Dynafleet

Používate systém Dynafleet pre správu zmiešaného vozového parku, v ktorom prevažujú vozidlá Volvo? V tom prípade budete môcť vyhľadávať údaje aj o vozidlách iných značiek prostredníctvom štandardu rFMS.

Získajte viac informácií o systéme Dynafleet

Prispôsobte si systém svojim potrebám

Obchodný zástupca Volvo Trucks vám pomôže pri optimalizácii vášho spôsobu práce so systémom Dynafleet vďaka službe Prístup k dátam.