Trucks

Zdieľajte informácie prostredníctvom rFMS 

Data Access

Používate už na spravovanie vozového parku inú platformu než Dynafleet? Pozrite sa bližšie na službu Data Access. Umožňuje vám zdieľať dáta o vozidlách z vašich nákladných vozidiel Volvo s ďalšími systémami na spravovanie vozového parku. Služba Data Access založená na štandarde rFMS ponúka flexibilitu v podobe efektívneho spravovania vozového parku bez ohľadu na používanú platformu.

Zmiešané vozové parky

Služba Data Access umožňuje efektívne zdieľanie dát z vášho vozidla Volvo do preferovanej platformy na spravovanie vozového parku. Vaše nákladné vozidlá Volvo sú vybavené potrebným hardvérom.

Všetky vaše vozidlá v systéme Dynafleet

Používate Dynafleet v zmiešanom vozovom parku zahŕňajúcom väčšinou vozidlá Volvo? Potom môžete získavať údaje o vozidlách z nákladných vozidiel iných značiek prostredníctvom štandardu rFMS.

Získajte viac informácií o systéme Dynafleet

Robte to po svojom

Váš predajca spoločnosti Volvo Trucks vám pomôže pri spravovaní vozového parku optimalizovaného pre vaše operácie prostredníctvom služby Data Access.