Trucks

„Náš doposiaľ najúspornejší rad nákladných vozidiel“

| 2 minúty čítania | 2 minúty čítania
Vďaka palivovo úsporným pohonom a konfiguráciám podvozkov umožňuje nový modelový rad Volvo Trucks výrazné úspory paliva a CO2. Nové nákladné vozidlá sú tiež súčasťou dlhodobej vízie smerom k nulovým emisiám.
Tomas Thuresson, manažér komercializácie, stojí pred novým Volvo FH so systémom I-Save
Tomas Thuresson, manažér komercializácie, o novom modelovom rade Volvo Trucks

Čo môžu zákazníci očakávať od nových nákladných vozidiel z hľadiska úspory paliva?
„Sú to doposiaľ najúspornejšie nákladné vozidlá. Palivo tvorí asi jednu tretinu nákladov dopravcov, takže naďalej robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našli nové spôsoby, ako znížiť spotrebu paliva našich nákladných vozidiel. Výsledkom je, že od roku 1990 sa spotreba paliva a emisie CO2 nákladného vozidla Volvo s naftovým motorom jazdiaceho na veľké vzdialenosti znížili o viac ako 20 %. Najnovšie motory Euro 6, krok D nového modelového radu, napríklad zahŕňajú množstvo efektívnych vylepšení vrátane nízkoviskózneho typu oleja VDS-5 a nových krúžkov stierajúcich olej na piestoch, ktoré znižujú spotrebu paliva. Nové technológie vrátane systému I-See využívajúceho mapy a funkcie voľnobehu I-Roll využívajú hnaciu silu nákladného vozidla na ďalšie zníženie spotreby paliva.“

Ako je možné tieto nákladné vozidlá prispôsobiť, aby boli mimoriadne hospodárne?
„Nové nákladné vozidlá Volvo FH, FH16, FMFMX môžu byť upravené tak, aby vyhovovali širokému spektru použití a umožnili významné dodatočné úspory paliva a CO2. V prípade diaľkovej prepravy kombinuje nové Volvo FH so systémom I-Save motor D13TC s balíkom funkcií a môže priniesť úspory nákladov na palivo (nafta a AdBlue) až o sedem percent.* Zároveň sú Volvo FH a FM v ponuke vo verziách LNG. Tieto znižujú náklady na palivo a emisie CO2 až o 20 percent. S BioLNG sa tieto emisie znížia na takmer nulovú hodnotu.“

Prečo spoločnosť Volvo Trucks pri všetkých pokrokoch v alternatívnych palivách uvádza na trh naftový modelový rad?
„Každý druh paliva, od elektrickej energie po LNG, bioplyn a naftu, má svoje špecifické výhody, ako aj slabé stránky a je vhodný pre rôzne typy prepravných úloh. Preto si myslím, že na mnoho ďalších rokov uvidíme súbežne rôzne zdroje energií a pohonov. Popri vývoji alternatívnych palív spoločnosť Volvo Trucks pokračuje v inováciách tak, aby boli naše naftové nákladné vozidlá čo najúspornejšie. Napríklad najnovšie Volvo FH so systémom I-Save, ktoré využíva jedinečný typ technológie Turbo Compound, je definitívnym dôkazom nášho úsilia posúvať hranice úspory paliva.“

Ako to prispieva k dlhodobej vízii spoločnosti Volvo o nulových emisiách?
„Nachádzame sa v prechodnom období, keď sa odkláňame od desaťročí závislosti od ropy k väčším úsporám zdrojov a obnoviteľným alternatívam. Snaha o energetickú účinnosť, ako aj vývoj alternatívnych palív sú dôležitými súčasťami na ceste k nulovým emisiám.“

FAKTY
Volvo FH so systémom I-Save
Kombinuje nový motor D13TC s balíkom funkcií a prináša úspory nákladov na palivo až o sedem percent.*

Plynový motor LNG
Plynom poháňané modely Volvo FH LNG a Volvo FM LNG fungujú buď na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý znižuje emisie CO2 až o 20 percent v porovnaní s naftou, alebo palivo BioLNG, ktoré znižuje emisie CO2 až o 100 percent. Vzťahuje sa to na emisie z vozidiel, ktoré vznikajú počas používania, známe ako „od nádrže po kolesá“.

Kvapalný zemný plyn (LNG)
LNG sa vyrába zo zemného plynu, teda fosílneho paliva. Skvapalňuje sa na účely prepravy alebo uskladnenia chladením plynu na nízke teploty.

BioLNG
BioLNG, tiež nazývaný skvapalnený bioplyn (LBG), je biopalivo vyrobené spracovaním tokov organického odpadu. Bioplyn vzniká pri rozklade biologickej hmoty. Plyn sa potom schladí na nízke teploty.

* Úspora paliva bola vyčíslená porovnaním nákladov na motorovú naftu a AdBlue pre motor D13TC normy Euro 6, kroku D, s Palivovým balíkom pre diaľkovú prepravu (I-Save) v porovnaní s motorom D13 eSCR normy Euro 6, kroku D, bez Palivového balíka pre diaľkovú prepravu. Skutočná spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú zručnosti vodiča, používanie tempomatu, špecifikácia vozidla, zaťaženie vozidla, skutočná topografia, údržba vozidla a poveternostné podmienky.

Súvisiace články