Trucks

Volvo Trucks
2022-04-01
Elektromobilita
Author
Volvo Trucks

Electric Range Simulator

Elektromobilita je dnes dôležitou témou, elektrické vozidlá sú nádejou veľkých miest so zlou kvalitou ovzdušia. Ich výhody sú nielen ekologické, ale aj ekonomické. Spoločnosť Volvo Trucks v súčasnosti ponúka elektrické nákladné vozidlá predovšetkým pre mestskú distribúciu a regionálnu prepravu – modely  Volvo FL Electric a Volvo FE Electric.

Aké sú výhody elektrických nákladných vozidiel, si môžete prečítať v našom článku tu.

Dnes vám predstavíme aplikáciu Electric Range Simulátor, ktorá je súčasťou Volvo Connect.

Táto aplikácia je vynikajúcim pomocníkom, ktorý pri elektrických nákladných vozidlách, predovšetkým plánuje dojazd alebo čas na nabíjanie. Používaním našej aplikácie dokážete predchádzať zbytočným zdržaniam na trase a tým uštríte čas.

Ak do aplikácie Electric Range Simulátoru navolíte parametre relevantné vaše plánovanej preprave, tak vám vypočíta, či je možné zadanú trasu odjazdiť bez nabíjania, alebo kde bude najlepšie vozidlo nabiť. Pre výpočet používa hmotnosť vozidla, náklad, trasu, stav nabitia, prípadný odber pomocných pohonov a vonkajšiu teplotu. V aplikácii je tiež možnosť zadať aký výkon majú nabíjacie miesta na trase, čím zistíte aj dĺžku prestojov. Nielenže aplikácia zohľadňuje zvyčajnú dopravnú situáciu v danej dobe na vasej trase, ale tiež presne kalkuluje s rekuperáciou pri jazde z kopca.

Možno vás zaujalo, že Simulátor vyhodnocuje a vonkajšiu teplotu. Je to kvôli presnosti. Pre optimálnu kapacitu batérií musí byť jeho teplota v rozmedzí 20°C - 35°C. Ohrev a chladenie batérií je zabezpečované sofistikovaným chladiacim okruhom, ktorý je napájaný z trakčných batérií. Preto zohráva okolitá teplota dôležitú úlohu v spotrebe elektrickej energie.

Pre vyplnenie niekoľkých údajov, vám Electric Range Silulator tiež poradí, ako nové vozidlo konfigurovať tak, aby čo najlepšie vyhovovalo charakteru vášho podnikania.

Operátori a vodiči vedia, že aj pri dobrom naplánovaní trasy môže dôjsť k nečakanej zmene. Electric Range Simulátor vám v takom pripade pomôže zistiť, či vozidlo stanovenú trasu bez problémov odjazdí, alebo kde a koľko (ako dlho) budete musieť batérie nabíjať.

Po simulácii trasy sa môžete okamžite vydať do reálnej prevádzky. Sami sme porovnávali vypočítanú spotrebu elektrickej energie a skutočnú spotrebu v reálnej prevádzke na kokrétnej trase. Boli sme nadšení, pretože odchýlky boli zanedbateľné.