Trucks

Volvo FM Electric driving in tunnel

7 bežných mýtov o akumulátoroch elektrických nákladných vozidiel

Lars Mårtensson
2022-09-08
5.5 min
Elektromobilita
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

V súčasnosti existuje veľa mylných predstáv a nedorozumení týkajúcich sa elektrických nákladných vozidiel. Mnohé z nich sa týkajú akumulátorov a ich vplyvu na životné prostredie. Aby ste mohli uskutočňovať informované rozhodnutia a investície, je dôležité vedieť rozlíšiť skutočnosť od mýtu.
 

Transformácia sektora dopravy udržateľným spôsobom, aby bol v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy, je výzvou a v nasledujúcom desaťročí si bude vyžadovať rozhodnutia a nariadenia zo strany vlády. Elektrifikácia dopravy a ponuka ťažkých nákladných vozidiel s nulovými emisiami sa medzitým neustále rozrastá. Akumulátory sú toho dôležitou súčasťou, ale do akej miery sú udržateľné?
 

Tu je zoznam bežných mýtov o akumulátoroch elektrických nákladných vozidiel:
 

1. Akumulátory elektrických nákladných vozidiel majú v porovnaní s naftovými nákladnými vozidlami taký veľký vplyv na klímu, že sa zatiaľ neoplatí investovať do elektrických nákladných vozidiel.

Vplyv elektrického nákladného vozidla na klímu je v priebehu prevádzky veľmi nízky, hoci počas výroby je o niečo vyšší. Výrobný proces je energeticky náročnejší, a preto je vplyv výroby elektrického vozidla na klímu vyšší ako pri jeho naftovom ekvivalente. Ak je však akumulátorové elektrické nákladné vozidlo poháňané elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov, jeho vplyv na klímu bude už po prejdení 100 000 km, čo je často menej ako jeden rok, menší ako v prípade naftového nákladného vozidla.

 

 

To je dôvod, prečo je dôležité urobiť posúdenie z hľadiska životného cyklu, ktoré zohľadňuje vplyv na životné prostredie počas celej životnosti vozidla, nielen vo fáze jeho výroby. Zároveň sa investuje do výroby akumulátorov s využitím 100 % obnoviteľnej energie a za posledné roky sa v tejto oblasti dosiahol veľký merateľný pokrok.

2. Obmedzená dostupnosť zelenej energie znamená, že nabíjanie elektromobilov nebude ekologické.

Klimatická výhoda elektrického vozidla závisí od prístupu k zelenej elektrickej energii. V krajinách bez prístupu k zelenej elektrickej energii nebude mať také vozidlo žiadne klimatické výhody. Pri elektrických vozidlách je však potrebné brať do úvahy niekoľko ďalších dôležitých environmentálnych faktorov. Napríklad žiadne výfukové emisie, zníženie hluku, lepšie pracovné prostredie, podstatné zlepšenie kvality miestneho ovzdušia a možnosť prepravovať tovar v zónach s nulovými emisiami.

 

Dostupnosť zelenej elektrickej energie na celom svete rastie. V roku 2020 sa podiel obnoviteľných zdrojov v EÚ zvýšil z 34 % na 37 % v roku 2019 a globálny podiel obnoviteľných zdrojov dosiahol 29 % z hodnoty 27 % v roku 2019. V roku 2021 sa podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na celom svete zrýchľoval viac ako kedykoľvek predtým. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) budú obnoviteľné zdroje energie do roku 2026 predstavovať takmer 95 % nárast globálnej energetickej kapacity.

3. Akumulátory elektrických nákladných vozidiel nie je možné opätovne použiť ani recyklovať.

Oboje je dnes možné a vývoj a investície v tejto oblasti rastú spolu s kapacitou akumulátorov. Vo svete vznikajú aj nové právne predpisy vrátane Európskej smernice o akumulátoroch, ktorá načrtáva zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o opätovné využitie a recykláciu. Keď kapacita akumulátora nákladného vozidla dosiahne určitú hranicu, môže sa využívať na trase, kde stačí kratší dojazd, alebo sa môže presunúť do vozidla s menej náročnou prevádzkou.

 

Keď kapacita akumulátora klesla pod úroveň použiteľnosti, existuje niekoľko možností. Napríklad renovácia akumulátora s cieľom vrátiť ho do nového stavu. Očakáva sa, že hlavnou oblasťou použitia bude renovácia akumulátora alebo jeho ďalšie použitie na ukladanie energie v obytných alebo priemyselných aplikáciách. Recyklácia bude posledným krokom s cieľom využiť cenné materiály obsiahnuté v akumulátore.

4. Je lepšie počkať na budúce investície do ekologických nákladných vozidiel, alebo kým nákladné vozidlá poháňané vodíkovými palivovými článkami nahradia akumulátorové elektrické nákladné vozidlá.

Akumulátorové elektrické vozidlá a elektrické vozidlá využívajúce technológiu palivových článkov sa navzájom dopĺňajú a na zvládnutie budúcich výziev budú potrebné obe technológie. To najlepšie riešenie pre rôzne druhy dopravy, rôzne potreby zákazníkov a rôzne miestne predpoklady, ako je infraštruktúra, bude odlišné.

Pre energeticky najnáročnejšie úlohy, ako je preprava ťažkých nákladov a diaľková doprava, sú elektrické nákladné vozidlá s vodíkovými palivovými článkami alternatívou s nulovými výfukovými emisiami, ktorá spĺňa dlhodobé požiadavky na produktivitu a udržateľnosť. Elektrické nákladné vozidlá využívajúce palivové články však ešte nie sú plne dostupné; ich dostupnosť sa však bude v najbližších rokoch zvyšovať. Na druhej strane elektrické nákladné vozidlá poháňané akumulátormi sú už teraz veľmi konkurencieschopné a o pár rokov môžu byť ziskovejšie ako naftové.

Energetická kapacita akumulátorov je dôležitým faktorom v prípade dojazdu akumulátormi poháňaného elektrického vozidla. Vďaka neustálemu vývoju akumulátorov a rastúcej nabíjacej infraštruktúre možno dnes veľkú časť nákladnej dopravy v Európe vykonávať pomocou elektrických vozidiel poháňaných akumulátormi. Z viacerých dôvodov, pričom jedným z nich je aj klíma, by sme nemali čakať na ďalšie zelené investície.

5. V procese výroby akumulátorov dochádza k porušovaniu ľudských práv

Elektrický akumulátor sa vyrába z rôznych surovín a mnohé z nich pochádzajú z baní. Jednou dôležitou zložkou v lítium-iónových akumulátoroch je kobalt. Získavanie tohto materiálu vyvolalo v posledných rokoch kontroverziu v dôsledku porušovania pracovných a ľudských práv v krajinách, ako je Konžská demokratická republika, o ktorom informovala organizácia Amnesty International. Automobilový priemysel niekoľko rokov spolupracuje na monitorovaní dodávateľského reťazca s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia dodržiavali a rešpektovali ľudské práva, životné prostredie a etiku podnikania.

6. Zníženie účinnosti akumulátora v chladnom počasí robí z elektrických nákladných vozidiel menej použiteľné riešenie.

Vplyv je menší, ako by sa mohlo zdať. Niektoré nákladné vozidlá majú funkcie, ktoré pomáhajú na začiatku dňa udržiavať akumulátory pri optimálnej teplote (+25 stupňov Celzia).
Napríklad v prípade vozidiel Volvo Trucks dochádza pri teplote -10 stupňov Celzia k skráteniu dojazdu asi o 3 %. Pri teplote -20 stupňov Celzia dojazd klesne asi o 10 %. Je dobré mať na pamäti, že chladné počasie zvyšuje spotrebu energie bez ohľadu na hnaciu sústavu v dôsledku vyhrievania kabíny, a tým vždy ovplyvňuje dojazd vozidla.

7. Ak sa elektrifikuje celá doprava, nebude dostatok minerálov na výrobu akumulátorov.

Existuje dobrý dôvod, prečo sa výrobcovia obávajú prístupu k mnohým minerálom. Z krátkodobého hľadiska sa neočakáva, že to bude problém, ale z dlhodobého hľadiska je potrebné hľadať alternatívne minerály, znížiť potrebné množstvá a zvýšiť mieru využívania recyklovaných materiálov.

Mnohé spoločnosti si stanovujú ambiciózne ciele z hľadiska emisií skleníkových plynov, aby boli v súlade s Parížskou dohodou, a akumulátorové elektrické nákladné vozidlá sú jedným z prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov.

Tu si môžete prečítať viac o akumulátoroch a elektrických nákladných vozidlách, a tiež si vypočítať celkovú environmentálnu stopu svojho nákladného vozidla.