Trucks

Anna Wrige Berling
2023-08-29
Technológia a inovácie Bezpečnosť
Author
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks

Ako technológie pomáhajú znižovať počet nehôd nákladných vozidiel

Pokiaľ bude dochádzať k dopravným nehodám, spoločnosť Volvo Trucks bude naďalej hľadať spôsoby, ako zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky a napĺňať víziu nulovej nehodovosti. S využitím výskumu a špičkových technológií sa snažíme predchádzať dopravným nehodám skôr, ako k nim dôjde.

Dnešné nákladné vozidlá sú zvyčajne vybavené radom pokročilých technológií vrátane senzorov, radarov, kamier a systémov spracovania dát. To umožňuje vývoj vyspelých bezpečnostných systémov zameraných na prevenciu nehôd skôr, ako k nim dôjde. Mnohé z týchto systémov sú už (alebo sa čoskoro stanú) povinnými: Pokrok však nemožno zastaviť a veľa riešení ponúkaných spoločnosťou Volvo Trucks tieto požiadavky prekračuje. 
 

Sú cesty vďaka systémom aktívnej bezpečnosti naozaj bezpečnejšie?
 

Štúdia vykonaná americkou agentúrou IIHS ukázala, že systémy varovania pred čelným nárazom a automatického núdzového brzdenia znižujú zrážky zozadu o viac ako 40 percent.


Anna Wrige Berling, riaditeľka pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks, už mnoho rokov intenzívne pracuje na výskume nehôd a je presvedčená, že systémy aktívnej bezpečnosti majú zásadný význam. „Napríklad nehody spojené s prevrátením nákladných vozidiel v zákrutách z dôvodu príliš vysokej rýchlosti boli v minulosti naozaj bežné. No odkedy sa systémy elektronického riadenia stability stali v roku 2015 povinné v EÚ, počet týchto nehôd sa výrazne znížil.“

Kľúčom je identifikovať najbežnejšie typy nehôd, porozumieť ich hlavným príčinám, a nájsť spôsoby, ako im predchádzať pomocou rôznych technológií. Časté sú napríklad nehody, keď nákladné vozidlo zrazí cyklistu pri zatáčaní na stranu spolujazdca. Výskum ukazuje, že najčastejšou príčinou je zlý výhľad z kabíny. Riešenie preto spočíva v nájdení spôsobov, ako vodičovi uľahčiť rozpoznávanie cyklistov v tejto oblasti – napríklad pomocná rohová kamera na strane spolujazdca alebo systém podpory na predchádzanie bočným kolíziámAk sa podarí zabrániť všetkým bežným typom nehôd, výsledkom bude nespočetné množstvo zachránených životov. 

Riešenia vysoko rizikových situácií skôr, ako dôjde k nehode, je samozrejme veľmi prínosné - a dáta k tomu môžu významne prispieť.

Ako môžu dáta a digitalizácia prispieť k bezpečnejšej jazde nákladných vozidiel

Pokroky v technológii tiež uľahčujú rozpoznávanie rizikového správania a motivujú k bezpečnejšej jazde. Dáta môžu odhaliť mnohé skutočnosti a spôsob riadenia alebo jazdných podmienok. Napríklad časté zrýchľovanie a prudké brzdenie môže naznačovať, že vodič jazdí príliš agresívne alebo jazdí pod stresom.  Častá aktivácia bezpečnostných systémov tiež vypovedá o tom, že vodič sa môže ľahšie dostať do situácie spojenej s rizikom nehody - a to aj v prípadoch, keď ide len o varovanie. 

 

Služba spoločnosti Volvo Trucks s ohľadom na bezpečnosť, dostupná prostredníctvom portálu Volvo Connect,  tieto dáta zhromažďuje a využíva k vytváraniu poznatkov o správaní vodiča. Vďaka týmto výkazom je možné identifikovať oblasti na zlepšenie a prijímať opatrenia zamerané na zníženie rizika budúcich nehôd, napríklad formou preškolenia vodičov. Pokiaľ vodič často prudko brzdí, môže absolvovať školenie s cieľom zlepšiť predvídateľnosť počas jazdy, čo prispeje k celkového zvýšeniu jeho bezpečnosti. Prípadne, ak sa systém aktívnej bezpečnosti často aktivuje na určitej križovatke, môže spoločnosť hľadať spôsoby, ako to lepšie zvládnuť, alebo dokonca v spolupráci s miestnymi úradmi spolupracovať na hľadaní spôsobov, ako urobiť križovatku bezpečnejšou.

 

„Niekedy sa vodiči môžu ocitnúť v potenciálne nebezpečných situáciách v dôsledku stavu vozovky a premávky, no niekedy si ani nemusia uvedomiť, že ich spôsob jazdy nie je bezpečný,“ hovorí Johan Rundberg, vedúci služieb v oblasti servisu, vozového parku a prepravy, Volvo Trucks. „Preto je vhodné mať možnosť tieto situácie rozpoznať a skúmať ich hlavné príčiny. Riešenie týchto vysoko rizikových situácií skôr, než dôjde k nehode, je samozrejme veľmi prínosné - a dáta k tomu môžu významne prispieť.“

 

Prečo budú vodiči vždy kľúčom k bezpečnosti na cestách

Najdôležitejším prispievateľom k bezpečnosti na cestách je vodič, ktorý musí byť vždy pozorný a vnímavý. Aj tí najskúsenejší vodiči sú iba ľudia, ktorí robia chyby. Často sú pod vplyvom okolnosti mimo ich kontrolu. Zmyslom systémov aktívnej bezpečnosti je podporovať vodičov a dopĺňať ich zručnosti. Jedno včasné varovanie alebo sekunda na reakciu naviac môže ľahko znamenať rozdiel medzi tesným vyviaznutím a smrteľnou nehodou.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môžu systémy aktívnej bezpečnosti znížiť riziko bežných nehôd? Stiahnite si našu analytickú štúdiu, ktorá ponúka nasledovné témy:

●      Osem bežných dopravných nehôd a ich príčiny.

●      Primárne systémy aktívnej bezpečnosti spoločnosti Volvo Trucks, ktoré im môžu pomôcť predchádzať.

●      Sekundárne systémy podpory vodiča, ktoré môžu pomôcť k bezpečnejšej jazde.

Analytická štúdia: Ako môžu systémy aktívnej bezpečnosti znížiť riziko najčastejších nehôd