Trucks

Bude váš ďalší kamión poháňať bio-LNG?

| 10 minút | 10 minút
Prepravný priemysel sa pomaly obracia k potenciálu bio-LNG ako sľubnej alternatívy k nafte. A robí to právom. Tu sú niektoré z dôvodov, prečo by bio-LNG (skvapalnený zemný plyn) mohol byť palivom budúcnosti pre diaľkovú dopravu.

Spojenec obehového hospodárstva

Je ľahké pochopiť, prečo je palivo Bio-LNG (inak známe pod názvom skvapalnený bioplyn) sľubné. Po prvé, je to skutočný spojenec obehového hospodárstva, pretože je možné ho vyrábať zo surovín, ako sú nejedlé časti obilia, odpadové vody či domový odpad. To znamená, že Bio-LNG nekonkuruje výrobe potravín – to bol dôvod značnej kritiky biopalív. 

 

Proces výroby bioplynu je celkom jednoduchý. V závode na jeho výrobu sa suroviny z rôznych zdrojov umiestnia do teplého prostredia bez prístupu kyslíka a nechajú sa spracovať baktériami. V procese fermentácie sa komplexné molekuly organickej hmoty rozložia na jednoduchšie molekuly ako alkohol, CO2 alebo metánový obnoviteľný plyn, ktoré možno použiť na výrobu tepla a elektriny.

 

Po vyčistení alebo úprave bioplynu na kvalitatívnu úroveň zemného plynu (kedy sa väčšinou označuje pojmom biometán) ho možno stlačiť do formy Bio-CNG (stlačený bioplyn) alebo Bio-LNG (skvapalnený bioplyn) a použiť vo vozidlách. Bio-LNG je vysoko účinné palivo s minimálnymi emisiami CO2, ktoré možno vyrábať aj lokálne, čím sa znižujú náklady a emisie z dopravy.

 

No napriek svojmu ekologickému pôvodu Bio-LNG len ťažko získava čo i len trochu významnejšiu pozíciu v odvetví nákladnej dopravy, a to najmä z nasledujúcich dôvodov:
 

Cena: Hoci sa bioplyn vyrába z „odpadu“ a proces je relatívne jednoduchý, náklady sú stále vyššie ako na výrobu nafty. Z veľkej časti je to kvôli problémom, ako sú napr. distribučné náklady. Výrobu bioplynu tradične realizujú obce na lokálnej úrovni. Chýba veľký rozsah a stimuly na to, aby sa stal skutočne efektívnym palivom, pretože hlavným účelom by bolo spracovanie odpadu.
 

K tomu treba pripočítať skutočnosť, že výstavba bioplynových staníc je náročná a vyžaduje splnenie mnohých predpokladov vrátane prístupu k organickému odpadu, zabezpečenia správnej teploty, vlhkosti a druhu odpadu na podporu baktérií produkujúcich metán. Musí tiež produkovať dostatok plynu, aby sa náklady na zariadenie vrátili. Infraštruktúra dopĺňania Bio-LNG, ktorá je vo väčšine krajín iba sporadická, sa ťažko rozvíja kvôli nedostatočným stimulom a rastúcemu trhu.
 

Príchod ďalších alternatív: V dôsledku rastúcej medializácie elektrických vozidiel sa časť pozornosti a do určitej miery aj investícií od alternatív, ako je Bio-LNG, odklonila. Niektorí OEM výrobcovia napríklad vylúčili ďalšie investície do LNG (skvapalnený zemný plyn) a namiesto toho sa zamerali na vodíkové alebo elektrické vozidlá.
 

Znamená to teda umieračik pre Bio-LNG?
Sotva. A tu je dôvod.


Nový pohľad na odpad

Vďaka vzostupu obehového hospodárstva došlo k posunu v postojoch – to, čo farmári, supermarkety a samosprávy predtým považovali za „odpad“, sa teraz považuje za zdroj, ktorý zvyšuje objem materiálu potrebného na výrobu bioplynu. Sieť supermarketov Lidl minulý rok ohlásila spoluprácu so spoločnosťou Gasum pri výrobe bioplynu z bioodpadu vznikajúceho v predajniach potravín Lidl a zároveň používa na rozvoz nákladné vozidlá poháňané bioplynom.
 

Investície podporujú znižovanie nákladov

Do výroby a distribúcie bioplynu sa zapája čoraz viac súkromných subjektov, čo prináša zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Napríklad súkromná spoločnosť Biokraft AS v Nórsku minulý rok slávnostne otvorila najväčší závod na svete na výrobu skvapalneného bioplynu. Fínsko-švajčiarska biotechnologická firma Ductor medzitým otvorila svoje prvé komerčné zariadenie na výrobu organických hnojív a bioplynu v Mexiku. Vo februári 2020 sa v britskom Tyne and Wear otváral nový závod na anaeróbne spracovanie s kapacitou 70 000 ton ročne. To všetko je skvelá správa pre bioplyn ako životaschopný zdroj paliva!
 

Riešenie vhodné na dlhé vzdialenosti

Zatiaľ čo elektrické vozidlá možno v posledných rokoch vzali bioplynu vietor z plachiet, pokiaľ však ide o diaľkovú prepravu, bio-LNG je víťazom. Nielenže je možné prevážať veľké množstvo bio-LNG a zabezpečiť potrebný prevádzkový dosah pri diaľkových úlohách, ale nádrž je tiež možné naplniť už za pár minút. Okrem toho nevyžaduje také kompromisy v oblasti jazdných vlastností a spoľahlivosti. Volvo FH LNG napríklad jazdí a funguje rovnako ako naftový ekvivalent, ale emisie CO2 „od nádrže po kolesá” sa môžu pri použití bio-LNG znížiť o 100 % (v porovnaní s naftou).
 

Veci sa posúvajú vpred aj v oblasti infraštruktúry: práve tento mesiac spoločnosť Shell oznámila, že rozšíri svoju nemeckú sieť čerpacích staníc LNG na 35 – 40 miest a bude ju zásobovať bio-LNG. Spoločnosť tiež plánuje prejsť na vlastnú flotilu cisterien poháňaných LNG.
 

Naproti tomu elektrifikácia diaľkovej dopravy je výzvou vzhľadom na súčasný sortiment akumulátorov, ich hmotnosť a relatívne dlhý čas nabíjania.  
 

Ďalšie možné využitie

Zatiaľ čo skvapalňovanie je najrozšírenejším druhom spracovania pri využití bioplynu v doprave, rýchlo sa objavujú aj iné spôsoby.. Jedným zo zaujímavých scenárov, ktoré sa skúmajú, je využívanie bioplynu na výrobu vodíka na použitie v palivových článkoch. Vedci dokonca prišli na to, ako premeniť metán na vodík priamo v palivovom článku pomocou nového katalyzátora. Aj keď sú tieto pokroky ešte ďaleko od mainstreamového využitia, predstavujú skvelý spôsob, ako znížiť náklady a vplyv výroby vodíka na životné prostredie a zároveň zdôrazniť, že bioplyn môže zohrávať v doprave väčšiu úlohu.
 

Bude teda vaše ďalšie nákladné vozidlo poháňané bio-LNG? Nedostatočná infraštruktúra na dopĺňanie paliva a málo závodov na výrobu bioplynu predstavujú, samozrejme, veľkú výzvu. A ak žijete v takej časti sveta, kde nie sú na bioplyn dotácie, môže to byť drahá voľba.
 

Nedá sa však poprieť, že svet, v ktorom dnes žijeme, vyžaduje od každého človeka a spoločnosti, aby zvážili, ako znížiť množstvo odpadu a emisií. A v doprave tomu nie je inak. Zatiaľ čo bio-LNG dnes nemusí byť pre mnohých prevádzkovateľov dopravy jednoznačnou voľbou, bude to tak v budúcnosti, keďže technológia sa vyvíja, náklady klesajú a infraštruktúra sa rozširuje. Pre mňa je to len otázkou času, pretože Bio-LNG má všetky potrebné predpoklady, aby sa stal hlavnou alternatívou k nafte: nízke emisie a vysoký palivový potenciál (schopnosť nahradiť naftu) – čo je pri 21 % výrazne viac ako ponúkajú alternatívy ako bionafta (3 %)
 

Máte záujem dozvedieť sa viac o alternatívnych palivách a o tom, či sú vhodné pre vaše podnikanie v oblasti dopravy? Nižšie si stiahnite moju príručku, kde nájdete prehľad o výhodách a nevýhodách niektorých hlavných alternatív k nafte, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti poháňať vaše podnikanie!

Lars Mårtensson

Riaditeľ pre životné prostredie a inovácie vo Volvo Trucks

Súvisiace články