Trucks

Premýšľate o prechode na elektrické nákladné vozidlo na mestskú prepravu? Tu je niekoľko otázok, ktoré treba zvážiť.

| 5 minút | 5 minút
Elektrické nákladné vozidlá sa stali realitou a nevyhnutnosťou pre mnohé prepravné úlohy. Pôsobíte v mestských oblastiach a potrebujete usmerniť váš ďalší krok k riešeniam elektrifikovanej dopravy? Tu je niekoľko otázok, ktoré treba zvážiť.

Aké prepravné úlohy realizujete?

Vďaka nízkej hladine hluku a emisií sú elektrické nákladné vozidlá ideálne na prevádzku v obytných štvrtiach a mestskom prostredí, ako je zvoz odpadu, preprava spotrebného materiálu a ľahké stavebné práce.
 

Aký ťažký náklad prevážate?

Čím väčšie je užitočné zaťaženie, tým viac akumulátorov je potrebných na prekonanie danej vzdialenosti. Akumulátory však zvyšujú celkovú hmotnosť vozidla a hmotnosť ovplyvňuje dojazd. Toto by sa malo brať do úvahy napríklad v stavebníctve a aplikáciách odpadového hospodárstva. Podľa smernice Európskej únie môže byť povolená jedna tona navyše pre vozidlá s alternatívnym pohonom na kompenzáciu zvýšenej hmotnosti. V spoločnosti Volvo Trucks vykonávame realistické simulácie trás, aby sme zaistili, že pri špecifikácii nákladného vozidla dokážete splniť svoje prepravné úlohy.
 

Ako ďaleko potrebujete jazdiť?

V závislosti od aplikácie dokážu elektrické nákladné vozidlá v súčasnosti prejsť 70 až 300 km na jedno nabitie. Plánovanie zákaziek na dlhšie vzdialenosti samozrejme znamená aj naplánovanie ďalšieho nabíjania na konkrétnych miestach počas prevádzky, synchronizované s časom vodiča.
 

Aké sú vaše možnosti nabíjania?

Vychádzame z toho, že väčšina nákladných vozidiel sa bude cez noc nabíjať v centrále u zákazníka. Dodatočné rýchle nabíjačky so striedavým prúdom sa stávajú zaujímavou možnosťou v dvojzmennej prevádzke. Ako sa elektrické vozidlá stávajú čoraz bežnejšími, vznikne aj potreba a možnosť nabíjať ich na rôznych miestach, ako sú čerpacie stanice, nakladacie rampy, servisné dielne, parkoviská pre nákladné vozidlá a iné miesta, kde budú zaparkované. Keď v spoločnosti Volvo Trucks dodávame nákladné vozidlo, súčasťou balíke je aj nabíjacie zariadenie a so zákazníkom starostlivo vyhodnotíme trasu a vypočítame, kde bude potrebné nabíjanie, aby splnil prepravné požiadavky.
 

Ste ochotní investovať do plánovania trasy a školenia vodičov?

Ak chcete elektrické nákladné vozidlo využiť na maximum, musí sa s ním jazdiť tak, aby rekuperovalo energiu a maximalizoval sa dojazd. Ak chcete vodičom pomôcť čo najefektívnejšie využívať technológiu elektrického pohonu, užitočnou investíciou môžu byť školenia a nástroje, ktoré vám pomôžu naplánovať ekonomické trasy pre vaše vozidlá.
 

Zlepšia elektrické nákladné vozidlá imidž vašej značky a pomôžu zlepšiť vaše podnikanie?

Ako tichšia a udržateľnejšia alternatíva vám elektrické nákladné vozidlá môžu pomôcť znížiť svoju uhlíkovú stopu, posilniť imidž a získať zmluvy so zákazníkmi alebo vládnymi agentúrami, ktoré majú významné ciele v oblasti udržateľnosti. Tichšie a technicky vyspelé vozidlo by mohlo byť veľkým lákadlom aj pre vodičov, ktorí sú vzácnym zdrojom. Ak je marketing a budovanie imidžu prioritou, elektromobilita môže byť pre vás dobrou voľbou.
 

Chcete realizovať nočné dodávky v mestských oblastiach?

Mnohé veľké mestá zaznamenávajú nárast nočných dodávok pomocou tichších elektrických nákladných vozidiel. Flexibilita pre dopravcov je v tom, že nemusia vypravovať nákladné vozidlá v rannej špičke a môžu si zdroje hospodárnejšie rozložiť. Znižovanie dopravných špičiek a hlukového znečistenia patrí medzi priority vedenia miest na celom svete.
 

Sú elektrické nákladné vozidlá ekonomicky výhodnou voľbou?

Pre spoločnosti, ktoré chcú prepravovať tovar na miesta a v časoch, ktoré nie sú možné s nákladnými vozidlami na fosílne palivá, získavajú nové obchodné príležitosti. Stále väčší počet miest plánuje zaviesť zóny s nulovými emisiami, kde budú povolené iba elektrické vozidlá. Diskutuje sa aj o daniach, ktoré podporia prechod na CO2 neutrálnejšiu spoločnosť. Do ekologických partnerstiev sa zapája čoraz viac spoločností, ktoré využívajú elektrické nákladné vozidlá a to môže priniesť domino efekt na podnikanie.
 

Ste pripravení urobiť ďalší krok v oblasti riešení elektrifikovanej dopravy? Kontaktujte svojho obchodného zástupcu Volvo Trucks a dozviete sa viac o príležitostiach pre vaše podnikanie.

Jarkko Aine

Riaditeľ pre elektrické riešenia v spoločnosti Volvo Trucks

Súvisiace články