Trucks

Ako môže dobré plánovanie pomôcť predĺdžiť dojazd elektrického nákladného vozidla

Michael Gudmunds
2022-05-26
4 Mins
Elektromobilita
Author
Michael Gudmunds
Energy Storage System Strategy Director

Pri investovaní do elektrických nákladných vozidiel je nevyhnutné plánovať sveje trasy a prevádzku. Efektívnym plánovaním trás môžete zaistiť plynulý a bezproblémový prechod na elektrický pohon a predĺžiť dojazd elektrického nákladného vozidla.


Elektrické nákladné vozidlá ponúkajú množstvo výhod – a to najmä čistejšiu a tichšiu dopravu s nižšími emisiami a nižšími vibráciami, čo je dobré nielen pre životné prostredie, ale vytvára to aj komfortné pracovisko pre vodiča. A elektrický pohon toto všetko ponúka pri poskytovaní rovnakého výkonu a jazdných vlastností ako naftové motory. Existujú však určité obmedzenia, ako napríklad obmedzená kapacita akumulátora a nutnosť plánovania doby nabíjania. Niektoré z týchto problémov však možno obmedziť a dokonca aj úplne vyriešiť kvalitným plánovaním trasy.

Prvým krokom je vyhodnotenie vašich aktuálnych trás a potrieb. Aký ťažký náklad prepravujete, aké vzdialenosti musíte prekonať, aká je topografia jednotlivých trás? Všetky tieto faktory ovplyvňujú, koľko energie budete potrebovať a akú vzdialenosť môžete prejsť.
 

Druhým krokom je vypočítať, kedy a kde budete potrebovať viac energie a aké sú možnosti dobíjania.

Čas a miesto: Plánovanie nabíjania

Pokiaľ je to možné, vždy sa odporúča nabíjanie cez noc, pretože ide o cenovo najefektívnejší spôsob nabíjania vozidla a znamená, že deň zahájite s plne nabitým akumulátorom. Ak vozidlo prevádzkujete na trase s krátkymi až strednými vzdialenosťami a strednou energetickou náročnosťou, ako napr. zvoz odpadu alebo distribúcia tovaru, potom môže staciť jedno nabitie cez noc.

Pri dlhších trasách musíte zistiť, v ktorom bode sa váš akumulátor priblíži k vybitiu, a potom do plánu trasy zapracovať zastávku na nabitie. Mohlo by to zahŕňať inštaláciu rýchlej nabíjačky na jednom z vašich pracovísk alebo použitie verejnej nabíjačky, ktorých počet na mnohých trhoch rastie.

Aby ste minimalizovali časové straty, je najlepšia doba pre nabíjanie vtedy, keď vozidlo už stojí, napríklad pri nakladaní a vykladaní, alebo ak má vodič prestávku. Rýchlonabíjačka dokáže nákladné vozidlo úplne nabiť už za 90 minút, ale je tiež možné, že aj oveľa kratšia prestávka na nabíjanie poskytne dostatok energie na dokončenie trasy.

Nájdenie optimálneho plánu trasy môže vyžadovať zmenu usporiadania zastávok tak, aby sa vozidlá dostali k nabíjacej stanici vtedy, keď je akumulátor takmer vybitá, alebo keď má vodič stanovenú dobu pre odpočinok.


Inteligentné plánovanie vytvára nové možnosti

So strategicky umiestnenými nabíjačkami dokáže elektrické nákladné vozidlo prejsť oveľa dlhšie vzdialenosti. To sa dá ľahšie dosiahnuť, keď vozidlo jazdí na rovnakej trase. Napríklad inštalácia rýchlonabíjačky na stavenisku by elektrickému nákladnému vozidlu umožnila fungovať v podstate nepretržite.

Elektrické vozidlá možno využiť na regionálnu dopravu. Toto sa už dnes praktizuje s nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou súpravy až 60 ton a je to možné vďaka inštalácii rýchlonabíjačiek na oboch koncoch trasy.


Prechod na elektrinu už bude len jednoduchší

S tým, ako sa bude ďalej zlepšovať kapacita lítium-iónových akumulátorov, sa bude zvyšovať aj dojazd elektrických nákladných vozidiel, čo im umožní pokryť viac trás. Aj počet verejných nabíjacích staníc rýchlo rastie a očakáva sa, že porastie ešte rýchlejšie, keďže stále viac vlád ponúka stimuly a dotácie na investície do elektrickej dopravy.

Všetky tieto trendy budú znamenať väčšiu flexibilitu a jednoduchosť, pokiaľ ide o plánovanie trás, a umožnia elektrickým nákladným vozidlám pokryť čoraz viac trás. Je to čiastočne dôvod, prečo sa očakáva rýchly nárast počtu elektrických nákladných vozidiel v najbližších rokoch. Už dnes však majú elektrické nákladné vozidlá s existujúcimi technológiami a infraštruktúrou čo ponúknuť, ak máte správny plán.

 

Máte záujem pridať do svojho vozového parku elektrické nákladné vozidlá? Viac informácií nájdete tu.

Related Insights